SI EN
Group 500
ZAG
Dimičeva ulica 12
1000 Ljubljana, Slovenija
+386 1 280 42 50
Član
Zavod za gradbeništvo Slovenije (ZAG)
Od: 1949

ZAG je vodilni inštitut na področju gradbeništva v Sloveniji, ki je s svojimi strokovnjaki, vrhunsko opremo in multidisciplinarnim delom priznan tako v Sloveniji kot v tujini. Na ZAG je 220 zaposlenih in letni promet znaša približno 11 MIO € (2019).

Raziskovalno-preizkusni sektor ZAG je razdeljen na štiri oddelke: materiale, gradbeno fiziko, konstrukcije ter geotehniko in infrastrukturo, ima pa tudi svoj oddelek za metrologijo.

Na področju uredbe o gradbenih izdelkih imamo dve neodvisni službi: Certifikacijsko službo in Službo za tehnične ocene in soglasja.

Kompetence in zmogljivosti

Prodajni model

Proizvodni program ali storitve

Ključna področja dejavnosti za stavbe prihodnosti so: razvoj trajnostnih inovativnih novih materialov, recikliranje sekundarnih surovin, energetska učinkovitost stavb, potresno inženirstvo in raziskave požarnih lastnosti.
Storitve: certificiranje, preizkušanje gradbenih materialov, konstrukcij ...