Interes SiEnE je usmerjen v naslavljanje zelenega prehoda in energetskih ter okoljskih izzivov obrambnega področja, v povečano potrebo po razvoju rešitev za civilni in obrambni namen (dvojna raba), fiksno in premestljivo infrastrukturo

Primarni cilji SiEnE so povečanje raziskovalno razvojnega in tehnološkega sodelovanja s partnerji članic EU in Zveze NATO, povečanje deleža slovenskih partnerjev v obrambnih programih MORS, Evropske obrambne agencije (EDA) in Zveze NATO ter povečanje v Sloveniji razvitih produktov v globalnih obrambnih verigah vrednosti.

Evropska obrambna agencija (EDA)

Evropska obrambna agencija (EDA) (ang. European Defence Agency – EDA), ustanovljena leta 2004, pomaga 26 državam članicam (vse države EU razen Danske) razvijati vojaške vire. EDA spodbuja sodelovanje, daje pobude in uvaja rešitve za izboljšanje obrambnih zmogljivosti ter nudi podporo in poenostavitev obrambnega sodelovanja med državami članicami EU, ki so pripravljene skupaj krepiti svoje obrambne zmogljivosti.

EDA tesno sodeluje z evropsko obrambno industrijo s ciljem okrepitve evropske tehnološke in industrijske baze ter na ta način pripomore k močnejši in konkurenčnejši industriji.

Agencija svojim članicam nudi platformo za sodelovanje v projektih na področju večnacionalnih zmogljivosti: od načrtovanja, raziskav in standardizacije do razvoja, javnih naročil in usposabljanja. EDA vodi več kot 100 programov in projektov na področju raziskav in zmogljivosti ter več kot 200 drugih dejavnosti, povezanih z razvojem zmogljivosti, raziskavami in tehnologijo ter obrambno industrijo.

Države članice so leta 2017 potrdile vlogo EDA kot »glavnega instrumenta za določanje prednostnih nalog na ravni EU v podporo razvoju obrambnih zmogljivosti«, s ciljem zagotovitve, da se razvoj obrambnih zmogljivosti s pomočjo sodelovanja osredotoči na operativne potrebe, ki jih določijo oborožene sile.

EDA je vključena v 3 evropske obrambne pobudeEvropski obrambni sklad (ang. European Defence Fund – EDF), Evropski Usklajeni letni pregled obrambe (ang. Coordinated Annual Review on Defence – CARD) in Stalno strukturno sodelovanje (ang. Permanent Structured Cooperation – PESCO), ki jim nudi osrednji podporo in zagotoviti skladnost med njimi.

EDA izvaja in vodi evropski program za obrambne raziskave v okviru Evropskega obrambnega sklada (ang. European Defence Fund – EDF) za obdobje 2021–2027.

Preberi več o EDA v informativnem listu.

Slovenija je lahko kot članica EDA vključena v vse njene organe in delovne skupine ter projekte. S tem ima pravico dostopa do vsega gradiva in informacij, predvsem pa tudi aktivnega usmerjanja in možnost glasovanja o specifičnih vsebinah.

Interese Slovenije lahko uradno zastopajo samo imenovani predstavniki MORS.

Programi EDA podpirajo povezovanje partnerjev, ne samo za vojaške, temveč tudi za civilne namene ter uporabo rešitev za dvojno rabo (ang. dual-use).