SI EN
#development#dual-use#EnergyEfficientCamps#INDY
2 min branja
Minister za obrambo s TECES podpisal pismo podpore projektu INDY
Minister za obrambo s TECES podpisal pismo podpore EDF projektu INDY in partnerstvu SiEnE
Minister za obrambo s TECES podpisal pismo podpore projektu INDY
Minister za obrambo s TECES podpisal pismo podpore EDF projektu INDY in partnerstvu SiEnE
2 min branja
Minister za obrambo Marjan Šarec in direktor TECES mag. Matej Gajzer sta 7. junija 2023 podpisala pismo podpore izvajanju evropskega projekta »INDY, energetsko učinkovite samooskrbne premestljive vojaške baze«.

S podporo projektu INDY Ministrstvo za obrambo (MORS) izraža podporo tudi aktivnostim Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE), ki sta ga MORS in TECES ustanovila leta 2020. Cilj partnerstva SiEnE je krepitev sodelovanja civilnih in obrambnih deležnikov pri razvoju rešitev tako za rabo v obrambne kot tudi civilne namene (dvojna raba).

S pismom podpore se je pričel uresničevati tudi nacionalni strateški program Pametnih energijsko učinkovitih in samozadostnih premestljivih baz dvojne rabe pod okriljem partnerstva SiEnE.

V pripravi so že dodatni nacionalno financirani projekti v podporo ozelenitvi obrambe (projekti HibroM, PamPIK2, H2EFC, E+ZERO). S finančno podporo tem projektom želi MORS vzpodbuditi slovensko industrijo in raziskovalne organizacije k sodelovanju ter k vključitvi v procese razvoja rešitev dvojne rabe.

Pričetek nacionalne podpore ministrstva številnim razvojnim projektom

Hkrati s podpisom pisma podpore projektu INDY je na slovesnem dogodku ministrstvo podpisalo še dve pogodbi o raziskovalno-razvojnih in investicijskih projektih z razvojnimi partnerstvi slovenskih podjetij.

S podporo prvim trem projektom je ministrstvo pričelo z uresničevanjem številnih razvojnih projektov za modernizacijo Slovenske vojske z domačim kot tudi evropskim financiranjem. Z načrtovanimi projekti želi ministrstvo do leta 2026 spodbuditi slovensko obrambno industrijo in domače raziskovalce k sodelovanju v procese razvoja rešitev dvojne rabe.

Ob tem ministrstvo vseskozi zasleduje tudi cilj, da so inovacije dvonamenske; da omogočajo dvojno rabo, tako za obrambo kot tudi v okviru sistema zaščite, reševanja in pomoči. V letošnjem letu MORS za področje raziskav in razvoja namenja 12,5 milijona evrov, naslednje leto pa že 23 milijonov evrov.

Evropski projekt INDY

Projekt »INDY, energetsko učinkovite samooskrbne premestljive vojaške baze« (ang. Energy Independent and Efficient Deployable Military Camps) je bil s strani Evropske Komisije (EC) odobren za sofinanciranje na prvem razpisu Evropskega obrambnega sklada (EDF) leta 2021.

Cilj projekta INDY je priprava strateškega načrta razvoja rešitev za energijsko samooskrbne premestljive vojaške baze do leta 2050.

14 milijonski projekt predstavlja enega izmed prvih strateških projektov ozelenitve evropskega obrambnega sektorja. V njem sodeluje več kot 31 partnerjev iz 13 evropskih držav, podpira ga več kot 9 ministrstev za obrambo.

Projekt koordinira slovenski partner TECES, grozd zelenih tehnologij, ob podpori slovenskega Ministrstva za obrambo (MORS), ki je tudi odgovorno za koordinacijo in usmerjanje vključenih končnih uporabnikov ter predstavnikov ministrstev za obrambo.

Zagon nacionalnega strateškega programa pametnih premestljivih baz dvojne rabe

S podpisom pisma podpore projektu INDY in aktivnostim, ki jih TECES in MORS izvajata pod okriljem v letu 2020 ustanovljenega partnerstva SiEnE, se je pričel uresničevati tudi nacionalni strateški program Pametnih energijsko učinkovitih in samozadostnih premestljivih baz dvojne rabe.

Program z uradnim nazivom »Razvoj pametnih premestljivih infrastrukturnih kapacitet (PamPIK)« (ang. Smart Deployable Infrastructure Capacities) je dobil zagon z vizionarsko zastavljeno RR študijo o možnostih razvoja pametnih energetsko učinkovitih baz za civilne in obrambne namene, ki jo je med leti 2020 in 2021 za MORS izvedel TECES s partnerji.

Študija je predlagala razvojne ukrepe in načrt strategije 10 letnega razvoja naprednih tehnologij, produktov in storitev z upoštevanjem razvojnih kapacitet in zmogljivosti slovenskih deležnikov. Izredno ambiciozno zastavljen program vključevanja slovenskih partnerjev v mednarodne obrambne in civilne verige vrednosti dobiva še dodaten zagon z načrtovano podporo MORS novim projektom v prihodnjih letih.

Novi razvojno raziskovalni in inovacijski projekti s (so)financiranjem MORS do leta 2026 so že v pripravi.

Če se želite vključiti v aktivnosti projektov

nas pokličite.

Dodatne informacije

Za več informacij o možnostih vašega sodelovanja v aktivnostih SiEnE in vključevanja v mednarodne aktivnosti, projekte ali dobavne verige, nas kontaktirajte. Z veseljem bomo skupaj pregledali možnosti sodelovanja.

Vabljeni tudi mednarodni partnerji, ki bi želeli okrepiti sodelovanje s slovenskimi podjetji in raziskovalnimi organizacijami v okviru mednarodnih programov.

Goran POTOČNIK ČERNE – TECES .:. +386 2 333 13 53 .:. SiEnE@teces.si

Deli objavo

Sorodne objave

6. 07. 2023
Za industrijskega poročevalca v EDA EnE CapTech imenovan slovenski predstavnik
Slovenski predstavnik imenovan za industrijskega poročevalca (ang. Industry Rapporteur) skupine EDA EnE CapTech....
2 min branja
9. 05. 2023
Slovenski pristop ozelenitve obrambe na dogodku »EDID 2023«
Aktivna vloga partnerstva SiEnE na mednarodnem dogodku "Evropski dnevi inovacij na področju obrambe (EDID) 2023". ...
2 min branja
5. 05. 2023
[POZIV-INTERES] Sodelovanje v RRI projektu PamPIK2 (TRL 4-8)
Poziv k interesu sodelovanja pri razvoju energetsko učinkovitih samooskrbnih premestljivih baz, RRI projekt "PamPIK2" (TRL 4-8)...
3 min branja
11. 04. 2023
[POZIV-INTERES] Sodelovanje v RRI projektu HibroM (TRL 6-8)
Poziv k interesu sodelovanja pri razvoju energetsko učinkovitih samooskrbnih premestljivih baz, RRI projekt "PamPIK2" (TRL 4-8)...
3 min branja
23. 02. 2023
Začetek projekta EDF-2021-INDY
Več kot 80 strokovnjakov iz 13 evropskih držav se je med 16. In 17. februarjem 2023 udeležilo otvoritvenega sestanka projekta INDY....
3 min branja
20. 02. 2023
Predstavitev projekta EDF-2021-INDY
Projekt »INDY, energetsko učinkovite samooskrbne premestljive vojaške baze« (ang. Energy Independent and Efficient Deployable Military Camps) predstav...
3 min branja