SI EN
#dual-use#greeningdefence#INDY #EDF2021#project
3 min branja
Predstavitev projekta EDF-2021-INDY
Predstavitev EDF-2021 projekta »INDY, energijsko učinkovite samooskrbne premestljive vojaške baze«
Predstavitev projekta EDF-2021-INDY
Predstavitev EDF-2021 projekta »INDY, energijsko učinkovite samooskrbne premestljive vojaške baze«
3 min branja
Projekt »INDY, energetsko učinkovite samooskrbne premestljive vojaške baze« (ang. Energy Independent and Efficient Deployable Military Camps) predstavlja enega izmed prvih strateških projektov ozelenitve evropskega obrambnega sektorja, ki je bil s strani Evropske Komisije (EC) odobren za sofinanciranje na prvem javnem razpisu Evropskega obrambnega sklada (EDF) leta 2021.

Projekt traja 26 mesecev in se izvaja v obdobju med 1. 12. 2022 do 31. 01. 2025.

V projektu sodeluje v vlogi partnerjev ali podizvajalcev več kot 31 partnerjev iz 13 evropskih držav, podpira pa ga več kot 9 ministrstev za obrambo. Projekt INDY koordinira slovenski partner TECES, grozd zelenih tehnologij ob podpori slovenskega Ministrstva za obrambo (MORS), ki je tudi odgovorno za koordinacijo in usmerjanje vključenih končnih uporabnikov ter predstavnikov ministrstev za obrambo.

Predstavitev projekta INDY

Energetski zeleni prehod je zelo visoko na seznamu prednostnih nalog tako na nacionalni kot mednarodni ravni. Da bo možno doseči ambiciozne cilje zelenega dogovora (ang. Green Deal), se morajo v aktivnosti ozelenitve vključiti tudi obrambne sile držav članic EU.

Trenutno so premestljive vojaške baze skoraj 100 % odvisne od fosilnih goriv, kar se odraža v visokem okoljskem odtisu in tudi v ranljivosti oboroženih sil zaradi logistike ter odvisnosti od fosilnih goriv. Zagotavljanje varne oskrbe z energijo baznih kampov postaja še večji izziv glede na naraščajoče potrebe po energiji za raznovrstno opremo v bazah.

Projekt INDY naslavlja trenutno problematiko vojaških baz in njihove odvisnosti od fosilnih goriv.

Cilj projekta INDY je razvoj in priprava strateškega načrta za energijsko samooskrbne in učinkovite premestljive vojaške baze do leta 2050, ki bo podal predloge uporabe:

 • novih pristopov v proizvodnji energije, njeni pretvorbi, shranjevanju, transportu, distribuciji, upravljanju in rabi, in
 • novo razvitih orodij za načrtovanje in simulacijo, razvoju novih tehnologij in energetsko učinkovitih rešitev ter sistemov upravljanja, ki uporabljajo izkušnje in aplikacije iz civilnega sektorja.

Projekt INDY predstavlja prvi korak k povečanju varnosti oskrbe z energijo in avtonomije vojaških baz ter podporo njihovemu popolnemu prehodu v uporabo obnovljivih virov energije z uporabo novih disruptivnih tehnologij in rešitev. Cilj strateškega načrta energijsko samooskrbnih in učinkovitih premestljivih vojaških baz je zmanjšanje rabe fosilnega goriva za 40 % do leta 2030 in 100 % neodvisnost od fosilnih goriv do leta 2050.

Projekt INDY bo z krepitvijo sodelovanja med civilnimi in obrambnimi predstavniki dodatno okrepil sodelovanje držav v projektu »Permanent Structured Cooperation – Energy Operational Function (PESCO-EOF)«, v katerega so kot članice vključene države Francija (koordinator), Belgija, Španija, Italija, Slovenija in Nizozemska, in Portugalska, Irska, Grčija in Madžarska kot države opazovalke.

Partnerje in znane dobavitelje projekta INDY predstavljajo:

 1. Avstrija: AVL List GmbH
 2. Belgija: C&V Consulting, John Cockerill Renewables
 3. Bolgarija: Bolgarian Defence Institute (dobavitelj)
 4. Estonija: Cafa Tech
 5. Francija: The French Alternative Energies and Atomic Energy Commission (CEA), INEO Defense, Hensoldt Nexeya France, The French Institute for International and Strategic Affair (IRIS) (dobavitelj), NOVAKAMP (dobavitelj)
 6. Grčija: INTRACOM Defense AE
 7. Hrvaška: DOK-ING d.o.o. (dobavitelj)
 8. Italija: Leonardo S.p.A., SIRA S.r.l. (dobavitelj), University of Genova, DITEN (dobavitelj)
 9. Nemčija: Rheinmetall Project Solutions GmbH, Fraunhofer Society (Fraunhofer-Gesellschaft)
 10. Nizozemska: Netherlands Organisation for Applied Scientific Research (TNO)
 11. Norveška: Institute for Energy Technology (IFE)
 12. Slovenija: TECES, Green Tech Cluster (coordinator), Kolektor Setup, University of Ljubljana (UL FS and UL FE), University of Maribor (UM FERI), Domel (dobavitelj), ZAG (dobavitelj)
 13. Španija: Arpa Equipos Móviles de Campaña (ARPA), INDRA Sistemas SA, National Institute of Aerospace Technology (INTA).

Vloga TECES in slovenskih partnerjev v ključnih projektih energetske učinkovitosti

TECES se je v preteklih letih skupaj z Ministrstvom za obrambo RS pod okriljem partnerstva SiEnE, strateško vključeval v razne delovne skupine Evropske obrambne agencije (EDA) in iniciative, ki so namenjene naslavljanju energetskih in okoljskih izzivov na obrambnem področju. Še posebej v Energy and Environment Capability Technology Group (EnE CapTech) in Consultation Forum for Sustainable Energy in the Defence and Security Sector (CF SEDSS) ter v zadnjem obdobju tudi v Incubation Forum for Circular Economy in European Defence (IF CEED).

Tako smo uspeli vzpostavili kakovostne mednarodne povezave z raznimi civilnimi in obrambnimi partnerji. Z aktivnejšim pristopom smo podajali predloge novih projektov v zgoraj omenjene iniciative, ki tudi soustvarjajo tematska področja razpisov Evropskega obrambnega sklada (EDF). Že v prvem razpisu leta 2021 je bila vključena tudi tematika »Energy efficiency and energy management (EDF-2021-ENERENV-D)«, in sicer na treh področjih, za katere je bilo skupno na voljo 133 mio EUR.

 1. Energy independent and efficient systems for military camps| ✔️✔️
 2. Next generation electrical energy storage for military forward operation bases| ✔️
 3. Alternative propulsion and energy systems for next generation air combat systems

Skupaj z mednarodnimi in domačimi partnerji smo se skladno strateškim usmeritvam in smernicam partnerstva SiEnE in MORS, usmerili predvsem na prvi dve tematiki. Tematiki razpisov sta izjemno povezani z vsebino slovenskega strateškega projekta Pametne energijsko učinkovite premestljive baze za dvojno rabo, ki določa področja za usmerjanje razvoja naprednih tehnologij, produktov in storitev v prihodnjih 10 letih tako za fiksno kot premestljivo infrastrukturo za obrambne in civilne namene (ti. dvojno rabo).

Posebej smo ponosni na vodilno vlogo TECES v projektu INDY, saj TECES skupaj z Ministrstvom za obrambo RS (MORS) prevzema vodilno vlogo pri koordinaciji partnerjev in ministrstev za obrambo vključenih držav.

V projekt smo uspeli vključiti 4 slovenske partnerje (KOLEKTOR, Univerzo v Ljubljani (UL FS in UL FE) in Univerzo v Mariboru (UM FERI), hkrati pa tudi dodatne slovenske partnerje kot podizvajalce (DOMEL in ZAG), s katerimi bomo imeli možnosti iskanja novih rešitev ter oblik sodelovanja slovenskih partnerjev

S projektom INDY se je tako pričel uresničevati tudi slovenski strateški program Pametnih energijsko učinkovitih premestljivih baz dvojne rabe, ki ga skupaj z MORS soustvarjamo pod okriljem  partnerstva SiEnE, ter ki spodbuja razvoj civilnih rešitev tudi za obrambne namene (dvojna raba).

Dodatne informacije

Za več informacij o možnostih vašega sodelovanja v aktivnostih SiEnE in vključevanja v mednarodne aktivnosti, projekte ali dobavne verige, nas kontaktirajte.

Goran POTOČNIK ČERNE – TECES .:. +386 2 333 13 53 .:. SiEnE@teces.si

Deli objavo

Sorodne objave

8. 04. 2024
[POZIV-INTERES] Poziv za vključitev v bazo ekspertov partnerstev TECES
Poziv za vključitev v bazo ekspertov partnerstev TECES...
< 1 min branja
15. 03. 2024
Odprti razpisi EDF 2024 – 1.1 milijarde EUR
Od 15. marca 2024 dalje je objavljen delovni program Evropskega obrambnega sklada (EDF) za leto 2024 v skupni vrednosti 1,1 milijarde €....
4 min branja
17. 03. 2024
[POZIV-INTERES] Sodelovanje v projektu E+ZERO
Poziv k interesu sodelovanja v mednarodnem razvoju Energijsko pozitivnih in nič emisijskih hitro premestljivih stavb (E+ZERO)...
< 1 min branja
14. 02. 2024
Projekt HibroM v fazi razvoja prototipov
V projektu HibroM smo konec leta 2023 prešli v fazo razvoja in izdelave prototipov hibridnega mobilnega mikro omrežja začasnih baz. Konzorcijski partn...
2 min branja
15. 01. 2024
HibroM na ogledu nove proizvodne linije baterijskih modulov
Ogled TAB-ove nove linije Li-ionskih baterij je potekal v sklopu 3. sestanka projektnega sveta RRI HibroM. Na rednih sestankih zasledujemo projektne...
2 min branja
28. 09. 2023
Partnerji projekta HibroM na ogledu začasne baze Slovenske vojske
Partnerji konzorcija razvojno-raziskovalnega (RRI) projekta HibroM so v septembru 2023 obiskali začasno bazo Slovenske vojske z namenom seznanitve...
< 1 min branja