SI EN
KI
KI - D13
Hajdrihova 19
1001 Ljubljana, Slovenija
+386 1 476 02 81
Član
Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo, Kemijski inštitut (KI D13)
Od: 1946

Odsek za katalizo in reakcijsko inženirstvo na kemijskem inštitutu je prvenstveno posvečen kemijskemu (procesnemu) inženirstvu, načrtovanju in izgradnji reaktorjev ter obratovalnih enot, pa tudi več-nivojskemu procesnemu modeliranju.

Tematika odseka se nanaša predvsem na pretvorbo ogljikovega dioksida in zemeljskega plina, tehnologije vodika ter gorivne celice, vrednotenje biomase za pripravo bio-osnovanih snovi in procese v (bio)farmacevtiki.

Kompetence in zmogljivosti

Raziskave:
Razvoj:
Storitve:

Prodajni model

Dosedanje izkušnje z obrambnimi programi

  • več razvojnih MORS projektov
  • 1 EDA
  • 3 NATO
  • sodelovanje v >20 NATO SET ali ET skupinah (npr. energija).