SI EN
#collaboration#genset#greeningdefence#MORS#SiEnE#SmartCamps
2 min branja
Projekt HibroM v fazi razvoja prototipov
Konzorcij in MORS na delovnem sestanku tehničnega dizajna
Projekt HibroM v fazi razvoja prototipov
Konzorcij in MORS na delovnem sestanku tehničnega dizajna
2 min branja
V projektu HibroM smo konec leta 2023 prešli v fazo razvoja in izdelave prototipov hibridnega mobilnega mikro omrežja začasnih baz. Konzorcijski partnerji znotraj te faze trenutno intenzivno preverjajo ustrezne tehnične rešitve in usklajujejo integracijo vseh komponent in sklopov za zanesljiv enotni sistem.

V februarju 2024 smo se partnerji projekta in predstavniki naročnika zopet srečali v živo. Namen srečanja je bil pregled preliminarnega tehničnega dizajna.

Predstavitev preliminarnega tehničnega dizajna HibroM

Na srečanju konzorcijskih partnerjev in naročnika projekta HibroM februarja 2024, smo partnerji predstavili predlagano tehnično rešitev dizajna. S strani naročnika, Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (MORS) pa smo pridobili povratne informacije, ki jih bomo vključili v nadaljnji razvoj sistema. Na ta način bo le-ta čim bolj učinkovito služil svojemu namenu.

Veseli nas številčna udeležba uporabnikov sistema, predstavnikov Slovenske vojske (SV) in MORS Sektorja za energetsko učinkovitost in zeleni prehod. Pokazali so velik interes za rešitev v razvoju in se konstruktivno vključevali v diskusijo – tako z vprašanji kot predlogi. MORS je kompetenten in proaktiven sogovornik, kar daje izjemno dodano vrednost projektu za kar najboljšo končno uporabniško izkušnjo ter kvaliteten končni izdelek.

TECES, ki je v projektu vodilni partner, je za udeležence pripravil pregled trenutnega stanja projekta glede na časovnico izvajanja. TECES ima v projektu vlogo vodenja projekta, komunikacije s partnerji, promocije ter strateškega usmerjanja projekta, tako na nacionalnem kot mednarodnem okolju. Partnerji razvojnega konzorcija so v nadaljevanju srečanja predstavili preliminarni dizajn posameznih sklopov ter pregled načrtovane integracije vseh sklopov v celoto. Razvoj hibridnega agregata je predstavil STUBELJ d.o.o., razvoj baterijskega sklopa TAB d.d., razvoj pametne samostoječe razdelilne omarice, pametnega omrežja in intergracije celotnega sistema pa ROBOTINA d.o.o.. Znani podizvajalci v projektu HibroM, ki sodelujejo pri razvoju so še: Fakulteta za strojništvo (Univerza v Ljubljani), Fakulteta za elektrotehniko (Univerza v Ljubljani), Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (Univerza v Mariboru), TPV prikolice d.o.o. in Smartis d.o.o..

Velik potencial razvite rešitve

Predstavniki naročnika iz Sektorja za energetsko učinkovitost in zeleni prehod (MORS) so na dogodku poudarili pomembnost projekta za povečanje tehnološke zmogljivosti obrambnega sistema Republike Slovenije. MORS ima velik interes in potrebo za posodobitev energetskega sistema premestljivih baz, zato se lahko partnerji nadejajo naročil in redno proizvodnjo ob uspešno razviti rešitvi.

V projektu posvečamo veliko pozornosti usklajevanju s standardi evropskega obrambnega sektorja. Posledično se bo proizvajalcem z razvito rešitvijo odprl tudi dostop na globalni trg. Za čimvečjo neodvisnost in krepitev evropske industrije izbor komponent v projektu poteka prednostno z izdelki, ki izvirajo iz Evropske unije.

Novo razvita rešitev HibroM bo nudila napredno pametno komunikacijo s samodejnim prilagajanjem nastavitev za optimalno delovanje celotnega sistema. Za uporabnike premestljivih baz bo rešitev prinesla enostavnejše upravljanje energetskega sistema, preprosto postavitev na terenu, zmanjšala potrebo po dovajanju fosilnih goriv ter zmanjšala emisije hrupnosti. Prav tako bo z novo razvitim sistemom upravljanje z energijo celostno. Povezan in enoten in centralno pametno upravljan sistem bo zamenjal več obstoječih ločenih energetskih sistemov. Na ta način bo povečana učinkovitost sistema, zmanjšale se bodo energetske izgube in znižal okoljski odtis.

HibroM kot inkubator novih projektih idej

Srečanja v živo se mnogokrat izkažejo kot izredno pomembna za mreženje partnerjev in kot vir novih idej. Ker ideje nemalokrat posežejo izven okvirov zastavljenega projekta, jih z veseljem izkoristimo kot potencial za nove projekte. To se je pokazalo tudi tokrat na srečanju partnerjev in naročnika v sklopu projekta HibroM, saj smo zaznali konkretne priložnosti za oblikovanje novih projektnih predlogov.

Uporabniki sistema SV so izpostavljali možne nadgradnje, ki jih bomo s skupno močjo razvili v nove prodorne projekte in nadaljevali s krepitvijo slovenske inovativne sfere.

Projekt HibroM je del slovenskega strateškega programa Pametnih energetsko samooskrbnih in učinkovitih premestljivih baz dvojne rabe PamPIK. Vodilni partner projekta je TECES s podporo MORS pod okriljem partnerstva SiEnE.

Dodatne informacije

Za več informacij o aktivnostih projekta HibroM in možnosti vključevanja v SiEnE mednarodne aktivnosti, projekte ali dobavne verige, nas kontaktirajte.

Postanite član TECES in SiEnE in bodite obveščeni o vseh aktualnih aktivnostih in priložnostih: POVEZAVA

Dr. Marja JERIČ – TECES .:. +386 2 333 13 56 .:. SiEnE-HibroM@teces.si

Deli objavo

Sorodne objave

11. 04. 2024
Konzorcij projekta MODEL+ na ogledu proizvodnih kapacitet partnerja DANFOSS TRATA
Konzorcij projekta MODEL+ na ogledu proizvodnih kapacitet partnerja DANFOSS TRATA...
2 min branja
8. 04. 2024
[POZIV-INTERES] Poziv za vključitev v bazo ekspertov partnerstev TECES
Poziv za vključitev v bazo ekspertov partnerstev TECES...
< 1 min branja
15. 03. 2024
Odprti razpisi EDF 2024 – 1.1 milijarde EUR
Od 15. marca 2024 dalje je objavljen delovni program Evropskega obrambnega sklada (EDF) za leto 2024 v skupni vrednosti 1,1 milijarde €....
4 min branja
17. 03. 2024
[POZIV-INTERES] Sodelovanje v projektu E+ZERO
Poziv k interesu sodelovanja v mednarodnem razvoju Energijsko pozitivnih in nič emisijskih hitro premestljivih stavb (E+ZERO)...
< 1 min branja
21. 02. 2024
Konzorcij projekta MODEL+ na ogledu proizvodnje modularnih objektov partnerja REM d.o.o.
Na sedežu podjetja REM d.o.o. v Trebnjem smo se partnerji projektnega konzorcija MODEL+ in koordinator projekta TECES februarja 2024 srečali na rednem...
2 min branja
15. 01. 2024
HibroM na ogledu nove proizvodne linije baterijskih modulov
Ogled TAB-ove nove linije Li-ionskih baterij je potekal v sklopu 3. sestanka projektnega sveta RRI HibroM. Na rednih sestankih zasledujemo projektne...
2 min branja