Pogoji uporabe (Izjava o namenu in avtorstvu podatkov)

TECES upravlja več spletnih mest, ki so oblikovana z namenom omogočiti informacije o njegovem delovanju, aktivnostih, partnerstvih pod okriljem TECES, njegovih članov ali drugih deležnikov.

Pravica uporabe

Vse informacije in podobe, vsebovane na teh straneh, so predmet avtorske zaščite ter drugih oblik zaščite intelektualne lastnine.
Dokumenti, objavljeni na spletnih mestih pod okriljem TECES, so lahko reproducirani le v nekomercialne namene, pri čemer morajo ohraniti tudi vsa navedena opozorila o avtorskih ali drugih pravicah. Na vsaki reprodukciji mora biti kot vir podatkov naveden »TECES«.

Prevzemanje odgovornosti

TECES bo pri oblikovanju svojih spletnih strani skušal zagotavljati točne in najnovejše podatke, vendar za njihovo točnost in celovitost ne jamči in ne prevzema nobene odgovornosti, ki bi izvirala iz njihove uporabe. Vsi uporabniki objavljeno vsebino uporabljajo na lastno odgovornost.

Niti TECES niti katera koli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala pri nastanku in izdelavi spletnih portalov, ne odgovarja za morebitno škodo, ki bi izhajala iz dostopa do spletnih strani in uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na spletnih straneh (npr. občasno nedelovanje strežnikov) ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.

TECES si pridržuje pravico, da kadarkoli spremeni vsebino svojih spletnih strani, na kakršenkoli način, ne glede na razlog in brez predhodnega opozorila.

Spletna mesta TECES vsebujejo tudi povezave do drugih fizičnih in pravnih oseb, ki niso v njegovi pristojnosti, zato TECES ne prevzema nobenih odgovornosti v zvezi z njihovo vsebino in delovanjem.