HibroM Project in the prototype development phase

HibroM the preliminary technical design presentation At the meeting in February 2024, the consortium partners presented the proposed technical solution and obtained feedback from the client with the aim of adjusting the system. In this way, it will serve its purpose as efficiently as possible. We are glad that representatives of system end users and […]

Projekt HibroM v fazi razvoja prototipov

Predstavitev preliminarnega tehničnega dizajna HibroM Na srečanju konzorcijskih partnerjev in naročnika projekta HibroM februarja 2024, smo partnerji predstavili predlagano tehnično rešitev dizajna. S strani naročnika, Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (MORS) pa smo pridobili povratne informacije, ki jih bomo vključili v nadaljnji razvoj sistema. Na ta način bo le-ta čim bolj učinkovito služil svojemu namenu. […]

HibroM visiting new production line of battery modules

TAB’s response to green transition The focus on the green transition is causing an intense increase in the need for electricity storage devices. Production of batteries for the storage of electricity will be one of the key challanges to achieve the goals of the European Green Deal. Therefore, efforts are being made to produce batteries […]

HibroM na ogledu nove proizvodne linije baterijskih modulov

Odziv TAB na zeleni prehod Usmerjenost v zeleni prehod povzroča skokovit porast potrebe po hranilnikih električne energije. Proizvodnja baterij za shranjevanje električne energije bo v prihodnosti ena izmed ključnih za doseganje ciljev evropskega zelenega dogovora. Posledično je proizvodnja baterij v vzponu, hkrati pa vlaganja v čistejše proizvodne procese in v tip baterij z nižjim okoljskim […]