SI EN
#EDF#EnergyIndependentCamps#SiEnE#SiMoD#strategy
3 min branja
Delovanje partnerstva SiEnE preseglo pričakovanja!
Rezultati SiEnE partnerstva po letu in pol delovanja presegli pričakovanja ustanoviteljev!
Delovanje partnerstva SiEnE preseglo pričakovanja!
Rezultati SiEnE partnerstva po letu in pol delovanja presegli pričakovanja ustanoviteljev!
3 min branja
Navkljub kratkemu času delovanja Slovensko partnerstvo za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE) prvotnih pričakovanj ni samo uresničilo, temveč jih je tudi izjemno preseglo. Še posebej spodbudno je, da so že samo v letu in pol delovanja jasno vidni tudi rezultati in prednosti celostnega pristopa delovanja civilnih in obrambnih predstavnikov v mednarodnih obrambnih aktivnostih in projektih pod okriljem SiEnE.

To je bila skupna ugotovitev predstavnikov Ministrstva za obrambo RS (MORS) in TECES na strateškem sestanku obeh ustanoviteljev partnerstva SiEnE koncem januarja 2022.

Ena izmed ključnih ugotovitev sestanka je tudi, da je za doseganje večjega števila mednarodnih sodelovanj in projektov potrebno okrepiti aktivnosti za vključevanje širokega potenciala in znanja slovenskih podjetij in razvojnih organizacij, predvsem pa okrepiti bazo strokovnjakov v podporo izvajanju mednarodnih aktivnosti.

Še posebej je potrebno partnerstvo SiEnE okrepiti z nosilci znanj na obsežnem področju pametnih energetsko učinkovitih in energijsko neodvisnih premestljivih kampov za dvojno rabo (civilno in obrambno), ki postajajo eden izmed ključnih strateških programov mednarodnega delovanja partnerstva SiEnE.

Izzivi zelene tranzicije na obrambnem področju priložnost za Slovenijo

MORS in TECES sta v naslavljanju energetskih in okoljskih izzivov ter zelene tranzicije obrambnega področja zaznala izjemen potencial. Posebno priložnost za slovenske partnerje predstavljajo raznovrstni programi Evropske obrambne agencije (EDA) in Evropske komisije (EK) za spodbujanje mednarodnega razvojno tehnološkega sodelovanja, za podporo razvoju civilnih rešitev za dvojno rabo ter krepitev evropske obrambne industrije.

Zaznane priložnosti in pričakovanja so bila še toliko večja zaradi večletnih izkušenj ustanoviteljev z razvojnim povezovanjem podjetij in raziskovalnih organizacij v slovenskih civilnih razvojnih partnerstvih in projektih ob ustrezni podpori države.

Z ustanovitvijo partnerstva SiEnE v letu 2020 in celostnim strateškim pristopom mednarodnega delovanja ob stalni podpori MORS, je slovenskim partnerjem omogočena celovita podpora pri njihovem vključevanju v mednarodne obrambne programe in verige vrednosti.

Po letu in pol delovanja ustanovitelji na strateškem sestanku o uspešnosti delovanja SiEnE

Po letu in pol delovanja partnerstva SiEnE so se januarja 2022 predstavniki ustanoviteljev, MORS in TECES, sestali na strateškem sestanku. Cilj sestanka je bil pregled stanja uspešnosti dosedanjega delovanja partnerstva in načrtovanih aktivnosti v letu 2022, predvsem pa identifikacija novih področij okrepljenega mednarodnega delovanja SiEnE ob ustrezni podpori MORS.

Na sestanku so bili prisotni ključni predstavniki različnih organov ministrstva, direktoratov in služb (Uprava RS za zaščito in reševanje – URSZR, Direktorat za logistiko, Oddelek za vojaško tehnologijo, raziskave in razvoj in Služba za evropsko kohezijsko politiko, mednarodno sodelovanje, odgovorne službe za izgradnjo ali prenovo fiksne/mobilne infrastrukture in njeno energetsko prenovo…).

Predstavniki TECES kot ustanovitelja SiEnE, odgovornega za operativno vodenje in koordinacijo partnerstva in vključevanje civilnih deležnikov v programe MORS, EDA in NATO ob podpori MORS, so predstavili aktivnosti in rezultate dosedanjega dela.

V letu 2021 so slovenski predstavniki skladno zastavljeni strategiji SiEnE odigrali vidnejšo vlogo v aktivnostih raznih delovnih skupin znotraj Evropske obrambne agencije (EDA) in v pripravi mednarodnih projektov na prvi javni razpis Evropskega obrambnega sklada (EDF).

Posebna pozornost dosedanjega dela je bila namenjena predlogom ukrepov v letu 2021 zaključene RR študije o možnostih razvoja pametnih energetsko učinkovitih premestljivih kampov za obrambno in civilno rabo (dvojna raba).

Zaključki študije, podkrepljeni z izjemnimi rezultati vključevanja SiEnE v mednarodne aktivnosti, so postavili pametne energetsko učinkovite in energijsko neodvisne premestljive kampe za eno izmed strateških področij mednarodnega delovanja partnerstva SiEnE.

Zaradi izredne pomembnosti mednarodnega sodelovanja v skupnih projektih bo MORS identificiral možne lokacije, ki bodo služile kot poligon za izvedbo demonstracijskih domačih in mednarodnih projektov energetsko učinkovitih kampov.

Zaradi izjemnega mednarodnega interesa sodelovanja s slovenskimi partnerji tako v obrambnih in civilnih programih, bo v prihodnosti večina aktivnosti SiEnE usmerjena na omenjene vsebine.

Več o RR študiji in možnostih vključevanja v aktivnosti SiEnE v prihodnjih objavah.

Pregled aktivnosti in rezultatov delovanja SiEnE, še posebej izjemnih rezultatov v mednarodnem prostoru, je jasno potrdilo, da je partnerstvo SiEnE povsem upravičilo svoj namen.

Skupna ugotovitev je bila, da partnerstvo navkljub kratkemu času delovanja prvotnih pričakovanj ni samo uresničilo, temveč jih je tudi izjemno preseglo.

Še posebej spodbudno je, da so že samo v letu in pol delovanja jasno vidni tudi rezultati in prednosti celostnega pristopa delovanja civilnih in obrambnih predstavnikov v mednarodnih obrambnih aktivnostih in projektih pod okriljem SiEnE.

V letu 2022 okrepiti aktivnosti za vključevanje širokega potenciala in znanja slovenskih nosilcev znanj

Udeleženci sestanka so pregledali načrtovane aktivnosti SiEnE v letu 2022. Poudarek delovanja bo na krepitvi prepoznavnosti partnerstva in članov SiEnE v slovenskem in evropskem prostoru, krepitvi vključevanja strokovnjakov v mednarodne (strokovne) delovne in projektne skupine ter na vzpostavitvi strateških mednarodnih projektov za vključevanje v programe in razpise EDA, Evropskega obrambnega sklada (EDF), itd.

Na osnovi podanega poročila, pregleda glavnih rezultatov in že vidnih učinkov tako za Ministrstvo kot tudi člane partnerstva SiEnE so se vsi udeleženci sestanka strinjali, da je potrebno okrepiti predvsem mednarodne aktivnosti SiEnE v sodelovanju s ključnimi mednarodnimi industrijskimi in raziskovalnimi partnerji.

Eden izmed ključnih ugotovitev sestanka je bila tudi, da bo za doseganje večjega števila mednarodnih sodelovanj in projektov potrebno okrepiti aktivnosti za vključevanje širokega potenciala in znanja slovenskih podjetij in razvojnih organizacij, predvsem pa okrepiti bazo strokovnjakov iz raziskovalnih organizacij in podjetij v podporo izvajanju mednarodnih projektov.

Več v prihodnjih objavah in pozivih.

Dodatne informacije

Za več informacij o možnostih vašega sodelovanja v aktivnostih SiEnE in vključevanja v mednarodne aktivnosti, projekte ali dobavne verige, nas kontaktirajte.

 Goran POTOČNIK ČERNE – TECES .:. +386 2 333 13 53 .:. SiEnE@teces.si

Deli objavo

Sorodne objave

14. 02. 2024
Projekt HibroM v fazi razvoja prototipov
V projektu HibroM smo konec leta 2023 prešli v fazo razvoja in izdelave prototipov hibridnega mobilnega mikro omrežja začasnih baz. Konzorcijski partn...
2 min branja
26. 06. 2023
Nov Sektor za energetsko učinkovitost in zeleni prehod na MORS
V februarju 2023 se je Ministrstvo za obrambo RS (MORS) okrepilo z novim Sektorjem za energetsko učinkovitost in zeleni prehod. Namen sektorja je... ...
2 min branja
EDF 2023
31. 03. 2023
EDF objavil delovni program za leto 2023
EDF objavil delovni program za leto 2023 v višini 1,2 milijarde evrov...
2 min branja
10. 06. 2022
Obrambni sektor mora odpreti svoja vrata civilnim rešitvam
Slovenija navkljub svoji majhnosti, velika pobudnica in promotorka ozelenitve obrambnega področja tudi preko SiEnE partnerstva....
2 min branja
27. 05. 2022
Sprejet delovni program EDF za leto 2022, razpisi že v juniju!
Evropski obrambni sklad zagotavlja 1 milijardo evrov za krepitev obrambnih zmogljivosti EU in novih orodij za obrambne inovacije....
2 min branja
21. 04. 2022
Demonstracijski poligon pametnega kampa za dvojno rabo
Z namenom, da slovenskim deležnikom približamo delovanje mednarodnega obrambnega okolja, smo v sklopu partnerstva SiEnE organizirali dogodek....
2 min branja