Ciljna skupina članov partnerstva SiEnE so poslovni subjekti z ustreznimi raziskovalno-razvojnimi ali proizvodnimi zmogljivostmi in globalnimi kompetencami.

Redni član

Primarna ciljna skupina partnerstva SiEnE so poslovni subjekti z ustreznimi raziskovalno-razvojnimi ali proizvodnimi zmogljivostmi in globalnimi kompetencami.


Poslovni subjekt postane redni član partnerstva:


 • s sprejemom in podpisom pristopne izjave,

 • s sklepom Vodstveno koordinacijskega odbora SiEnE in

 • s plačilom pristopnine in letne članarine.

Podpornik partnerstva

Poslovni subjekti, ki ne sodijo v primarno ciljno skupino članov (ministrstva, agencije, združenja, partnerstva, gospodarska interesna združenja in drugi).

Podpornik partnerstva SiEnE je vsak poslovni subjekt ali fizična oseba, ki podpira delovanje partnerstva, mu pomaga pri njegovi uveljavitvi in prepoznavnosti ter učinkovitejšem delovanju. 

Podpornik partnerstva ne plačuje pristopnine in članarine ter nima finančnih obveznosti do partnerstva.

Ugodnosti članstva

 • prednost pred nečlani v aktivnostih in projektih pod okriljem SiEnE,

 • individualna obravnava projektov, predlogov in rešitev,  skladno potrebam člana,

 • možnost oblikovanja projektnih predlogov in sodelovanja v nacionalnih in mednarodnih raziskovalno-razvojnih in tehnološko demonstracijskih projektih,

 • možnost sodelovanja v skupnih nastopih na obrambnih sejmih in drugih obrambnih dogodkih,

 • možnost predstavitve svojih raziskovalno-razvojnih, tehnoloških in proizvodnih zmogljivosti ter kapacitet ob obiskih tujih delegacij,

 • možnost znižanja stroškov v aktivnostih zaradi ustvarjanja celovitega in skupnega pristopa,

 • možnost sodelovanja v usposabljanjih, ki bodo namenjena specifičnim ciljnim skupinam,

 • obveščenost o obrambnih programih in projektih MORS, EDA in NATO,

 • možnost dodatnega popusta pri raziskovalno-razvojnih storitvah partnerstva.

Letna članarina

 • letno plačuje vsak reden član partnerstva

(namenjena pokrivanju stroškov delovanja partnerstva v koledarskem letu)

 • velja za tekoče koledarsko leto od 1.1. do 31.12.

(veljavno do pisnega preklica, vsako leto se avtomatsko podaljša, razen ko je član vsaj do konca leta pisno prekinil članstvo za naslednje koledarsko leto, ob pristopu v partnerstvo sredi koledarskega leta se članarina obračuna kot sorazmerni del članarine glede na število mesecev do konca leta)

Pristopnina

 • enkratni prispevek ob pristopu člana v partnerstvo

 • višina pristopnine je 50% letne članarine

(namenjena je delnemu pokrivanju stroškov delovanja partnerstva v preteklih letih)

Z LETOM 2023 UVAJAMO POENOTEN način delovanja partnerstev in članskih modelov pod okriljem TECES.

 

(za podrobne informacije o pristopu v partnerstvo SiEnE pod okriljem TECES preverite informacije na spletni strani TECES (+ preberi več).

Pregled članov po partnerstvih pod okriljem TECES  (+ preberi več).

Pridružite se partnerstvu

Glede na vaše želje in potrebe izberite primerno obliko pridružitve.

Izpolnite in podpišite potrebne dokumente ter jih podpisane pošljite na SiEnE@teces.si. Ne pozabite priložiti vašo predstavitev in grafično podobo (logotip v vektorski obliki).

Po prejetju izjave vas bomo kontaktirali glede nadaljnjih aktivnosti. V primeru nejasnosti nas kontaktirajte. Z veseljem vam bomo pomagali.

Pristop redni član partnerstva

Poslovni subjekt postane redni član partnerstva s podpisom pristopne izjave, potrditvenim sklepom Vodstveno koordinacijskega odbora SiEnE in plačilom pristopnine in letne članarine.

Pristop podpornik partnerstva

Poslovni subjekt postane podpornik partnerstva s podpisom pristopne izjave in potrditvenim sklepom Vodstveno koordinacijskega odbora SiEnE.

Kot podpornik partnerstva

S podpisom pristopne izjave podpornika

Kontakt: