SI EN
#genset#greeningdefence#hybrid#project#SmartCamps
2 min branja
Uspešni začetek RRI projekta HibroM v avditoriju MORS
Avditorij Ministrstva za obrambo gostil uvodni sestanek RRI projekta HibroM
Uspešni začetek RRI projekta HibroM v avditoriju MORS
Avditorij Ministrstva za obrambo gostil uvodni sestanek RRI projekta HibroM
2 min branja
V prostorih Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (MORS) je 29. avgusta 2023 potekal uvodni in hkrati predstavitveni dogodek novo začetega dvoletnega raziskovalno-razvojnega inovacijskega (RRI) projekta »Razvoj hibridnega mobilnega mikro omrežja začasnih baz (HibroM). Ministrstvo za obrambo (MORS) je financer projekta in končni uporabnik načrtovanih novo razvitih rešitev.

Že uvodni dogodek je pokazal visoko stopnjo angažiranosti in interesa partnerjev, saj se je poleg pričakovane številčnejše zastopanosti predstavnikov partnerjev projekta, dogodka udeležilo tudi večje število strokovnjakov MORS in Slovenske vojske kot končnih uporabnikov načrtovanih novo razvitih rešitev projekta. Tako je že sam začetek projekta odprl pomembne teme in zastavili ključna izhodišča za uspešno izvedbo razvojno raziskovalnega projekta.

Cilj projekta je razvoj novega in inovativnega integriranega sistema za hitro vzpostavitev delujočega, pametnega in upravljanega mikro omrežja na terenu. Integriran sistem bodo sestavljale premestljive rešitve, kot so hibridni dizelski agregat z možnostjo hrambe energije, hranilnik elektrike na osnovi baterij, pametna razdelilna omarica, pametno mikro omrežje z digitalnim dvojčkom in dinamičnim upravljanjem porabnikov in virov.

Partnerji projekta HibroM so TECES (vodilni partner), ROBOTINA d.o.o., TAB d.d. in STUBELJ d.o.o.. S pomembnim doprinosom v projektu so vključeni kot podizvajalci TPV Prikolice d.o.o., SMARTIS d.o.o., UL Fakulteta za elektrotehniko, UL Fakulteta za strojništvo in UM Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko.

S krepitvijo kompetenc in novo razvitih rešitev slovenski partnerji in MORS ciljajo na krepitev sodelovanja v raznih mednarodnih iniciativah, projektih in obrambnih dobavnih verigah.

Osnovno o projektu HibroM

Projekt HibroM predstavlja enega izmed večjega števila razvojno – raziskovalnih in inovacijskih (RRI) projektov slovenskih partnerjev s podporo Ministrstva za obrambo (MORS), ki naslavljajo zeleni prehod, energetske in okoljske izzive na obrambnem področju pod okriljem Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE).

Projekt HibroM se osredotoča na zaznane potrebe MORS in Slovenske Vojske za izboljšanje energetske oskrbe začasnih vojaških baz in povečanja tehničnih/tehnoloških zmogljivosti obrambnega sistema RS, ter baz v podporo sistemu zaščite in reševanja (URSZR).

Projekt se navezuje na že izvajajoče in načrtovane nacionalne ter mednarodne projekte za izboljšanje energetske oskrbe začasnih premestljivih vojaških baz, katerih cilj je razvoj novih rešitev za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv z uvajanjem alternativnih virov energije

Projekt predstavlja odgovor slovenskih partnerjev na projekt št. 7 marčevskega Javnega poziva za sodelovanje pri izvajanju razvojno-raziskovalnih in inovacijskih (RRI) projektov, s katerim MORS spodbuja združevanje izkušenj in znanja slovenske industrije in raziskovalnih organizacij za razvoj inovativnih rešitev za civilno/obrambno (dvojno) rabo.

Cilji projekta

Ključni cilj projekta znižanje porabe goriva, vzdrževalnih stroškov, potreb po redundantnih generatorjih, logističnega in okoljskega odtisa ter emisije hrupnosti z uvedbo tehnologij hranjenja energije, novo razvitih rešitev ter zagotavljanjem spremljanja proizvedene in porabljene energije.

Končni cilj projekta je razvoj novega in inovativnega integriranega sistema za hitro vzpostavitev delujočega, pametnega in upravljanega mikro omrežja na terenu. Sistem sestavljajo samostojno delujoče in povezljive premestljive rešitve, kot so hibridni dizelski agregat z možnostjo hrambe energije, hranilnik elektrike na osnovi baterij, pametna razdelilna omarica, pametno mikro omrežje z digitalnim dvojčkom in dinamičnim upravljanjem porabnikov in virov.

Projektne aktivnosti bodo potekale na stopnji tehnološke pripravljenosti (TRL) od (5)6 do 8, končni rezultati projekta bodo na nivoju TRL 8.

Dvoletni RRI projekt HibroM izvaja razvojni konzorcij s TECES kot nosilcem konzorcija in partnerji, ki so bili oblikovani v postopku priprave projektnega predloga. TECES je aprila 2023 pozval zainteresirano javnost k sodelovanju v RRI projektu. Zainteresirani partnerji so imeli možnost predstavitve svojih kompetenc in razvojnih zmogljivosti. Po usklajevalnih sestankih je bil oblikovan ambiciozni konzorcij partnerjev RRI projekta HibroM v spodnji sestavi:

  • Konzorcijski partnerji; TECES (nosilec), ROBOTINA d.o.o., TAB d.d., STUBELJ d.o.o.
  • Znani podizvajalci (podizvajalci, katerih vloga je v projektu že vnaprej jasno določena): SMARTIS d.o.o., TPV PRIKOLICE d.o.o., Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko, Univerze v Mariboru, Fakulteta za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani in Fakulteta za strojništvo, Univerza v Ljubljani

Strateška umeščenost projekta HibroM

Strateško se projekt HibroM uvršča v nabor nacionalnih projektov pod okriljem Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE), ki sta ga ustanovila TECES in MORS v letu 2020.

Osredotoča se na razvojne rešitve skladno strateškemu programu Pametnih energetsko samooskrbnih in učinkovitih premestljivih baz dvojne rabe (PamPIK), na katerem tudi temelji vso vključevanje slovenskih partnerjev v mednarodno okolje s podporo MORS.

Projekt sovpada z nacionalnimi in EU strateškimi obrambnimi programi in projekti ozelenitve obrambnega področja (projekta »INDY, energy-efficient and independent deployable military camps« in »NOMAD, NOvel energy storage technologies usable at MilitAry Deployments« …).

Dodatne informacije

Za več informacij o aktivnostih projekta HibroM in možnosti vključevanja v SiEnE mednarodne aktivnosti, projekte ali dobavne verige, nas kontaktirajte. 

Postanite član TECES in SiEnE in bodite obveščeni o vseh aktualnih aktivnostih in priložnostih: POVEZAVA

Dr. Marja JERIČ – TECES .:. +386 2 333 13 56 .:. SiEnE-HibroM@teces.si

Deli objavo

Sorodne objave

11. 04. 2024
Konzorcij projekta MODEL+ na ogledu proizvodnih kapacitet partnerja DANFOSS TRATA
Konzorcij projekta MODEL+ na ogledu proizvodnih kapacitet partnerja DANFOSS TRATA...
2 min branja
8. 04. 2024
[POZIV-INTERES] Poziv za vključitev v bazo ekspertov partnerstev TECES
Poziv za vključitev v bazo ekspertov partnerstev TECES...
< 1 min branja
15. 03. 2024
Odprti razpisi EDF 2024 – 1.1 milijarde EUR
Od 15. marca 2024 dalje je objavljen delovni program Evropskega obrambnega sklada (EDF) za leto 2024 v skupni vrednosti 1,1 milijarde €....
4 min branja
17. 03. 2024
[POZIV-INTERES] Sodelovanje v projektu E+ZERO
Poziv k interesu sodelovanja v mednarodnem razvoju Energijsko pozitivnih in nič emisijskih hitro premestljivih stavb (E+ZERO)...
< 1 min branja
21. 02. 2024
Konzorcij projekta MODEL+ na ogledu proizvodnje modularnih objektov partnerja REM d.o.o.
Na sedežu podjetja REM d.o.o. v Trebnjem smo se partnerji projektnega konzorcija MODEL+ in koordinator projekta TECES februarja 2024 srečali na rednem...
2 min branja
14. 02. 2024
Projekt HibroM v fazi razvoja prototipov
V projektu HibroM smo konec leta 2023 prešli v fazo razvoja in izdelave prototipov hibridnega mobilnega mikro omrežja začasnih baz. Konzorcijski partn...
2 min branja