HibroM RDI project Kick-Off at Slovenian Ministry of Defence

Basic Information on the HibroM Project The HibroM project represents one of the numerous RDI projects by Slovenian partners supported by the Slovenian Ministry of Defence (Si MoD). These projects address the green transition, energy, and environmental challenges in the defence and security sector under the auspices of the Slovenian Energy and Environment Partnership in […]

Car-sharing at the Slovenian Ministry of Defence

From fossil fuels to renewables The Ministry recognises that it is difficult to avoid travelling for work (business) and thus having your own car fleet, so in the interest of greening mobility, it also encourages car sharing. One option for greener mobility is the use of so-called alternative energy vehicles. For every kilometre of use […]

Souporaba vozil na Ministrstvu za obrambo RS (MORS)

Od fosilnih goriv do obnovljivih virov energije Na ministrstvu se zavedajo, da se je težko izogniti službenim (poslovnim) potem in s tem lastnemu avtoparku, zato v skrbi za okolju prijaznejšo mobilnost spodbujajo tudi skupno rabo oziroma souporabo vozil. Ena od možnosti za okolju prijaznejšo mobilnost je uporaba vozil na t. i. alternativne vire energije. Uporabniki […]

EDF objavil delovni program za leto 2023

EDF 2023

O EDF delovnem programu 2023 Tretji delovni program EDF je organiziran okoli 4 tematskih razpisov in 3 razpisov, namenjenih MSP in prelomnim tehnologijam, ki jih sestavlja 34 tematik v naslednjih kategorijah. Medicinsko-obrambni odziv, Kemična, biološka, radiološka in jedrska obramba (CBRN) | 40 Mio € Informacijska superiornost | 99 Mio € Napredni pasivni in aktivni senzorji […]

New EDF work programme 2023 published!

EDF 2023

About EDF 2023 Work programme The third EDF work programme is organised around 4 thematic calls and 3 calls dedicated to SMEs and disruptive technologies, consisting of 34 topics on the following categories with a dedicated budget in M (milions). Defence medical response, Chemical Biological Radiological Nuclear (CBRN) | €40 M Information superiority | €99 […]

Začetek projekta EDF-2021-INDY

Dogodek se je otvoril z nagovori dr. Damirja Črnčca, državnega sekretarja (MORS), g. Ngandu Mupangilai iz Evropske Komisije, Generalni direktorat za Obrambno industrijo in vesolje (DG DEFIS), polkovnika Roberta Šipca, načelnika sektorja za energetsko učinkovitost in zeleni prehod (MORS) kot s strani države imenovanega projektnega vodje in g. Mateja Gajzerja, direktorja TECES in predsednika partnerstva […]

Sprejet delovni program EDF za leto 2022, razpisi že v juniju!

O delovnem programu EDF za leto 2022 Evropski obrambni sklad zagotavlja 1 milijardo evrov za krepitev obrambnih zmogljivosti EU in novih orodij za obrambne inovacije. Drugi delovni program EDF za leto 2022 bo organiziran okoli 8 razpisov, ki obravnavajo 16 kategorij, sestavljenih iz 33 tem. Po kratki oceni moramo poudariti, da energetske teme niso tako […]

EDF work programme 2022 adopted, calls in early June

About the 2022 EDF work programme European Defence Fund provides €1 billion to boost the EU’s defence capabilities and new tools for defence innovation. The second EDF work programme 2022 will be organised around 8 calls addressing 16 categories consisting of 33 topics. After a short assessment, we must emphasise, that energy-related topics are not […]

SiEnE’s partnership operation exceeded all expectations!

SiEnE Past, Future 2022

The challenges of the green transition in defence are an opportunity for Slovenian partners The Ministry of Defence and TECES have perceived great potential in addressing energy and environmental challenges and the green transition in the defence and security sector. The most potential for Slovenian partners represents various programmes of the European Defence Agency (EDA), […]

Tehnologije upravljanja odpadkov za pridobivanje energije

31.03.2022 je potekala 1. spletna delavnica »EDA Waste to energy technologies in defence (WANTED)«, ki so jo organizirali Evropska obrambna agencija (EDA) in kolegi iz Nizozemske organizacije za uporabne znanstvene raziskave (TNO). Delavnice se je udeležilo več kot 35 mednarodnih predstavnikov EnE CapTech in strokovnjakov s področja ravnanja z odpadki držav članic, vključno s slovenskimi […]