SiEnE demonstration at 16th meeting of EDA’s EnE WG

The 16th Energy and Environment Working Group’s meeting held virtually was devoted to discussing climate change and its implications for defence, and the reviewing of any further developments in the field. This was the first time that Slovenian representatives had publicly presented the SiEnE partnership as a single point of coordination for developmental cooperation with […]

Predstavitev SiEnE na 16. sestanku EDA EnE WG

Tematika tokratnega 16. virtualnega sestanka EnE WG je bila namenjena razpravi o vplivu klimatskih sprememb na obrambno področje in pregledu nadaljnjega razvoja področja. Slovenska predstavnika sta tokrat prvič javno predstavila partnerstvo SiEnE kot enotno koordinacijsko točko za razvojno sodelovanje s slovenskimi partnerji v okviru mednarodnih projektov. Partnerstvo SiEnE je poželo precejšen interes, saj smo že […]