SI EN
lahd
UL FS - LAHDE
Aškerčeva ul. 6
1000 Ljubljana, Slovenija
+386 31 744 999
Član
Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko, Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani
Od: 1990

Naše glavne raziskovalne dejavnosti so modeliranje, idejna zasnova in optimizacija različnih procesov v toplotni tehniki in upravljanju s toploto. Zaradi intenzivnega tehnološkega razvoja v zadnjih letih smo se osredotočili tudi na različne dejavnosti na področju mikro-prenosa toplote in fraktalnih struktur. Poleg običajnih načinov prenosa toplote se v zadnjem času osredotočamo na področje toplotnih tokokrogov za regulacijo toplote, analognih elektronskim vezjem.

Procese in rezultate modeliramo s preverjenimi meritvami na laboratorijskih modelih in na realnih sistemih. Poleg raziskav in razvoja na področju običajnih hladilnih procesov in sistemov smo izvedli številne raziskovalne projekte na področju daljinskega ogrevanja in hlajenja, toplotnih črpalk, gospodinjskih aparatov in upravljanja z energijo v industriji.

Laboratorij pedagoško pokriva osnovna področja prenosa toplote in snovi, transportnih pojavov, hlajenja, toplotnih črpalk in oskrbe z energijo, prenosnikov toplote in daljinske energetike.

Kompetence in zmogljivosti

Raziskave:
Razvoj:
Storitve:

Prodajni model

B2B:
B2C:

Proizvodni program ali storitve

Storitve: zasnova, modeliranje, simulacije, optimizacija in razvoj prototipov obstoječih ali novih tehnologij na področju hlajenja, toplotnih črpalk, prenosa toplote in upravljanja s toploto v različnih procesih.