SI EN
#defence#development#innovation#NATO#research#vse
3 min branja
Posvet: Sodelovanje na obrambno varnostnem področju
Posvet: Sodelovanje civilnih in obrambnih deležnikov na obrambno varnostnem področju
16. 12. 2020
13:30 – 15:00
Spletni dogodek
Posvet: Sodelovanje na obrambno varnostnem področju
Posvet: Sodelovanje civilnih in obrambnih deležnikov na obrambno varnostnem področju
13:30 – 15:00
Spletni dogodek
3 min branja
Vabimo vas na posvet Sodelovanje civilnih in obrambnih deležnikov na obrambno varnostnem področju, ki bo v sredo, 16. decembra 2020 z začetkom ob 13.30 uri. Dogodek je posvečen sodelovanju civilnih in obrambnih deležnikov na področju energetskih in okoljskih izzivov na obrambno varnostnem področju.
Predstavljene bodo možnosti vključevanja slovenskih partnerjev v mednarodne obrambne programe in ostale verige vrednosti s ciljem krepitve sodelovanja s civilnimi deležniki v vseh fazah inovacijskega procesa. Prav krepitev sodelovanja na raziskovalno razvojnem področju predstavlja izjemen potencial za slovenske deležnike.
Dogodek poteka v organizaciji Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE) pod okriljem Ministrstva za obrambo RS (MORS) in TECES.

Izhodišča

Vedno večje zavedanje podnebnih sprememb in nujnosti varovanja okolja, potrebe po zmanjšanju izpustov ter povečanju energetske učinkovitosti se kažejo na civilnem kot tudi na obrambnem področju.

Podnebne spremembe prav tako povečujejo obrambo varnostna tveganja, ki se odražajo tudi pri pripravi evropske obrambne strategije. Posledično države članice vedno bolj pozivajo, da bi morali deležniki obrambnega področja prevzeti pomembno vlogo pri varovanju okolja in uvajanju okolju bolj prijaznih rešitev.

Ministrstvo za obrambo RS (MORS) se želi aktivno vključevati v partnerska sodelovanja z drugimi članicami EU in Zveze NATO ter aktivno pristopiti k prevzemanju te odgovornosti. Cilj je znižati energetsko odvisnost in povečati vzdržnost obrambnega sistema z uporabo zelenih tehnologij, energetsko učinkovitih ter okolju prijaznih rešitev.

Za doseganje zadanega cilja želi evropski obrambno varnostni sektor okrepiti sodelovanje s civilnimi deležniki v vseh fazah inovacijskega procesa. Okrepitev sodelovanja na raziskovalno razvojnem področju predstavlja izjemen potencial za vključevanje slovenskih partnerjev v mednarodne programe in globalne obrambne verige vrednosti.

Ciljne skupine

 • podjetja z ustreznimi razvojnimi in tehnološkimi kompetencami ter proizvodnimi zmogljivostmi,
 • raziskovalno razvojne organizacije z ustreznimi raziskovalnimi kompetencami,
 • ministrstva in druge državne institucije,
 • druge organizacije z interesom ustvarjanja sinergij in strateškega sodelovanja.

Namen dogodka

 • predstavitev razlogov interesa sodelovanja obrambnih in civilnih deležnikov,,
 • predstavitev področij vključevanja zelenih tehnologij in energetsko učinkovitih rešitev v obrambno varnostno fiksno in premestljivo infrastrukturo, opremo in aplikacije,
 • predstavitev ključnih projektov in aktivnosti mednarodnega sodelovanja,
 • predstavitev novo ustanovljenega Slovenskega razvojnega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE) med MORS in TECES.

Program dogodka

13:30–13:05 Otvoritev dogodka
mag. Matej GAJZER, predsednik SiEnE, direktor TECES | SRIP Pametne stavbe
13:35–13:45 Uvodni nagovor
Uroš KOROŠEC, generalni direktor, Direktorat za logistiko, MORS
13:45–14:00 Raziskave in razvoj na obrambnem področju – priložnosti in možnosti
dr. Larisa POGRAJC, vodja oddelka, Oddelek za vojaško tehnologijo,
raziskave in razvoj, Sektor za opremljanje, Direktorat za logistiko, MORS
14:00–14:20 Ključni projekti in aktivnosti mednarodnega sodelovanja MORS in SV
pk. Robert ŠIPEC, načelnik Sektorja za opremljanje, Direktorat za logistiko, MORS
14:20–14:40 Slovensko partnerstvo za energijo in okolje na obrambnem področju
mag. Matej GAJZER, predsednik SiEnE, direktor TECES | SRIP Pametne stavbe
14:40–14:45 Študija izvedljivosti možnosti razvoja pametnih
premestljivih infrastrukturnih kapacitet (kampov)

mag. Matej GAJZER, predsednik SiEnE, direktor TECES | SRIP Pametne stavbe
14:45–15:00 Razprava

Prijava na dogodek

Prijava na dogodek je obvezna in možna le preko spletne strani TECES-a TUKAJ.

Zadnji rok za prijavo je sreda, 16. december 2020 do 10.00 ure. Po tem roku prijava več ne bo možna.

Vsi prijavljeni bodo prejeli povezavo za vključitev v dogodek.

O organizatorjih dogodka

Dogodek poteka v organizaciji Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE) pod okriljem Ministrstva za obrambo RS (MORS) in TECES.

 • Ministrstvo za obrambo RS (MORS)
  Uradno zastopa interese RS kot članice EU v programih EDA in NATO in zagotavlja skladnost delovanja partnerstva s strateškimi interesi RS ter zagotavlja ustrezen nivo informiranja. V okviru svojih pristojnosti omogoča vključevanje civilnih predstavnikov v programe in delovne skupine MORS, EDA in NATO.
 • TECES, slovenski inovacijski grozd zelenih tehnologij in energetsko učinkovitih rešitev
  Je nosilec in koordinator razvojnih projektov in strateških partnerstev, kot so TECES (energy cluster), SRIP Pametne stavbe in dom z lesno verigo ter Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju.
  V SiEnE omogoča koordinirano vključevanje civilnih interesov in slovenskih partnerjev v programe MORS, EDA in NATO ter zagotavlja ustrezno zastopanost strokovnjakov. TECES upravlja in vodi partnerstvo SiEnE ter ga zastopa v pravnem prometu.

Priloge

TECES_SiEnE_posvet_Sodelovanje_MORS_v03_20201129.pdf

Dodatne informacije o posvetu in možnostih pridružitve partnerstvu

Za dodatne informacije nas lahko tudi pokličete ali kontaktirate. Z veseljem vam bomo pomagali. Zaradi pogostega dela od doma bomo morda težje dosegljivi za vaš klic, zato v primeru neodzivnosti pošljite e-pošto z vašimi podatki in vas bomo poklicali.

 dr. Franja ŠULEK – TECES +386 2 333 13 55 SiEnE@teces.si

Deli objavo

Sorodne objave

20. 04. 2022
13:00 – 15:00
Ljubljana, Ministrstvo za obrambo RS
Dogodek: Poslovne in razvojne priložnosti na obrambnem področju
Na dogodku bodo predstavljene možnosti za vključitev strokovnjakov, podjetij in RO v mednarodne programe in projekte pod okriljem SiEnE....
3 min branja
28.1.2021
14:00 - 15:30
Posvet članov | Spletni dogodek
Prvi delovni posvet članov partnerstva SiEnE
Redne člane partnerstva SiEnE vabimo na prvi letošnji delovni posvet članov SiEnE, ki bo v četrtek, 28. januarja 2021, s pričetkom ob 14. uri. ...
2 min branja
16. 12. 2020
13:30 – 15:00
Spletni dogodek
Posvet: Sodelovanje na obrambno varnostnem področju
Vabimo vas na posvet Sodelovanje civilnih in obrambnih deležnikov na obrambno varnostnem področju, ki bo v sredo, 16. decembra...
3 min branja