SI EN
#camp#dual-use#greeningdefence#project
3 min branja
[POZIV-INTERES] Sodelovanje v RRI projektu HibroM (TRL 6-8)
[POZIV-INTERES] Sodelovanje pri razvoju hibridnega mobilnega mikro omrežja začasnih baz, RRI projekt "HIBROM" (TRL 6-8)
[POZIV-INTERES] Sodelovanje v RRI projektu HibroM (TRL 6-8)
[POZIV-INTERES] Sodelovanje pri razvoju hibridnega mobilnega mikro omrežja začasnih baz, RRI projekt "HIBROM" (TRL 6-8)
3 min branja
Vabimo partnerje z raziskovalno-razvojnimi, tehnološkimi, proizvodnimi zmogljivostmi in kompetencami k izrazu interesa sodelovanja v RRI projektu “Razvoja hibridnega mobilnega mikro omrežja začasnih baz »HibroM«.

Poziv TECES se navezuje na marčevski poziv Ministrstva za obrambo RS (MORS), s katerim je ministrstvo želelo spodbuditi slovenske partnerje k sodelovanju v raznih RRI projektih za povečanje tehničnih/tehnoloških zmogljivosti obrambnega sistema RS.

Projekt »HibroM« (projekt št. 7 s seznama 16. razvojnih projektov MORS) sodi v sklop deloma že izvajajočih ali načrtovanih nacionalnih in mednarodnih projektov za izboljšanje energetske oskrbe začasnih vojaških baz ali baz v podporo sistemu zaščite in reševanja. Cilj vseh projektov je razvoj novih rešitev za uvajanje alternativnih virov energije in zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv.

Projekt HibroM spada med strateška področja delovanja TECES in Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE), na katerih slovenski partnerji s podporo MORS prevzemamo mednarodno vodilno koordinacijsko vlogo v projektih reševanja energetskih in okoljskih izzivov na obrambnem področju. Zato je TECES pričel z aktivnostmi za vzpostavitev ustreznega partnerskega konzorcija, s katerimi novo razvitimi rešitvami bomo lahko uspešno konkurirali tudi v mednarodnem okolju.

Rok za izraz interesa z izpolnitvijo vprašalnika TECES je do srede, 19. aprila 2023.

Za razjasnitev morebitnih nejasnosti pri vpisovanju interesa organiziramo TECES SYeNERGY online dogodek za predstavitev našega videnje RRI projekta »HibroM« in načrtovanih nadaljnjih aktivnosti. Dogodek bo v torek, 18. aprila 2023 s pričetkom ob 14. uri.

Vsebina poziva in osnovni opis projekta

Ministrstvo za obrambo RS (MORS) je konec marca 2023 objavilo Javni poziv zainteresiranim subjektom za sodelovanje pri izvajanju razvojno-raziskovalnih in inovacijskih projektov z namenom povečanja tehničnih/tehnoloških zmogljivosti obrambnega sistema RS. Na seznamu 16 RRI projektov se pod zaporedno številko 7 nahaja RRI projekt »Razvoj hibridnega mobilnega mikro omrežja začasnih baz »HibroM«.

Cilji projekta »HibroM« so znižanje porabe goriva, vzdrževalnih stroškov, potreb po redundantnih generatorjih, logističnega in okoljskega odtisa ter emisij hrupnosti, uvedba tehnologij hranjenja energije in zagotavljanja spremljanja proizvedene in porabljene energije.

Za potrebe doseganja ciljev projekta je potreba po razvoju in integraciji vlečnega hibridnega agregata, vlečnega baterijskega sklopa in pametne samostoječe razdelilne omarice.

Predvidevamo, da bodo zahtevane projektne aktivnosti potekale na stopnji tehnološke pripravljenosti (TRL) od (5)6 do 8, končni rezultati projekta pa bodo morali biti na nivoju TRL 8.

Za doseganje zastavljenih razvojnih ciljev projekta bo potrebno razviti ključne komponente oz. podsklope; analiza obstoječe rešitve z zasnovo in razvojem nove rešitve, razvoj vlečnega priključnega hibridnega agregata, razvoj vlečnega hranilnika elektrike na osnovi baterij, razvoj pametne razdelilne omarice, razvoj pametnega omrežja, razvoj digitalnih dvojčkov in integracija/upravljanja v oblaku in lokalno, ter postavitev in prikaz delovanja sistema v naravnem okolju.

Dodatne vsebinske zahteve na projektu:

  • Pri celotnem projektu se morajo upoštevati koncepti in rezultati študije PamPIK ter upoštevati razvojne misije študije PamPIK, še posebej razvojni misiji »Pametnega načrtovanja in upravljanja« in »Električna mikro omrežja«.
  • Nujna je kompatibilnost z obstoječo opremo in sistemom projekta ALENOS.
  • Cilja se na najvišji možni potencial integracije slovenskih komponent in sistemov, zaradi česar se zahteva skupni razvoj partnerjev in čim večja integracija rešitev slovenskih partnerjev.

V prilogi se nahaja celotno besedilo poziva TECES s predvidenimi tehničnimi specifikacijami, ki smo ga pripravili na podlagi obstoječega poziva MORS ter odličnega poznavanja nacionalnih in mednarodnih projektov na tem področju, v katere smo v TECES tudi vključen.

Rok za oddajo interesa sodelovanja in vpis v bazo zainteresiranih partnerjev

Vse partnerje z ustreznimi referencami in kompetencami vabimo, da oddajo svoj interes sodelovanja z vpisom v bazo zainteresiranih partnerjev.

Rok za oddajo interesa sodelovanja na poziv TECES | SiEnE je sreda, 19. april 2023.

Zainteresirane subjekte bomo po roku v kratkem obvestili o nadaljnjih korakih, ki jih bomo izvedli za vzpostavitev ustreznega in kompetentnega konzorcija.

IZPOLNITE VPRAŠALNIK Z IZRAZOM INTERESA SODELOVANJA!

Dosegljivost strokovnega gradiva 

Sam poziv MORS in tudi poziv TECES se navezujeta na tudi na projekt ALENOS in PamPIK.

Če želite prejeti želeno strokovno gradivo vas pozivamo, da zanj zaprosite z izpolnitvijo obrazca za oddajo prošnje po prejemu željenih strokovnih gradiv v povezavi z aktivnostmi TECES in partnerstev pod njegovim okriljem.

IZPOLNITE PROŠNJO ZA PREJEM STROKOVNEGA GRADIVA!

Po izpolnitvi obrazca bomo vašo prošnjo ustrezno obravnavali in vam odgovorili v najkrajšem možnem času. V primeru, da bo vaša prošnja ustrezna, vam bomo želeno gradivo posredovali po elektronski pošti ali omogočili dostop.

OPOZORILO: Ob tem vas prosimo, da prejetih gradiv ne posredujete tretjim osebam in gradiv v celoti ali deloma ne objavljate javno ali javno prikazujete brez soglasja TECES, avtorjev in naročnikov gradiva.

SYeNERGY online dogodek za predstavitev poziva TECES

Z namenom razjasnitve morebitnih nejasnosti pri vpisovanju interesa organiziramo online TECES SYeNERGY dogodek za predstavitev našega videnje RRI projekta »HibroM« in načrtovanih nadaljnjih aktivnosti.

Dogodek bo v torek, 18. aprila 2023 med 14. in 14:45 uro.

Prijava na dogodek je obvezna.

PRIJAVITE SE NA DOGODEK!

Rok za prijavo na dogodek je torek, 18. aprila 2023 do 11. ure.
Vsi prijavljeni udeleženci bodo prejeli povezavo do spletnega dogodka do najkasneje torka, do 12. ure.

Dodatne informacije

Za več informacij o možnostih vašega sodelovanja v aktivnostih SiEnE in vključevanja v mednarodne aktivnosti, projekte ali dobavne verige, nas kontaktirajte.

Goran POTOČNIK ČERNE – TECES .:. M: +386 40 629 622 .:. T: +386 2 333 13 53 .:. SiEnE@teces.si

Deli objavo

Sorodne objave

9. 05. 2023
Slovenski pristop ozelenitve obrambe na dogodku »EDID 2023«
Aktivna vloga partnerstva SiEnE na mednarodnem dogodku "Evropski dnevi inovacij na področju obrambe (EDID) 2023". ...
2 min branja
5. 05. 2023
[POZIV-INTERES] Sodelovanje v RRI projektu PamPIK2 (TRL 4-8)
Poziv k interesu sodelovanja pri razvoju energetsko učinkovitih samooskrbnih premestljivih baz, RRI projekt "PamPIK2" (TRL 4-8)...
3 min branja
EDF 2023
31. 03. 2023
EDF objavil delovni program za leto 2023
EDF objavil delovni program za leto 2023 v višini 1,2 milijarde evrov...
2 min branja
23. 02. 2023
Začetek projekta EDF-2021-INDY
Več kot 80 strokovnjakov iz 13 evropskih držav se je med 16. In 17. februarjem 2023 udeležilo otvoritvenega sestanka projekta INDY....
3 min branja
20. 02. 2023
Predstavitev projekta EDF-2021-INDY
Projekt »INDY, energetsko učinkovite samooskrbne premestljive vojaške baze« (ang. Energy Independent and Efficient Deployable Military Camps) predstav...
3 min branja
Mednarodna konferenca »Towards a greener Defence«
24. januarja 2023 bo v Bordeaux, Francija, potekala mednarodna konferenca »Towards a greener Defence....
2 min branja