Dostop do določenih vsebin spletnih mest, katerih upravljalec je TECES, je mnogokrat omogočen samo določenim skupinam uporabnikov, kar je odvisno predvsem od uporabnikove vključenosti v aktivnosti TECES.

Pripadnost posameznega uporabnika določeni skupini ter s tem dostop se preverja na podlagi njegove prijave z vpisom njegovega uporabniškega imena in gesla. Pri uporabnikih s posebnim statusom pa tudi glede povezanosti uporabnika z organizacijami, ki so člani partnerstev pod okriljem TECES.

Tipi uporabnikov

Na spletnih mestih se v glavnem razlikuje med dvema tipoma uporabnikov – neprijavljenim uporabnikom (gostom) in registriranim in prijavljenim uporabnikom:

 • neprijavljen uporabnik (gost)
  Gost je vsak obiskovalec, ki ni prijavljen v spletni portal z uporabniškim imenom. Za goste lahko veljajo določene omejitve pri uporabi spletnega mesta ali imajo omejen dostop do določenih vsebin spletnega mesta.
 • registriran in prijavljen uporabnik
  Je vsak uporabnik, ki je pridobil uporabniško ime in geslo za dostop do za javnost zaprtih vsebin spletnega mesta. Registrirani uporabniki imajo različen nivo dostopa in s tem dostop do vsebin skladno podanim pravicam s strani upravitelja spletnega mesta.
Nivoji dostopa uporabnikov na podlagi posebnega statusa uporabnika

Registrirani in prijavljeni uporabniki lahko imajo na podlagi svoje vključenosti v različne aktivnosti in projekte oziroma projektne skupine pod okriljem TECES omogočen dostop do vsebin, ki so namenjene lažjemu izvajanju teh aktivnosti.

Pravice in s tem nivoji dostopa se določajo na podlagi statuta uporabnika do TECES.

 • registriran uporabnik (pravice dostopa na podlagi osebne vloge uporabnika)
  Pravice in nivo dostopa uporabnika so določene na podlagi vloge uporabnika v aktivnostih TECES, npr. član Sveta zavoda TECES, član Upravnega odbora, član delovne ali projektne skupine projekta itd.
 • registriran uporabnik (pravice dostopa na podlagi statusa organizacije uporabnika, v kateri je zaposlen)
  Pravice in nivo dostopa uporabnika so določene na podlagi morebitnega posebnega statusa organizacije (podjetja), v kateri je zaposlen, npr. organizacija je ustanovitelj ali član TECES ali član določenega partnerstva pod okriljem TECES, plačnik določenih storitev…

  Povezanost uporabnika s posamezno organizacijo se preverja na podlagi e-naslova. Uporabnikov e-naslov mora imeti enako domeno (npr. podjetje.si) kot organizacija s posebnim statusom.

Pravice in nivoje dostopa uporabnikov določa administrator spletnih mest.

Zahteva po spremembi nivoja dostopa uporabnikov

Če ste mnenja, da spadate med uporabnike, ki bi morali imeti na podlagi posebnega statusa vaše organizacije s TECES omogočen dodaten nivo dostopa, sporočite to na SiEnE@teces.si ali nas pokličite na +386 2 333 13 50.