Ciljna skupina članov partnerstva SiEnE so poslovni subjekti z ustreznimi raziskovalno-razvojnimi ali proizvodnimi zmogljivostmi in globalnimi kompetencami.

Redni član

Primarna ciljna skupina so poslovni subjekti z ustreznimi raziskovalno-razvojnimi ali proizvodnimi zmogljivostmi in globalnimi kompetencami.
Poslovni subjekt postane redni član partnerstva
 • s sprejemom in podpisom pristopne izjave,

 • s sklepom Vodstveno koordinacijskega odbora SiEnE in

 • s plačilom pristopnine in letne članarine.

Podpornik partnerstva

Poslovni subjekti, ki ne sodijo v primarno ciljno skupino članov (ministrstva, agencije, združenja, partnerstva, gospodarska interesna združenja in drugi).

Podpornik partnerstva je vsak poslovni subjekt ali fizična oseba, ki podpira delovanje partnerstva, mu pomaga pri njegovi uveljavitvi in prepoznavnosti ter učinkovitejšem delovanju.

Podpornik partnerstva ne plačuje pristopnine in članarine ter nima finančnih obveznosti do partnerstva.

Ugodnosti članstva

 • prednost pred nečlani v aktivnostih in projektih pod okriljem SiEnE,

 • individualna obravnava projektov, predlogov in rešitev, v skladu s potrebami člana,

 • možnost oblikovanja projektnih predlogov in sodelovanja v mednarodnih raziskovalno razvojnih in tehnološko demonstracijskih projektih,

 • možnost sodelovanja v skupnih nastopih na obrambnih sejmih in drugih obrambnih dogodkih,

 • možnost predstavitve svojih raziskovalno-razvojnih, tehnoloških in proizvodnih zmogljivosti ter kapacitet ob obiskih tujih delegacij,

 • možnost znižanja stroškov v aktivnostih zaradi ustvarjanja celovitega in skupnega pristopa,

 • možnost sodelovanja v usposabljanjih, ki bodo namenjena specifičnim ciljnim skupinam,

 • obveščenost o obrambnih programih in projektih MORS, EDA in NATO,

 • možnost dodatnega popusta pri storitvah partnerstva.

Pristopnina in članarina

Pristopnina

 • enkratni prispevek ob pristopu člana v partnerstvo

 • višina pristopnine je 75% letne članarine

(namenjena je delnemu pokrivanju stroškov delovanja partnerstva v preteklih letih)

Pristopnina se za pristope v letu 2020 ne obračunava.

Letna članarina

 • letno plačuje vsak reden član partnerstva

(namenjena pokrivanju stroškov delovanja partnerstva v koledarskem letu)

 • velja za tekoče koledarsko leto od 1.1. do 31.12.

(veljavno do pisnega preklica, vsako leto se avtomatsko podaljša, razen ko je član vsaj do konca leta pisno prekinil članstvo za naslednje koledarsko leto, ob pristopu v partnerstvo sredi koledarskega leta se članarina obračuna kot sorazmerni del članarine glede na število mesecev do konca leta)

Možnost znižanja letne članarine za člane drugih partnerstev pod okriljem teces

(člani drugih partnerstev pod okriljem TECES imajo znižano letno članarino, delno ugodnost imajo tudi člani drugih slovenskih strateško razvojnih inovacijskih partnerstev)

Pridružite se partnerstvu

Glede na vaše želje in potrebe izberite primerno obliko pridružitve.

Izpolnite in podpišite potrebne dokumente ter jih podpisane pošljite na SiEnE@teces.si. Ne pozabite priložiti vašo predstavitev in grafično podobo (logotip v vektorski obliki).

Po prejetju izjave vas bomo kontaktirali glede nadaljnjih aktivnosti. V primeru nejasnosti nas kontaktirajte. Z veseljem vam bomo pomagali.

Kot podpornik partnerstva

S podpisom pristopne izjave podpornika

 Kontakt: