SI EN
#defence#MORS#newprojects
2 min branja
Izjemen uspeh Slovenije na razpisu EDF 2021
TECES je eden izmed najuspešnejših slovenskih prijaviteljev na razpisu EDF 2021
Izjemen uspeh Slovenije na razpisu EDF 2021
TECES je eden izmed najuspešnejših slovenskih prijaviteljev na razpisu EDF 2021
2 min branja
Na mednarodnem razpisu Evropskega obrambnega sklada (EDF) v letu 2021 smo slovenski partnerji dosegli izjemen uspeh, saj je bilo za (so)financiranje odobrenih kar 78 % prijavljenih projektov s slovensko udeležbo. S takšnim deležem se na ravni države uvrščamo v sam vrh EU. Slovenski partnerji smo vključeni v 10 (so)financiranih projektov, pri kar 4-ih je slovenski partner tudi nosilec konzorcija (TECES, Pipistrel, Beyond Semiconductors in Guardiaris).

Na tematskem področju »Energy efficiency and energy management« sta bila za financiranje potrjena oba projekta z udeležbo TECES; ključni strateški projekt INDY, kjer TECES skupaj z Ministrstvom za obrambo (MORS) prevzema vodilno vlogo pri koordinaciji partnerjev in ministrstev za obrambo iz 15 držav članic EU, ter projekt NOMAD, kjer TECES nastopa kot strateški slovenski partner skupaj s partnerji iz 10 držav članic EU.

Oba odobrena projekta v skupni vrednosti 35 milijonov evrov sta tudi jasen pokazatelj uspešnosti celostnega pristopa MORS in TECES v podporo zelenemu prehodu in energetskim izzivom na obrambnem področju, ki ga partnerja uresničujeta pod okriljem Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE).

Z obema projektoma se še dodatno krepijo domače in mednarodne aktivnosti v podporo projekta pametnih energetsko učinkovitih kampov za dvojno rabo, ki predstavlja slovenski strateški program razvoja civilnih rešitev tudi za obrambne namene (dvojna raba).

Izjemen uspeh za TECES, partnerstvo SiEnE in tudi za MORS ter Slovenijo

TECES se je skupaj z domačimi in mednarodnimi partnerji z dvema projektoma prijavil na mednarodni razpis EDF-2021 na tematskem sklopu “Energy efficiency and energy management“; in sicer s ključnim strateškim projektom »INDY – Energy independent and efficient systems for military camps« ter TECES kot nosilcem konzorcija, ter projektom »NOMAD – Novel energy storage technologies usable at Military Deployments in forward operating bases« s TECES v vlogi strateškega partnerja.

Evropska komisija (EC) je za (so)financiranje potrdila oba projekta, tako 14,3 milijonov € vreden projekt INDY z koordinacijsko vlogo TECES, kot 20,7 milijonov € vreden projekt NOMAD.

V dvoletni projekt INDY je vključenih 20 partnerjev in 10 podizvajalcev iz skupno 15 držav EU. Projekt v vrednosti 14,3 milijonov evrov je namenjen razvoju ter pripravi strategije razvoja tehnologij in rešitev energetsko neodvisnih in učinkovitih premestljivih kampov. Tematika se direktno navezuje na slovenski strateški program partnerstva SiEnE – Pametni energetsko učinkoviti kamp za dvojno rabo (civilno in obrambno), ki ga ustvarjamo ob podpori TECES in MORS.

Štiriletni projekt NOMAD bo koordiniralo špansko podjetje ARPA skupaj z 18 partnerji iz 10 držav. Namen okoli 20,7 milijonov evrov vrednega projekta, ki bo vključeval vse faze od študije izvedljivosti do validacije v ustreznih okoljih, je spodbuditi in podpreti razvoj in operativno validacijo shranjevanja energije in s tem povezanih tehnologij.

Oba projekta predstavljata izreden dodaten zagon zastavljenim mednarodnim aktivnostim, kjer želimo slovenski partnerji in strokovnjaki skupa z mednarodnimi ustvarjati nove in napredne rešitve v podporo zelenemu prehodu.

Projekta INDY in NOMAD bosta slovenskim partnerjem in strokovnjakom partnerstva ob podpori MORS skupaj z mednarodnimi partnerji, omogočila vodilno vlogo pri ustvarjanju novih in naprednih rešitev v podporo ozelenitvi obrambnega področja ter pametnih energetsko učinkovitih in energijsko neodvisnih premestljivih kampov.

Ponovno se je izkazalo, da se lahko Slovenija navkljub svoji ekonomski majhnosti ob strateškem in celostnem pristopu vseh ključnih akterjev prebije v sam vrh in visoko konkurira na EU ravni na tematikah zelenega prehoda in v iskanju rešitev energetskih in okoljskih izzivov.

Vloga partnerstva SiEnE

2 leti trajajoče partnerstvo SiEnE sta ustanovila TECES in MORS s ciljem podpore zelenemu prehodu in naslavljanja energetskih in okoljskih izzivov na obrambnem področju. Skupaj s strokovnjaki slovenskih podjetij in raziskovalnih organizacij se ob podpori MORS osredotočamo predvsem na razvoj in prenos civilnih zelenih tehnologij in energetsko učinkovitih rešitev tudi za obrambne namene (t.i. dvojna raba).

Izkušnje strokovnjakov MORS, Slovenske vojske (SV), Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR), ki predstavljajo uporabnike, mnogokrat pa tudi sofinancerja ali potencialnega naročnika novo razvitih rešitev, so neprecenljive za strateško usmerjanje skupnega razvoja podjetij in RO.

Partnerstvo SiEnE je edinstveno, ki nudi celostno in prilagojeno podporo sodelovanju civilnih in obrambnih deležnikov na obrambno-varnostnem področju v Sloveniji in tujini na področju energetsko učinkovitih rešitev in zelenih tehnologij.

Z aktivnim vključevanjem v različne mednarodne obrambne programe in projekte EDA ter NATO (npr. delovna skupina EnE CapTech, CF SEDSS, IF CEED, PESCO), aktivnim mreženjem s ključnimi mednarodnimi akterji in podajanjem predlogov mednarodnih projektov, sooblikujemo ozelenitev obrambnega področja z rešitvami za civilno in obrambno rabo (dvojna raba) na evropski ravni.

Z odobritvijo mednarodnih projektov je bil tudi TECES prepoznan kot izredno dober povezovalec in ustvarjalec sinergij, ki bo pod okriljem partnerstva SiEnE in podpori MORS zagotovo uspešno oral ledino tudi mednarodno, s tem pa hkrati omogočal slovenskim partnerjem nove mednarodne poslovne priložnosti.

Dodatne informacije

Več o projektu preberite na spletni strani TECES.

Če želite več informacij o možnostih vašega sodelovanja v aktivnostih SiEnE in vključevanja v mednarodne aktivnosti, projekte ali dobavne verige, nas kontaktirajte.

dr. Kim MEZGA – TECES .:. +386 2 333 13 54 .:. SiEnE@teces.si

Deli objavo

Sorodne objave

29. 02. 2024
6. sestanek Energy & Environment CapTech z aktivno slovensko udeležbo
Dogodek je 13. in 14. februarja 2024 na Dunaju v Avstriji gostila Avstrijska nacionalna obrambna akademija...
2 min branja
14. 02. 2024
Projekt HibroM v fazi razvoja prototipov
V projektu HibroM smo konec leta 2023 prešli v fazo razvoja in izdelave prototipov hibridnega mobilnega mikro omrežja začasnih baz. Konzorcijski partn...
2 min branja
24. 10. 2023
Uspešni zaključek 5. sestanka Energy & Environment CapTech v Mariboru
Več kot 55 strokovnjakov iz ministrstev za obrambo, industrije, univerz in raziskovalnih inštitutov iz 16 evropskih držav je sodelovalo na 5. sestanku...
3 min branja
26. 06. 2023
Nov Sektor za energetsko učinkovitost in zeleni prehod na MORS
V februarju 2023 se je Ministrstvo za obrambo RS (MORS) okrepilo z novim Sektorjem za energetsko učinkovitost in zeleni prehod. Namen sektorja je... ...
2 min branja
14. 10. 2022
Vodik kot pomemben energent pri ozelenitvi obrambnega sektorja
V Ljubljani je med 11.-12.10.2022 potekala prva mednarodna tematska delavnica v okviru CF SEDSS na temo vodika in vodikovih tehnologij. ...
3 min branja
5. 07. 2022
Slovenija prepoznavna na EU forumu CF SEDSS
Ustanovitelji partnerstva SiEnE smo pretekli teden aktivno sodelovali na 4. konferenci CF SEDSS III v Franciji. ...
3 min branja