SI EN
#defence#development#innovation#research
< 1 min branja
Prometni vodni krog
Prometni vodni krog
Prometni vodni krog
Prometni vodni krog
< 1 min branja
Pri naravnem vodnem krogu energija sonca spodbuja izhlapevanje vode iz naravnih virov, kot so reke, jezera, morja, rastline. Izhlapela voda se združuje v oblake, ki energijo v obliki dežja pošiljajo nazaj na zemljino površino, ki se združuje v potoke, reke jezera in morja. Tako se naravni vodni krog zaključi.
Klasična prometna sredstva porabljajo energijo ogljikovodikov, ki so nastajala in so shranjena globoko v zemlji več milijonov let. Povsem drugače pa je s prometnimi sredstvi, ki uporabljajo vodik. Ta sredstva izkoriščajo vodik, ki se ga pridobi iz v naravi obstoječe vode. Ob izgorevanju vodika v gorivnih celicah spet nastane voda, ki se jo vrne nazaj v naravni vodni krog. Naravne surovine se torej ne izrablja, trga iz narave, pač pa se je za kratek čas od narave le izposodi.
V TECES in partnerstvu SiEnE to dejstvo »izposoje« igra pomembno vlogo, saj se umešča v njune strateške programske usmeritve in razvojno-tehnološke vsebine na področjih zelenih tehnologij in energetsko učinkovitih rešitev, rabe obnovljivih virov energije, pametnih stavb, naprav in sistemov, oskrbe z energijo, ogrevanje in drugih sorodnih področjih.

Klasična prometna sredstva porabljajo energijo ogljikovodikov za delovanje, ki so nastajala in so shranjena globoko v zemlji več milijonov let. Pri naravnem vodnem krogu energija sonca spodbuja izhlapevanje vode iz naravnih virov, kot so reke, jezera, morja, rastline. Izhlapela voda se združuje v oblake, ki energijo v obliki dežja pošiljajo nazaj na zemljino površino, ki se združuje v potoke, reke jezera in morja. Tako je naravni vodni krog zaključen v relativno kratkem času.

Ljudje potencialno energijo vode že izkoriščamo s hidroelektrarnami in preko tega, recimo, z vozili na električni pogon. Vendar v tem primeru iz vodnega kroga samo jemljemo, se pa vanj ne vključujemo.

Povsem drugače pa je s prometnimi sredstvi, ki uporabljajo vodik. Tu se pridružujemo oziroma vključujemo v naravni vodni krogu. Vodo iz naravnih virov si za kratek čas sposodimo. To vodo s pomočjo pridobljene energije sonca ali vetra z elektrolizo razdelimo na vodik in kisik. Energijo, ki je tako shranjena v vodiku, preko polnilnic prenesemo v prometna sredstva. Gorivne celice v prometnih sredstvih združijo tako pridobljeni vodik s kisikom iz ozračja nazaj v vodo. Pri tem se ustvari električna energija, ki v elektromotorjih pogonskih opravlja delo pogona prometnih sredstev. Nastalo vodo se preko izpuha izpusti nazaj v naravni proces izhlapevanju vode. Tako postanejo prometna sredstva del naravnega vodnega kroga s kratkim časom izposoje vode iz narave in uporabo energije sonca ali vetra. Pri tem je pomembno to, da se ne porablja energije, ki jo je narava pred več milijoni let v obliki ogljikovodikov skrila globoko pod zemljo.

Deli objavo

Sorodne objave

10. 06. 2022
Obrambni sektor mora odpreti svoja vrata civilnim rešitvam
Slovenija navkljub svoji majhnosti, velika pobudnica in promotorka ozelenitve obrambnega področja tudi preko SiEnE partnerstva....
2 min branja
27. 05. 2022
Sprejet delovni program EDF za leto 2022, razpisi že v juniju!
Evropski obrambni sklad zagotavlja 1 milijardo evrov za krepitev obrambnih zmogljivosti EU in novih orodij za obrambne inovacije....
2 min branja
4. 04. 2022
Razvojne misije - ključne usmeritve razvoja produktov
Razvojne misije predstavljajo strateška področja usmerjanja razvoja naprednih tehnologij, produktov in storitev v prihodnjih 10 letih za dvojno rabo. ...
4 min branja
31. 03. 2022
Tehnologije upravljanja odpadkov za pridobivanje energije
Evropska obrambna agencija (EDA) in kolegi iz Nizozemske organizacije za uporabne znanstvene raziskave (TNO), Waste to energy technologies in defence ...
2 min branja
28. 03. 2022
Za SiEnE izredno uspešno 2021, še večja pričakovanja v letu 2022
Navkljub izredno kratkemu času delovanja je za partnerstvom SiEnE izredno uspešno leto 2021. Še večja pa so pričakovanja v 2022....
4 min branja
18. 03. 2022
Katere so najpomembnejše kritične surovine v EU obrambnem sektorju?
Predstavniki ustanoviteljev SiEnE so se marca 2022 udeležili spletne delavnice »Circularity of Critical Raw Materials«...
2 min branja