New Sector for Energy Efficience and Green Transition at The Slovenian Ministry of Defence

Mission, Aims and Goals In addition, the sector’s work is also focused on developing methodologies for measuring energy consumption, greenhouse gas emissions, water consumption and waste production, as well as setting up a system where relevant energy and environmental data can be measured and recorded in one place. This should allow faster analysis of trends, […]

Nov Sektor za energetsko učinkovitost in zeleni prehod na MORS

Poslanstvo in namen Ob tem, je delovno področje sektorja vezano tudi na pripravo metodologij za merjenje porabe energentov, toplogrednih emisij, porabo vode in proizvedenih odpadkov, kot tudi na ureditev sistema, kjer se bodo relevantni podatki o energiji oziroma okolju lahko merili in beležili na enem mestu. To bi naj omogočilo hitrejše analiziranje trendov, potreb, doseganja […]

Minister of Defence and TECES signed a letter of support for INDY project

The Ministry’s national financial support for many research development innovation projects In parallel with signing the letter of support, the minister signed two more contracts for research, development, and innovation projects with Slovenian companies. With this act, the ministry continues its efforts towards the modernization of the Slovenian Army. It aims to encourage the Slovenian […]

Minister za obrambo s TECES podpisal pismo podpore projektu INDY

Pričetek nacionalne podpore ministrstva številnim razvojnim projektom Hkrati s podpisom pisma podpore projektu INDY je na slovesnem dogodku ministrstvo podpisalo še dve pogodbi o raziskovalno-razvojnih in investicijskih projektih z razvojnimi partnerstvi slovenskih podjetij. S podporo prvim trem projektom je ministrstvo pričelo z uresničevanjem številnih razvojnih projektov za modernizacijo Slovenske vojske z domačim kot tudi evropskim […]