SI EN
#camp#dual-use#greeningdefence#project
3 min branja
[POZIV-INTERES] Sodelovanje v RRI projektu PamPIK2 (TRL 4-8)
[POZIV-INTERES] Sodelovanje pri razvoju energetsko učinkovitih samooskrbnih premestljivih baz, RRI projekt "PamPIK2" (TRL 4-8)
[POZIV-INTERES] Sodelovanje v RRI projektu PamPIK2 (TRL 4-8)
[POZIV-INTERES] Sodelovanje pri razvoju energetsko učinkovitih samooskrbnih premestljivih baz, RRI projekt "PamPIK2" (TRL 4-8)
3 min branja
Partnerje z raziskovalno-razvojnimi, tehnološkimi, proizvodnimi zmogljivostmi in kompetencami vabimo k izrazu interesa sodelovanja v RRI projektu »Razvoj pametnih premestljivih infrastrukturnih kapacitet na podlagi študije izvedljivosti (PamPIK 2)«.

Poziv TECES se navezuje na marčevski poziv Ministrstva za obrambo RS (MORS), s katerim je ministrstvo spodbudilo slovenske partnerje k sodelovanju v RRI projektih za povečanje tehničnih/tehnoloških zmogljivosti obrambnega sistema RS.

Projekt »PamPIK 2« (projekt št. 6 s seznama 16. razvojnih projektov MORS) sodi v sklop že izvajajočih ali načrtovanih nacionalnih in mednarodnih projektov na področju pametnih energetsko učinkovitih in energijsko neodvisnih premestljivih baz za dvojno rabo (vojaške baze in baze sistema zaščite in reševanja). Cilj teh projektov je skupni razvoj in demonstracija raznolikih rešitev (gradnikov) sodobnih pametnih premestljivih baz.

Projekt »PamPIK 2« sodi med strateška področja delovanja TECES in Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE), na katerih TECES s člani partnerstva SiEnE in s podporo MORS v mednarodnem okolju prevzema eno od vodilnih koordinacijskih vlog pri reševanju energetskih in okoljskih izzivov na obrambnem področju. Z načrtovanimi novo razvitimi rešitvami v projektu »PamPIK 2« bodo lahko slovenski partnerji uspešneje konkuriralo v mednarodnem okolju.

Rok za izraz interesa z izpolnitvijo vprašalnika je petek, 19. maja 2023.

Za razjasnitev morebitnih nejasnosti pri izpolnjevanju internetnega obrazca izraza interesa organiziramo TECES SYeNERGY online dogodek za predstavitev našega videnje RRI projekta »PamPIK 2« in načrtovanih nadaljnjih aktivnosti. Dogodek bo v ponedeljek, 15. maja 2023 s pričetkom ob 14. uri.

Vsebina poziva in osnovni opis projekta

Ministrstvo za obrambo RS (MORS) je 14. marca 2023 objavilo Javni poziv zainteresiranim subjektom za sodelovanje pri izvajanju razvojno-raziskovalnih in inovacijskih projektov z namenom povečanja tehničnih/tehnoloških zmogljivosti obrambnega sistema RS. Na seznamu 16 RRI projektov se pod zaporedno številko 6 nahaja RRI projekt »Razvoj pametnih premestljivih infrastrukturnih kapacitet na podlagi študije izvedljivosti (PamPIK 2)«.

Projekt »PamPIK 2« bo nadaljeval aktivnosti v septembru 2021 zaključene RR študije izvedljivosti »Pametne premestljive infrastrukturne kapacitete – PamPIK« (v nadaljevanju: Študija). Osnovni namen projekta PamPIK 2 je razvoj novih rešitev in tehnoloških demonstratorjev po strateških razvojnih področjih premestljivih baz (razvojnih misij).

Z namenom vmesnega eksperimentiranja in potrjevanja razvoja tehnologij in vmesnih rezultatov se bo vzpostavilo eksperimentalno okolje v obliki testnega laboratorija PamPIK znotraj vojašnice Generala Maistra v Mariboru. Eksperimentalni laboratorij je ključen za demonstracijo razvitih tehnologij v relevantnem okolju, hkrati pa podpira tudi vse relevantne aktivnosti razvojnih misij (dolgoročnih razvojnih usmeritev) od nizkih do visokih TRL: demonstracija in preizkušanje na novo razvitih tehnologij in rešitev na celoviti in sistemski ravni ter v pogojih interakcije več rešitev in tehnologij.

Zaenkrat se je oblikovalo 8 razvojnih misij – dolgoročnih razvojnih usmeritev:

  • Pametno načrtovanje in upravljanje baz,
  • Zelena proizvodnja, pretvorba in shranjevanje energije,
  • Električna mikro omrežja,
  • Toplotna, hladilna, klimatizacijska in prezračevalna tehnika,
  • Ravnanje z vodo in odpadki,
  • Skoraj nič energijske in trajnostne premestljive pametne stavbe,
  • Notranje okolje stavbe,
  • Krovna misija: Pametna energetsko učinkovita baza

Tekom izvajanja strategije PamPIK in projektov se je identificiralo še dve potencialni področji; razvojni misiji Logistika in Kibernetska varnost v povezavi z IKT. Glede na zaznane potrebe v projektu se lahko doda še nove razvojne misije.

V prilogi se nahaja celotno besedilo poziva TECES s predvidenimi okvirnim načrtom dela, ki je pripravljen na podlagi javnega poziva MORS in temeljitega poznavanja nacionalnih in mednarodnih projektov na tem področju.

Rok za oddajo interesa sodelovanja in vpis v bazo zainteresiranih partnerjev

Vse partnerje z ustreznimi referencami in kompetencami vabimo, da oddajo svoj interes sodelovanja z vpisom v bazo zainteresiranih partnerjev.

Rok za oddajo interesa sodelovanja na poziv TECES | SiEnE je petek, 18. maj 2023.

Zainteresirane subjekte bomo po roku v kratkem obvestili o nadaljnjih korakih, ki jih bomo izvedli za vzpostavitev ustreznega in kompetentnega konzorcija.

IZPOLNITE VPRAŠALNIK Z IZRAZOM INTERESA SODELOVANJA!

Dosegljivost strokovnega gradiva

Sam poziv MORS in tudi poziv TECES se navezujeta na tudi na projekt ALENOS in PamPIK.

Če želite prejeti želeno strokovno gradivo vas pozivamo, da zanj zaprosite z izpolnitvijo obrazca za oddajo prošnje po prejemu željenih strokovnih gradiv v povezavi z aktivnostmi TECES in partnerstev pod njegovim okriljem.

IZPOLNITE PROŠNJO ZA PREJEM STROKOVNEGA GRADIVA!

Po izpolnitvi obrazca bomo vašo prošnjo ustrezno obravnavali in vam odgovorili v najkrajšem možnem času. V primeru, da bo vaša prošnja ustrezna, vam bomo želeno gradivo posredovali po elektronski pošti ali omogočili dostop.

OPOZORILO: Ob tem vas prosimo, da prejetih gradiv ne posredujete tretjim osebam in gradiv v celoti ali deloma ne objavljate javno ali javno prikazujete brez soglasja TECES, avtorjev in naročnikov gradiva.

SYeNERGY online dogodek za predstavitev poziva TECES

Z namenom razjasnitve morebitnih nejasnosti v pozivu ali pri vpisovanju interesa organiziramo online dogodek TECES SYeNERGY za predstavitev našega videnje RRI projekta »PamPIK2« in načrtovanih nadaljnjih aktivnosti za vzpostavitev partnerskega razvojnega konzorcija…

Dogodek bo v ponedeljek, 15. maja 2023 med 14. in 15:15 uro.

Prijava na dogodek je obvezna.

PRIJAVITE SE NA DOGODEK!

Rok za prijavo na dogodek je ponedeljek, 15. maj 2023 do 11. ure.
Vsi prijavljeni udeleženci bodo prejeli povezavo do spletnega dogodka do najkasneje 12. ure dne dogodka.

Dodatne informacije

Za več informacij o možnostih vašega sodelovanja v aktivnostih SiEnE in vključevanja v mednarodne aktivnosti, projekte ali dobavne verige, nas kontaktirajte.

Goran POTOČNIK ČERNE – TECES .:. M: +386 40 629 622 .:. T: +386 2 333 13 53 .:. SiEnE@teces.si

Deli objavo

Sorodne objave

9. 05. 2023
Slovenski pristop ozelenitve obrambe na dogodku »EDID 2023«
Aktivna vloga partnerstva SiEnE na mednarodnem dogodku "Evropski dnevi inovacij na področju obrambe (EDID) 2023". ...
2 min branja
11. 04. 2023
[POZIV-INTERES] Sodelovanje v RRI projektu HibroM (TRL 6-8)
Poziv k interesu sodelovanja pri razvoju energetsko učinkovitih samooskrbnih premestljivih baz, RRI projekt "PamPIK2" (TRL 4-8)...
3 min branja
EDF 2023
31. 03. 2023
EDF objavil delovni program za leto 2023
EDF objavil delovni program za leto 2023 v višini 1,2 milijarde evrov...
2 min branja
23. 02. 2023
Začetek projekta EDF-2021-INDY
Več kot 80 strokovnjakov iz 13 evropskih držav se je med 16. In 17. februarjem 2023 udeležilo otvoritvenega sestanka projekta INDY....
3 min branja
20. 02. 2023
Predstavitev projekta EDF-2021-INDY
Projekt »INDY, energetsko učinkovite samooskrbne premestljive vojaške baze« (ang. Energy Independent and Efficient Deployable Military Camps) predstav...
3 min branja
Mednarodna konferenca »Towards a greener Defence«
24. januarja 2023 bo v Bordeaux, Francija, potekala mednarodna konferenca »Towards a greener Defence....
2 min branja