SI EN
#CFSEDSS#EDA#EnECapTech#EnEWG#IFCEED#MORS#newprojects#RESHUB
2 min branja
Predstavniki SiEnE podali nov predlog projekta v EnE CapTech
Ustanovitelji SiEnE podali nov predlog projekta v EnE CapTech, Evropska Obrambna Agencija
Predstavniki SiEnE podali nov predlog projekta v EnE CapTech
Ustanovitelji SiEnE podali nov predlog projekta v EnE CapTech, Evropska Obrambna Agencija
2 min branja
Predstavniki SiEnE so se februarja 2022 udeležili 1. sestanka skupine za tehnološke zmogljivosti za energijo in okolje (EnE CapTech), ki deluje pod okriljem Evropske obrambne agencije (EDA).

Tokratni sestanek je bil usmerjen pregledu stanja tranzicije dosedanje delovne skupine za energijo in okolje (EnE WG) v skupino za tehnološke zmogljivosti za energijo in okolje (EnE CapTech) in predstavitvi predlogov projektov ter priložnosti za okrepitev mednarodnega sodelovanja v okviru CapTech EnE in EDA. Novo pridobljen status skupine za tehnološke zmogljivosti omogoča mnogo večje vključevanje podjetij in industrije v mednarodne projekte, kar je tudi velika priložnosti za slovenske partnerje.

S strani slovenskih predstavnikov iz MORS je bil mednarodni javnosti predstavljen predlog mednarodnega projekta na temo energetsko učinkovitih in energijsko neodvisnih pametnih kampov, ki smo ga zasnovali v partnerstvu SiEnE. Predlog je med udeleženimi partnerji vzbudil izjemno zanimanje in interes.

Predstavniki partnerstva SiEnE so se med 22. in 23. februarjem 2022 udeležili 1. sestanka skupine za tehnološke zmogljivosti za energijo in okolje (EnE CapTech). Ta je potekal pod okriljem Evropske obrambne agencija (EDA). Na sestanku je potekala razprava o tranziciji dosedanje delovne skupine za energijo in okolje – EnE WG (ang. Energy and Environment Working Group), ustanovljene v letu 2014, v skupino za tehnološke zmogljivosti za energijo in okolje – EnE CapTech (ang. Energy and Environment Capability Technology Group), ustanovljene koncem leta 2021.

Namen skupin CapTech je ustvariti skupne raziskovalne in tehnološke projekte (sinergije) ter podpreti sodelujoče države članice v EDA s prepotrebnim strokovnim znanjem, ob pripravi širših strateških programov.

Sestanka so se udeležili predstavniki iz 18 evropskih držav, ki so pregledali dosedanje aktivnosti v skupini in potencialne možnosti za sodelovanje z drugimi CapTech skupinami in subjekti EDA, organi EU in mednarodnimi organi na področju interesa EnE CapTech.

Slovenske interese v EnE CapTech sta zastopala pk. Robert Šipec iz MORS kot uradni predstavnik Ministrstva za obrambo RS (MORS) in Matej Gajzer iz TECES kot civilni ekspert partnerstva Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE).

Na sestanku je med drugim tekla beseda o Posvetovalnem forumu za trajnostno energijo v obrambnem in varnostnem sektorju (CF SEDSS), novo vzpostavljenem Inkubacijskem forumu za krožno gospodarstvo v evropski obrambi (IF CEED), pregledu dobrih praks in predstavitvi aktualnih tematik in projektnih predlogov. Pri vseh aktivnosti se predstavniki Slovenije proaktivno vključujemo.

Slovenski predstavniki podali predlog novega mednarodnega projekta

Pk. Robert Šipec (MORS) je predstavil stanje že izvajajočega mednarodnega projekta mreže energetsko samozadostnih vozlišč v Sloveniji –  RESHUB, ki je bil zasnovan v Sloveniji. Predlog projekta je bil pred leti predstavljen znotraj CF SEDSS, pri katerem je interes sodelovanja izrazilo kar nekaj držav EU. S podporo CF SEDSS in EDA je predlog projekta postal prvi mednarodni projekt sofinanciran s strani EDA.

Konkretizacija predloga mednarodnega projekta in tudi finančna podpora EDA je slovenskim predstavnikom dala zagon tudi za vse nadaljnje projekte. Zato je bil s strani slovenskih predstavnikov na sestanku predstavljen nov predlog projekta (tip Cat B projekta) na temo energetsko učinkovitih in energijsko neodvisnih pametnih kampov, skladen s  trendom ozelenitve obrambnega področja. Predlog je med udeleženimi partnerji vzbudil izjemno zanimanje in interes. Pričakujemo lahko konkretizacijo nadaljevanje aktivnosti za pripravo mednarodnega(ih) projekta(ov) skupaj s partnerji drugih držav.

Category B (Cat B) so projekti, ki predstavljajo eno izmed orodij znotraj delovanja EDA, veljajo za ključne in zelo koristne v spodbujanju sodelovanja med državami članicami, kjer ministrstva za obrambo skupaj s civilnimi deležniki (industrija, raziskovalne ustanove) pripravijo in finančno podprejo izvajanje mednarodnih projektov, ki so zanje strateškega pomena.

Partnerstvo SiEnE predstavlja izjemno dodatno možnost za krepitev mednarodne prepoznavnosti slovenskih deležnikov in njihovega vključevanje v obrambne programe in verige vrednosti rešitev za dvojno rabo (civilno in obrambno).

Dodatne informacije

Če želite več informacij o možnostih vašega sodelovanja v aktivnostih SiEnE in vključevanja v mednarodne aktivnosti, projekte ali dobavne verige, nas kontaktirajte.

 dr. Kim MEZGA .:. +386 2 333 13 54 .:. SiEnE@teces.si

Deli objavo

Sorodne objave

29. 02. 2024
6. sestanek Energy & Environment CapTech z aktivno slovensko udeležbo
Dogodek je 13. in 14. februarja 2024 na Dunaju v Avstriji gostila Avstrijska nacionalna obrambna akademija...
2 min branja
14. 02. 2024
Projekt HibroM v fazi razvoja prototipov
V projektu HibroM smo konec leta 2023 prešli v fazo razvoja in izdelave prototipov hibridnega mobilnega mikro omrežja začasnih baz. Konzorcijski partn...
2 min branja
24. 10. 2023
Uspešni zaključek 5. sestanka Energy & Environment CapTech v Mariboru
Več kot 55 strokovnjakov iz ministrstev za obrambo, industrije, univerz in raziskovalnih inštitutov iz 16 evropskih držav je sodelovalo na 5. sestanku...
3 min branja
6. 07. 2023
Za industrijskega poročevalca v EDA EnE CapTech imenovan slovenski predstavnik
Slovenski predstavnik imenovan za industrijskega poročevalca (ang. Industry Rapporteur) skupine EDA EnE CapTech....
2 min branja
14. 10. 2022
Vodik kot pomemben energent pri ozelenitvi obrambnega sektorja
V Ljubljani je med 11.-12.10.2022 potekala prva mednarodna tematska delavnica v okviru CF SEDSS na temo vodika in vodikovih tehnologij. ...
3 min branja
25. 07. 2022
Izjemen uspeh Slovenije na razpisu EDF 2021
Na mednarodnem razpisu EDF 2021 smo slovenski partnerji dosegli izjemen uspeh, med njimi tudi TECES z dvema odobrenima projektoma. ...
2 min branja