“Management is, above all, a practice where art, science, and craft meet.”
Henry Mintzberg

Projekt RESHUB

Projekt »Mreža energetsko samozadostnih vozlišč – RESHUB (Defence RESilience Hub Network in Europe)« naslavlja vzpostavitev mreže energetsko samozadostnih vozlišč za vojaške (baze in vojašnice) in civilne potrebe (nesreče in druge krizne situacije). Mreže vozlišč vključujejo obnovljive vire energije, pretvorbo in hranjenje energije v obliki vodika, proizvodnjo toplote in električne energije z gorivnimi celicami ter električne in vodikove polnilnice. Vozlišča, ki bodo postavljena v vojašnicah, bodo zagotavljala večdnevno samozadostnost in podpirala tako vojaško kot civilno električno in hibridno mobilnost.

MORS bo prvo vozlišče (pilot) postavil v Vojašnici Petra Petriča v Kranju, nato pa še v Ljubljani, Postojni, Cerkljah ob Krki in v Mariboru.

Prispevek projekta bo viden pri zniževanju energetske odvisnosti od zunanjih virov in uporabi obnovljivih virov energije na infrastrukturi MORS. Rezultati projekta bodo podprli robustnost energetske oskrbe z otočnimi viri in hrambami energije, pripomogli k izgradnji industrijske baze, ki bo temeljila na obnovljivih virih, ter podprli uvedbo električne in hibridne mobilnosti.

Projekt je nastal na MORS v okviru Posvetovalnega foruma za vzdržno energijo v obrambnem in varnostnem sektorju (CF SEDSS), ki ga je organizirala Evropska obrambna agencija (EDA) v sodelovanju z Generalnim direktoratom za energijo EU (ENER) ter na podlagi projekta »Brez-emisijske mobilnosti Slovenije«.

Pan-evropski projekt podpira EDA in več držav članic EU (Avstrija, Belgija, Nemčija in Madžarska). V evropskem prostoru projekt nudi možnost povezovanja obrambnega in varnostnega sektorja v obliki vodikove avtoceste, ki omogoča razvoj energetsko neodvisnih logističnih vozlišč v podporo zelenim transportnim premikom pri zavezniškem konceptu države gostiteljice.

Več o projektu RESHUB si lahko preberete na spletnih straneh EDA in v informativnem listu.

Slika: Sistem zagotavlja s samooskrbo z energije v vojašnici in lokalni skupnosti (©EDA).

Mednarodni projekti

Projekt RESHUB

Podrobnosti

Projekt RESHUB

Vseevropski projekt »Mreža energetsko samozadostnih vozlišč - RESHUB (Defence RESilience Hub Network in Europe)« naslavlja vzpostavitev mreže energetsko samozadostnih vozlišč za vojaške (baze in vojašnice) in civilne potrebe (nesreče in druge krizne situacije).

Preberi več

Projekt ALENOS

Podrobnosti

Projekt ALENOS

Cilj projekta ALENOS je pilotna postavitev energetske samooskrbe izpostavljenih energetsko nižje zahtevnih kapacitet Slovenske Vojske (SV) z uvajanjem alternativnih virov energije (sončna in veterna energija), hrambo energije in dolgoročno samooskrbo.

Preberi več

Projekt PamPIK

Podrobnosti

Projekt PamPIK

Raziskovalno-razvojna študija izvedljivosti »Pametne premestljive infrastrukturne kapacitete« ali pametnih premostljivih kampov (pametnih kampov) – PamPIK«, je javno naročilo Ministrstva za obrambo RS (MORS).

Preberi več