Povzetek posveta o sodelovanju civilnih in obrambnih deležnikov

V organizaciji SiEnE je bil uspešno zaključen prvi javni dogodek o možnostih krepitve sodelovanja med civilnimi in obrambnimi deležniki. Dogodek je bil usmerjen predvsem predstavitvi priložnosti in možnosti vključevanja slovenskih partnerjev v obrambne mednarodne programe, kot so programi MORS, Evropske obrambne agencije (EDA) in Zveze NATO, ter ostale obrambne verige vrednosti znotraj evropskega prostora in […]

Pristopi v SiEnE v decembru 2020 brez pristopnine

V juliju 2020 podpisan dogovor med MORS in TECES je predstavljal osnovo za vzpostavitev partnerstva SiEnE. Novo vzpostavljeno partnerstvo SiEnE predstavlja organiziran in sistematičen pristop slovenskih partnerjev k naslavljanju izzivov na obrambnem področju ter pri njihovem vključevanju v mednarodni prostor in obrambna partnerstva. Vas zanima? Izkoristite zadnjo priložnost za ugodnejši pristop v letu 2020 Zaradi […]

Start of a feasibility study Smart Camps

The purpose of the study is to take a snapshot of development activities in Slovenia and to propose further activities to Si MoD in preparing a 10-year development plan for smart deployable camps and their components (in the territory of Slovenia). The purpose will also be to support the capacity building of Slovenian Armed Forces […]

The first six members entered partnership

In October 2020, the first six members entered into the SiEnE partnership. Together with the new partners, we are already exploring new ways to increase their sales opportunities and use their knowledge to develop innovative solutions for defence and civil purposes. Together with the new members, we are already exploring new ways to take forward […]

First EDA CF SEDSS Conference

The two-day conference, originally scheduled to take place in Berlin but re-organised as an online event due to Covid-19, marks the kick-starting of the three-year long third phase of the Consultation Forum for Sustainable Energy in the Defence and Security Sector. The objectives set out in Phase III are far more ambitious than those of […]

Prva konferenca EDA CF SEDSS

Prvotno načrtovana dvodnevna konferenca v Berlinu, sedaj izvedena kot spletni dogodek, pomeni začetek tretje faze posvetovalnega foruma CF SEDSS (Consultation forum for sustainable energy in the defence and security sector), ki se bo izvajala naslednja tri leta. Cilji tretje faze so zastavljeni mnogo višje kot v prvih dveh fazah, deloma tudi po zaslugi večjega financiranja […]

SiEnE demonstration at 16th meeting of EDA’s EnE WG

The 16th Energy and Environment Working Group’s meeting held virtually was devoted to discussing climate change and its implications for defence, and the reviewing of any further developments in the field. This was the first time that Slovenian representatives had publicly presented the SiEnE partnership as a single point of coordination for developmental cooperation with […]

Predstavitev SiEnE na 16. sestanku EDA EnE WG

Tematika tokratnega 16. virtualnega sestanka EnE WG je bila namenjena razpravi o vplivu klimatskih sprememb na obrambno področje in pregledu nadaljnjega razvoja področja. Slovenska predstavnika sta tokrat prvič javno predstavila partnerstvo SiEnE kot enotno koordinacijsko točko za razvojno sodelovanje s slovenskimi partnerji v okviru mednarodnih projektov. Partnerstvo SiEnE je poželo precejšen interes, saj smo že […]