SI EN

#Defence#Development#Innovation#NATO#Research#vse
< 1 min branja
Prometni vodni krog
Prometni vodni krog
Prometni vodni krog
Prometni vodni krog
< 1 min branja
Pri naravnem vodnem krogu energija sonca spodbuja izhlapevanje vode iz naravnih virov, kot so reke, jezera, morja, rastline. Izhlapela voda se združuje v oblake, ki energijo v obliki dežja pošiljajo nazaj na zemljino površino, ki se združuje v potoke, reke jezera in morja. Tako se naravni vodni krog zaključi.
Klasična prometna sredstva porabljajo energijo ogljikovodikov, ki so nastajala in so shranjena globoko v zemlji več milijonov let. Povsem drugače pa je s prometnimi sredstvi, ki uporabljajo vodik. Ta sredstva izkoriščajo vodik, ki se ga pridobi iz v naravi obstoječe vode. Ob izgorevanju vodika v gorivnih celicah spet nastane voda, ki se jo vrne nazaj v naravni vodni krog. Naravne surovine se torej ne izrablja, trga iz narave, pač pa se je za kratek čas od narave le izposodi.
V TECES in partnerstvu SiEnE to dejstvo »izposoje« igra pomembno vlogo, saj se umešča v njune strateške programske usmeritve in razvojno-tehnološke vsebine na področjih zelenih tehnologij in energetsko učinkovitih rešitev, rabe obnovljivih virov energije, pametnih stavb, naprav in sistemov, oskrbe z energijo, ogrevanje in drugih sorodnih področjih.

Klasična prometna sredstva porabljajo energijo ogljikovodikov za delovanje, ki so nastajala in so shranjena globoko v zemlji več milijonov let. Pri naravnem vodnem krogu energija sonca spodbuja izhlapevanje vode iz naravnih virov, kot so reke, jezera, morja, rastline. Izhlapela voda se združuje v oblake, ki energijo v obliki dežja pošiljajo nazaj na zemljino površino, ki se združuje v potoke, reke jezera in morja. Tako je naravni vodni krog zaključen v relativno kratkem času.

Ljudje potencialno energijo vode že izkoriščamo s hidroelektrarnami in preko tega, recimo, z vozili na električni pogon. Vendar v tem primeru iz vodnega kroga samo jemljemo, se pa vanj ne vključujemo.

Povsem drugače pa je s prometnimi sredstvi, ki uporabljajo vodik. Tu se pridružujemo oziroma vključujemo v naravni vodni krogu. Vodo iz naravnih virov si za kratek čas sposodimo. To vodo s pomočjo pridobljene energije sonca ali vetra z elektrolizo razdelimo na vodik in kisik. Energijo, ki je tako shranjena v vodiku, preko polnilnic prenesemo v prometna sredstva. Gorivne celice v prometnih sredstvih združijo tako pridobljeni vodik s kisikom iz ozračja nazaj v vodo. Pri tem se ustvari električna energija, ki v elektromotorjih pogonskih opravlja delo pogona prometnih sredstev. Nastalo vodo se preko izpuha izpusti nazaj v naravni proces izhlapevanju vode. Tako postanejo prometna sredstva del naravnega vodnega kroga s kratkim časom izposoje vode iz narave in uporabo energije sonca ali vetra. Pri tem je pomembno to, da se ne porablja energije, ki jo je narava pred več milijoni let v obliki ogljikovodikov skrila globoko pod zemljo.

Deli objavo

Skupna raba na facebook
Skupna raba na twitter
Skupna raba na linkedin
Skupna raba na email

Sorodne objave

17. 07. 2021
EDF odprl prve razpise za leto 2021!
Od 1.7.2021 je odprt prvi sklop razpisov s 37. razpisnimi področji v okviru Evropskega obrambnega sklada (EDF) 2021 - 2027. ...
3 min branja
16. 03. 2021
Prometni vodni krog
Pri naravnem vodnem krogu energija sonca spodbuja izhlapevanje vode iz naravnih virov, kot so reke, jezera, morja, rastline. Izhlapela voda se ...
< 1 min branja
16. 03. 2021
Projekt RESHUB
Ministrstvo za obrambo Republike Slovenije s projektom RESHUB – Defence RESilience HUb Netvork in Europe vzpostavlja mrežo energetsko samozadostnih ...
2 min branja
9. 02. 2021
V SiEnE je v januarju pristopilo še pet novih članov
V mesecu januarju 2021 je v partnerstvo SiEnE pristopilo še pet članov; Fakulteta za dizajn, pridružena članica Univerze na Primorskem; Marles Hiše...
2 min branja
14. 01. 2021
Podaljšujemo pristop v SiEnE brez pristopnine do konca januarja 2021
Zaradi povečanega interesa pristopa v decembru 2020, nezmožnosti pravočasnega pristopa v partnerstvo SiEnE zaradi izrednih razmer, novoletnih dopustov...
< 1 min branja
11. 01. 2021
V SiEnE v decembru pristopilo še devet novih članov
V mesecu decembru 2020 je v partnerstvo SiEnE pristopilo še devet članov; ADRIA DOM d.o.o., ALPLES d.d., DOMEL d.o.o., Odsek za katalizo in ...
4 min branja