SI EN
eimv_color
ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
Hajdrihova 2
1000 Ljubljana
Član
ELEKTROINŠTITUT MILAN VIDMAR
Od: 1948

Elektroinštitut Milan Vidmar (EIMV) je vodilna slovenska inženirska in znanstveno-raziskovalna organizacija na področju elektroenergetike in splošne energetike. Z ekonomskega in tehnološkega vidika obravnava proizvodnjo, prenos in distribucijo električne energije. Izdeluje idejne in izvedbene študije, ekspertna poročila, tehnološke, ekološke in druge analize, izvaja nadzor nad kakovostjo in delovanjem elektroenergetskih sistemov ter naprav za potrebe elektroenergetskih podjetij, ministrstev ter državnih in regionalnih organov.

Strokovnjaki na inštitutu prav tako izvajajo raziskovalne in razvojne projekte na ravni EU in regionalnih ravneh, ki zahtevajo kompleksno obravnavo od idejne zasnove do uresničitve.

Kompetence in zmogljivosti

Raziskave:
Razvoj:

Prodajni model

Proizvodni program ali storitve

Izvajamo raziskovalno razvojne storitve in svetovalne storitve na področju obratovanja in delovanja elektroenergetskih sistemov, s poudarkom na uporabi tehnologij pametnih omrežij, uporabi IKT ter inovativnih storitev, pristopov in orodij.