SI EN

#Defence#Development#Innovation#NATO#Research#vse
2 min branja
Projekt RESHUB
Projekt RESHUB – vzpostavitev mreže energetsko samozadostnih vozlišč za vojaške (baze in vojašnice) in civilne potrebe (nesreče in druge krizne situacije)
Projekt RESHUB
Projekt RESHUB – vzpostavitev mreže energetsko samozadostnih vozlišč za vojaške (baze in vojašnice) in civilne potrebe (nesreče in druge krizne situacije)
2 min branja
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije s projektom RESHUB – Defence RESilience HUb Netvork in Europe vzpostavlja mrežo energetsko samozadostnih vozlišč v Sloveniji. Hkrati je nosilec pobude projekta vzpostavitve vozlišč tudi v EU.
Mreže vozlišč vključujejo obnovljive vire energije, pretvorbo energije in hranjenje energije v obliki vodika, proizvodnjo toplote in električne energije z gorivnimi celicami ter električne in vodikove polnilnice. Vozlišča, ki bodo postavljena v vojašnicah, bodo zagotavljala večdnevno samozadostnost in podpirala tako vojaško kot civilno električno in hibridno mobilnost.
Aktivnosti projekta RESHUB potekajo vzporedno z aktivnostmi partnerstva SiEnE in se z njimi močno prepletajo. Rešitve, ki nastajajo kot rezultati projekta RESHUB, bodo vključene tudi v razvoj možnosti premestljivih infrastrukturnih kapacitet (pametnih kampov) – PamPIK. PamPIK pa je ena od strateških usmeritev TECES, SiEnE in SRIP Pametne stavbe.

Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije (MORS) s projektom RESHUB – Defence RESilience HUB Netvork in Europe vzpostavlja mrežo energetsko samozadostnih vozlišč v Sloveniji. Hkrati je nosilec pobude projekta vzpostavitve vozlišč tudi v EU. V evropskem prostoru odpira možnost povezovanja obrambnega in varnostnega sektorja v obliki vodikove avtoceste, ki omogoča razvoj energetsko neodvisnih logističnih vozlišč v podporo zelenim transportnim premikom pri zavezniškem konceptu države gostiteljice.

RESHUB je vseevropski projekt, ki zagotavlja otočne zmogljivosti v podporo obrambnim zmogljivostim na ozemlju EU. Njegov prispevek bo viden pri zniževanju energetske odvisnosti od zunanjih virov in uporabi obnovljivih virov energije na infrastrukturi MORS. Rezultati projekta bodo podprli robustnost energetske oskrbe z otočnimi viri in hrambami energije, pripomogli k izgradnji industrijske baze, ki bo temeljila na obnovljivih virih, ter podprli uvedbo električne in hibridne mobilnosti.

Vozlišča

Mreže vozlišč vključujejo obnovljive vire energije, pretvorbo energije in hranjenje energije v obliki vodika, proizvodnjo toplote in električne energije z gorivnimi celicami ter električne in vodikove polnilnice. Vozlišča, ki bodo postavljena v vojaških bazah ali vojašnicah, bodo zagotavljala večdnevno samozadostnost in podpirala vojaško ter civilno električno in hibridno mobilnost.

Lokalna raven in lokalne skupnosti

Na lokalni ravni se bo v vojaških bazah ali vojašnicah zagotovilo energetsko oskrbo z obnovljivimi viri energije: sončne elektrarne, vetrne elektrarne in male vodne elektrarne. Postavil se bo zalogovnik vodika (H2) namenske kapacitete, ki se polni z vodikom na podlagi hidrolize, ki koristi pridobljeno energijo iz obnovljivih virov in električnega omrežja, ali z vodikom, ki se ga pridobi s pomočjo reforminga zemeljskega plina. S pomočjo električne energije iz javnega električnega omrežja se bo proizvajalo vodik, kadar bo v omrežju višek električne energije. Priklop na javno električno omrežje bo omogočal tako glajenje viškov kot tudi mankov električne energije v javnem električnem omrežju.

S postavitvijo prvih petih vozlišč v vojašnicah Slovenske vojske se predvideva zmanjšanje izpustov CO2 do 10.000 ton letno. Hkrati bo tako vozlišče zagotavljalo lokalno pridelavo in hranjenje energije za daljše časovno obdobje in s tem bistveno zmanjšalo odvisnosti od zunanjih virov energije. V primeru naravnih nesreč in ob drugih kriznih situacijah bo vozlišče predstavljalo (lokalno) neodvisen in zanesljiv vir energije. Lokalnim skupnostim pa bo predstavljalo osnovo za razvoj zelenega javnega in zasebnega transporta. Podpiralo se bo uporabo transportnih sredstev na električni pogon (energija shranjene v baterijah ali vodiku).

EU politike

Projekt je nastal na MORS v okviru Posvetovalnega foruma za vzdržno energijo v obrambnem in varnostnem sektorju, ki ga je organizirala EDA v sodelovanju z Generalnim direktoratom za energijo EU ter na podlagi projekta Brez-emisijskega koridorja v Sloveniji.

Projekt podpira Evropska obrambna agencija (EDA) in več držav članic EU (AT, BE, DE, HU), posega pa na štiri EU politike: okoljsko, energetsko, skupno varnostno in obrambno ter transportno politiko.

Deli objavo

Skupna raba na facebook
Skupna raba na twitter
Skupna raba na linkedin
Skupna raba na email

Sorodne objave

17. 07. 2021
EDF odprl prve razpise za leto 2021!
Od 1.7.2021 je odprt prvi sklop razpisov s 37. razpisnimi področji v okviru Evropskega obrambnega sklada (EDF) 2021 - 2027. ...
3 min branja
16. 03. 2021
Prometni vodni krog
Pri naravnem vodnem krogu energija sonca spodbuja izhlapevanje vode iz naravnih virov, kot so reke, jezera, morja, rastline. Izhlapela voda se ...
< 1 min branja
16. 03. 2021
Projekt RESHUB
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije s projektom RESHUB – Defence RESilience HUb Netvork in Europe vzpostavlja mrežo energetsko samozadostnih ...
2 min branja
9. 02. 2021
V SiEnE je v januarju pristopilo še pet novih članov
V mesecu januarju 2021 je v partnerstvo SiEnE pristopilo še pet članov; Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem; Marles Hiše...
2 min branja
14. 01. 2021
Podaljšujemo pristop v SiEnE brez pristopnine do konca januarja 2021
Zaradi povečanega interesa pristopa v decembru 2020, nezmožnosti pravočasnega pristopa v partnerstvo SiEnE zaradi izrednih razmer, novoletnih dopustov...
< 1 min branja
11. 01. 2021
V SiEnE v decembru pristopilo še devet novih članov
V mesecu decembru 2020 je v partnerstvo SiEnE pristopilo še devet članov; ADRIA DOM d.o.o., ALPLES d.d., DOMEL d.o.o., Odsek za katalizo in ...
4 min branja