SI EN
resalta_color
RESALTA d.o.o.
Šlandrova ulica 4b
1231 Ljubljana
Član
RESALTA družba za upravljanje energetskih storitev d.o.o.
Od: 2011

Resalta d.o.o. deluje na področju energetskih storitev in razvoja obnovljivih virov energije (OVE) na območju JV Evrope v javnem kot zasebnem sektorju. Rešitve podjetja so prisotne v industrijskem sektorju, občinah in drugih javnih institucijah ter hotelskih in trgovskih podjetjih.

Poslanstvo podjetja je zagotoviti inovativne, tehnološko napredne in zanesljive energetske rešitve ter projekte, ki bodo prispevali k izboljšanju energetske učinkovitosti, zmanjšanju okoljskega odtisa ter izboljšali konkurenčnost njenih naročnikov. Poleg rešitev na področju energetske učinkovitosti Resalta d.o.o. razvija tehnologije proizvodnje OVE, saj je eden od pomembnejših ciljev podjetja zvišanje deleža proizvedene energije iz OVE v vseh državah, kjer deluje.

Kompetence in zmogljivosti

Raziskave:
Razvoj:
Integracija / Inženiring:
Storitve:

Prodajni model

B2B:

Proizvodni program ali storitve

Upravljanje z energijo; Razvoj, implementacija in integracija tehničnih rešitev; Digitalna transformacija energetskega sektorja; Dobava energije; Izvedba energetskih pregledov; Vzdrževanje in upravljanje opreme; Načrtovanje in izvajanje investicij na področju energetike; Financiranje projektov Učinkovite rabe energije (URE) in OVE.

Dosedanje izkušnje z obrambnimi programi

Sklenjena koncesijska pogodba z Ministrstvom za obrambo št. 478-199/2019-76 z dne 16. 5. 2022