Ciljna skupina članov partnerstva SiEnE so poslovni subjekti z ustreznimi raziskovalno-razvojnimi ali proizvodnimi zmogljivostmi in globalnimi kompetencami.

Področja delovanja

Vedno večja kompleksnost, prepletenost in digitalizacija končnih rešitev ponuja priložnosti tudi za reševanje izzivov na drugih področjih:

Področja tehnologij in rešitev