prikaz:

TIMTEC_bw
TIMTEC_bw
TAB_bw
TAB_bw
stubelj_bw
stubelj_bw
strokasi_bw
strokasi_bw
roto_bw
roto_bw
resalta_bw
resalta_bw
rem_bw
rem_bw
piktronik_bw
piktronik_bw
kolektor_bw
kolektor_bw
I-TECH_bw
I-TECH_bw
eti-logo-line_bw
eti-logo-line_bw
eimv_bw
eimv_bw
ECOHYD-bw
ECOHYD-bw
creapro_bw
creapro_bw
code-red-bw
code-red-bw
Zavod za gradbeništvo Slovenije
Dimičeva ulica 12
1000 Ljubljana
Član

Zavod za gradbeništvo Slovenije

ZAG je vodilni inštitut na področju gradbeništva v Sloveniji, ki je s svojimi strokovnjaki, vrhunsko opremo in multidisciplinarnim delom priznan tako v Sloveniji kot v tujini. Raziskovalno-preizkusni sektor ZAG je razdeljen na štiri oddelke: materiale, gradbeno fiziko, konstrukcije ter geotehniko in infrastrukturo, ima pa tudi svoj oddelek za metrologijo. Na področju uredbe o gradbenih izdelkih imamo dve neodvisni službi: Certifikacijsko službo in Službo za tehnične ocene in soglasja. Na ZAG je 220 zaposlenih in letni promet znaša približno 11 MIO € (2019).

Ključna področja dejavnosti za stavbe prihodnosti so: razvoj trajnostnih inovativnih novih materialov, recikliranje sekundarnih surovin, energetska učinkovitost stavb, potresno inženirstvo in raziskave požarnih lastnosti.

Robotina d.o.o.
OIC-Hrpelje 38
6240 Kozina
Član

robotina d.o.o.

Vizija Robotine je “postati vodilni ponudnik pametno povezanih IoT rešitev, komponent in platform, ki bodo s svojo tehnologijo in strokovnim znanjem prispevale k novemu modelu povezane družbe”. V ta namen Robotina partnerjem zagotavlja izdelke, podatke in orodja za doseganje pomembnih izboljšav pri upravljanju procesov, povezanih v realnem času, skozi življenjsko dobo sistema. Pomagamo jim, da se osredotočijo na svoje temeljne kompetence in jim omogočimo celotno platformo od senzorja preko krmilnika do interneta in SaaS-a (Cloud) nazaj na procese. Poleg zanesljive tehnične platforme nudimo tudi odlično in zanesljivo platformo za poslovne transakcije, katere postanejo središče naročnin in participativnih poslovnih modelov v pametnem poslovanju in pametnem okolju.

TROIA, d.o.o.
Ozare 19
2380 Slovenj Gradec
Član

troia d.o.o.

Podjetje je bilo ustanovljeno leta 2010 in danes zaposluje že več kot 30 strokovnjakov. Smo strokovnjaki na področju storitev in načrtovanja, administracije, svetovanja in izvajanja informacijskih rešitev. Ekipa ima več kot 20 let izkušenj pri upravljanju sredstev v Sloveniji, Evropi in na Bližnjem vzhodu. Spadamo med najzanesljivejše poslovne partnerje podjetja IBM v regiji osrednje in vzhodne Evrope, več let zapored pa smo bili imenovani za naprednega poslovnega partnerja IBM (IBM Advanced Business Partner).

Z integracijo in optimizacijo rešitev, ki se kar najbolje spopadajo z današnjimi izzivi, povezujemo preprostost in kompleksnost. Končni rezultat je uspešna kombinacija IT rešitev, ljudi in poslovanja.

Član

univerza v Mariboru - feri

Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI), Univerza v Mariboru, Maribor je mednarodno priznana raziskovalna organizacija znotraj UM. FERI je tudi član razvojnega partnerstva na področju pametnih stavb, tako TECES in SRIP Pametne stavbe. Kot raziskovalni partner v partnerstvu SiEnE bo velik doprinos prispeval pri razvoju pametnih omrežij, podajanju znanj s področja obnovljivih virov energije in sooblikovanju sodobnih, trajnostnih sistemov za upravljanje z energijo.

Član

univerza v ljubljani - fakulteta za strojništvo (LAHDE)

Laboratorij za hlajenje in daljinsko energetiko (LAHDE) fakultete za strojništvo  je primarno raziskovalna organizacija, ki deluje v okviru Fakultete za strojništvo, članice UL. Laboratorij preučuje in poučuje tematike s področja prenosa in regulacije toplote in snovi, tudi na mikro in fraktalnem nivoju, ter obenem razvija modele in procese upravljanja energije z velikim potencialom v večih industrijskih branžah, tudi za vojaško in stavbno industrijo. LAHDE je aktiven član tudi v partnerstvu TECES in SRIP Pametne stavbe.

Član

univerza v ljubljani - fakulteta za strojništvo (KES)

Katedra za energetsko strojništvo (KES) je priznana raziskovalna enota znotraj Fakultete za strojništvo, članice UL, ki se ukvarja s proučevanjem ključnih pojmov tako imenovane zelene ekonomije s poudarkom na sodobni energetiki, mobilnosti in trajnostnem razvoju. Je član v partnerstvu TECES in SRIP Pametne stavbe. Ekspertna področja KES, ki se sinergistično dopolnjujejo s cilji SiEnE, in hkrati TECES in SRIP-PSiDL, so področja obnovljivih virov, vodikove tehnologije in gorivne celice, elektromobilnost in baterije, obnovljiva goriva, hidro in vetrna energija ter nizko-emisijski procesi izgorevanja