SI EN
katedrala
UL FS - KES
Aškerčeva cesta 6
1000 Ljubljana, Slovenija
+386 1 477 12 00
Član
Katedra za energetsko strojništvo, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Od: 1919

Katedra za energetsko strojništvo naslavlja širok nabor izzivov sodobne energetike in mobilnosti ter trajnostnega razvoja. Izzivi trajnostnega upravljanja z energijo so inherentno povezani z medsektorskim sklapljanjem, ki ga naslavljamo s sistemskim večdomenskim in večskalnim pristopom.

Zraven sistemskega pristopa se usmerjamo tudi v ključne prebojne tehnologije na komponentni in integracijski ravni, kjer pokrivamo celoten spekter od bazičnih znanj do transferja tehnologij v končne produkte nacionalnih in tujih partnerjev.

Specifično je delovanje katedre fokusirano na: obnovljive vire, vodikove tehnologije in gorivne celice, elektromobilnost in baterije, termoenergetiko, obnovljiva goriva in napredne nizko-emisijske procese zgorevanja, motorje z notranjim zgorevanjem, hidro in vetrno energijo ter turbinske stroje, kavitacijo, odstranjevanje onesnažil in virusov ter čiščenje vod, hrup, meritve, modeliranje.

Kompetence in zmogljivosti

Raziskave:
Razvoj:
Integracija / Inženiring:

Prodajni model