Posvet: Sodelovanje na obrambno varnostnem področju

Izhodišča Vedno večje zavedanje podnebnih sprememb in nujnosti varovanja okolja, potrebe po zmanjšanju izpustov ter povečanju energetske učinkovitosti se kažejo na civilnem kot tudi na obrambnem področju. Podnebne spremembe prav tako povečujejo obrambo varnostna tveganja, ki se odražajo tudi pri pripravi evropske obrambne strategije. Posledično države članice vedno bolj pozivajo, da bi morali deležniki obrambnega […]

Start of a feasibility study Smart Camps

The purpose of the study is to take a snapshot of development activities in Slovenia and to propose further activities to Si MoD in preparing a 10-year development plan for smart deployable camps and their components (in the territory of Slovenia). The purpose will also be to support the capacity building of Slovenian Armed Forces […]

Začetek študije izvedljivosti razvoja PamPIK

Namen študije je ugotovitev stanja razvojnih aktivnosti v slovenskem prostoru in predlog nadaljnjih aktivnosti MORS pri pripravi 10 letnega programa razvoja pametnih premestljivih infrastrukturnih kapacitet in njihovih komponent (v slovenskem prostoru) za podporo izgradnje zmogljivosti Slovenske vojske (SV) in Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR). Študija poteka v sodelovanju z nekaterimi novimi člani SiEnE […]

The first six members entered partnership

In October 2020, the first six members entered into the SiEnE partnership. Together with the new partners, we are already exploring new ways to increase their sales opportunities and use their knowledge to develop innovative solutions for defence and civil purposes. Together with the new members, we are already exploring new ways to take forward […]

Oktobra pristopilo prvih šest članov

V oktobru 2020 je v partnerstvo SiEnE pristopilo prvih šest članov. Z novimi člani že iščemo možnosti za povečanje prodajnih priložnosti in apliciranje znanj v razvoj inovativnih rešitev tako za obrambne kot civilne namene. Posebej velja poudariti, da z nekaterimi člani že aktivno sodelujemo tudi znotraj dveh ostalih razvojnih partnerstev TECES (energy cluster) in SRIP […]

Presentation of SiEnE at the Greening Defence event

The event, organised by the British Embassy in Ljubljana and supported by the Slovenian Ministry of Defence (Si MoD), highlighted the possibilities in making the defence sector greener and the Armed Forces more sustainable, particularly in relation to new technologies. The aim was to highlight the importance of sustained efforts on the part of the […]

Predstavitev SiEnE na dogodku Greening Defence

Cilj dogodka je bil poudariti pomen trajnostnih prizadevanj tako v oboroženih silah kot v drugih sektorjih, vzpostaviti dvostranske vezi in raziskati možne priložnosti za nadaljnje sodelovanje. Dogodek je spadal v sklop pobude obrambnega ministrstva Združenega kraljestva k zavezi obrambnih ministrov, da se bodo zavzemali za vojaški prispevek k ublažitvi podnebnih sprememb. Dogodka se je udeležilo, […]

First EDA CF SEDSS Conference

The two-day conference, originally scheduled to take place in Berlin but re-organised as an online event due to Covid-19, marks the kick-starting of the three-year long third phase of the Consultation Forum for Sustainable Energy in the Defence and Security Sector. The objectives set out in Phase III are far more ambitious than those of […]

Prva konferenca EDA CF SEDSS

Prvotno načrtovana dvodnevna konferenca v Berlinu, sedaj izvedena kot spletni dogodek, pomeni začetek tretje faze posvetovalnega foruma CF SEDSS (Consultation forum for sustainable energy in the defence and security sector), ki se bo izvajala naslednja tri leta. Cilji tretje faze so zastavljeni mnogo višje kot v prvih dveh fazah, deloma tudi po zaslugi večjega financiranja […]