Pristopi v SiEnE v decembru 2020 brez pristopnine

V juliju 2020 podpisan dogovor med MORS in TECES je predstavljal osnovo za vzpostavitev partnerstva SiEnE. Novo vzpostavljeno partnerstvo SiEnE predstavlja organiziran in sistematičen pristop slovenskih partnerjev k naslavljanju izzivov na obrambnem področju ter pri njihovem vključevanju v mednarodni prostor in obrambna partnerstva. Vas zanima? Izkoristite zadnjo priložnost za ugodnejši pristop v letu 2020 Zaradi […]