Vodstveno koordinacijski odbor

Vodstveno koordinacijski odbor je krovni in usmerjevalni organ partnerstva.

Sestavljata ga dva koordinatorja:
• obrambni koordinator je imenovan s strani MORS in zastopa interese RS in MORS
• civilni koordinator zastopa interese civilnih deležnikov

mag. Matej Gajzer
civilni koordinator

mag. Matej Gajzer

Direktor TECES
SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo Predsednik Vodstveno koordinacijskega odbora

Bil je odgovoren za ustanovitev inovacijskega grozda TECES, ki je vodilni slovenski nosilec strateških razvojnih partnerstev in skupnih projektov s področja energetsko učinkovite pretvorbe in rabe energije. Od leta ustanovitve 2001 je tudi njegov direktor.

Ima odličen pregled nad zelenimi tehnologijami in produkti, razvojnimi in proizvodnimi zmogljivostmi slovenskih podjetij ter raziskovalnih organizacij s področja elektronske in elektroindustrije, energetike ter energetsko učinkovitih rešitev. Je strokovnjak za industrijske grozde in podobno organizirana inovacijska združenja, ki temeljijo na celoviti podpori mreženju in strateškem sodelovanju partnerjev. Posebej je usmerjen v ustvarjanje novih poslovnih priložnosti preko skupnega razvoja produktov in krepitve vrednostnih verig, s tem pa tudi v vzpostavljanje novih poslovnih priložnosti z mednarodnimi partnerji.

Svoje strokovno delovanje in povezovalno vlogo je leta 2017 dopolnil z vzpostavitvijo in vodenjem Strateškega razvojno inovacijskega partnerstva Pametne stavbe in dom, ki je eden izmed ključnih nosilcev Slovenske strategije pametne specializacije. Leta 2020 pa je zasnoval Slovensko partnerstvo za energijo in okolje na obrambnem področju, ki deluje pod okriljem inovacijskega grozda TECES in Ministrstva za obrambo Republike Slovenije.

Polkovnik Robert Šipec
obrambni koordinator

Polkovnik Robert Šipec

Načelnik Sektorja za opremljanje na MORS Namestnik nacionalnega oborožitvenega direktorja Podpredsednik Vodstveno koordinacijskega odbora

Leta 1992 se je zaposlil v Slovenski vojski, kjer je opravljal naloge na taktičnem, operativnem in strateškem nivoju. 2004 leta je magistriral na ameriškem vojaško letalskem poveljniško štabnem šolanju. Karierne postavitve vključujejo vodenje Sektorja za logistiko v Poveljstvu sil SV, Sektorja za opremljanje in Sektorja za logistiko v Generalštabu SV. Mednarodne vojaške izkušnje vključujejo sodelovanje v različnih NATO delovnih skupinah ter udeležbo v NATO operaciji KFOR Kosovo in v operaciji ISAF Afganistan.

Od leta 1994 je bil vključen v programe razvoja in opremljanja Slovenske vojske, pri katerih je vodil številne projekte opremljanja SV. Vključen je bil v načrtovanje in spremljanje obrambnih raziskovalno razvojnih projektov, predvsem na področjih brezpilotnih sistemov in vodikovih tehnologij.

Sektor za opremljanje, ki ga vodi, vključuje področja vodenja projektov opremljanja, obrambnih raziskav in razvoja, spremljanja razvoja in testiranje vojaške tehnologije, standardizacije in kodifikacije ter sodelovanje z obrambno in drugo industrijo.

Kot vodja slovenske delegacije je sodeloval pri EU Posvetovalnem forumu za vzdržno energijo obrambnega in varnostnega sektorja. V forumu je sedaj moderator v eni od delovnih skupin, zadolžen je za nove tehnologije. V raziskovalno razvojnih jedrih Evropske obrambne agencije je bil nacionalni strokovnjak za področje kopenske vojske. Sedaj je imenovan za nacionalnega strokovnjaka v delovni skupini za energijo in okolje. Vodi in usmerja več projektov ministrstva na področju energetske učinkovitosti in uvajanja obnovljivih ter vodikovih tehnologij.