Partnerstvo SiEnE je primarno usmerjeno v reševanje energetskih in okoljskih izzivov na obrambnem področju.

Zaradi vedno večje kompleksnosti, prepletenosti in digitalizacije rešitev ponuja priložnost tudi za reševanje izzivov iz drugih področjih.

Področja delovanja

Vedno večja kompleksnost, prepletenost in digitalizacija končnih rešitev ponuja priložnosti tudi za reševanje izzivov na drugih področjih:

Področja tehnologij in rešitev