SI EN
#CFSEDSS#EDA#EUdefence#newprojects
3 min branja
Slovenija prepoznavna na EU forumu CF SEDSS
Slovenija prepoznavna na največjem EU forumu za naslavljanje energetskih izzivov obrambnega področja – CF SEDSS
Slovenija prepoznavna na EU forumu CF SEDSS
Slovenija prepoznavna na največjem EU forumu za naslavljanje energetskih izzivov obrambnega področja – CF SEDSS
3 min branja
Ustanovitelji partnerstva SiEnE (MORS in TECES) smo pretekli teden aktivno sodelovali na 4. konferenci CF SEDSS III v Franciji, ki predstavlja največjo skupnost za naslavljanje energetskih izzivov na obrambnem področju. Dogodka se je udeležilo več kot 150 strokovnjakov iz 26 evropskih držav.

V sklopu konference je tokrat prvič potekala tudi konferenca CF SEDSS III Energy Technology Solutions in razstava z naslovom »Strategic Autonomy in the Defence Energy Sector«. Predstavljeni so bili razni projekti v podporo zeleni tranziciji obrambnega področja. Predstavniki Slovenije smo predstavili najaktualnejše rezultate in aktivnosti partnerstva SiEnE, v katerih naslavljamo zelene inovativne rešitve na področju zelenega prehoda in energetskih ter okoljskih izzivov obrambnega področja (ang. greening defence).

Slovenski predstavniki smo bili tudi aktivni v 4 delovnih skupinah, katerih vsebine se osredotočajo na aktualne energetske izzive tako na civilnem kot obrambnem področju. Večina teh izzivov je neposredno povezana s področji dela partnerstev TECES, SRIP Pametne stavbe in dom in SiEnE.

Pk. Robert Šipec iz MORS je na tokratnem dogodku predstavil nov slovenski predlog mednarodnega projekta »VirMES – virtualizacija multi energijski virov (ang. Virtualisation of the MultiEnergy Sources)«, ki bo lahko ponovno predstavljal projekt mednarodnega sodelovanja predstavnikov obrambnega in civilnega sektorja iz raznih držav članic EU in Evropske obrambne agencije (EDA).

Izredno proaktivna mednarodna vloga Slovenije na področju podpore zelenemu prehodu

TECES in MORS pod okriljem partnerstva SiEnE v zadnjih letih nastopata izredno proaktivno v raznovrstnih mednarodnih dogodkih in aktivnostih na temo okoljskih in energetskih izzivov na obrambnem področju.

Slovenija tako postaja prepoznavna kot ena izmed vodilnih držav pri vključevanju izkušenj zelenega prehoda in civilnih rešitev v podporo ozelenitvi obrambnega področja (ang. greening defence) ter razvoju rešitev dvojne rabe (ang. dual-use).

To nam omogoča vedno bolj strateško in koordinacijsko vlogo v pripravi mednarodnih partnerstev, podajanju in pripravi projektnih predlogov ter povezovanju z mednarodnimi partnerji ob podpori MORS. S tem omogočamo našim članom edinstvene priložnosti mednarodnega sodelovanja in vključevanja v mednarodne obrambne/civilne programe ter globalne verige vrednosti.

Aktivna vloga slovenskih strokovnjakov na dogodku CF SEDSS

Predstavniki TECES, MORS in SiEnE smo sodelovali na 4. konferenci »Posvetovalnega foruma za vzdržno energijo v obrambnem in varnostnem sektorju« (ang. Consultation Forum for Sustainable Energy in the Defence and Security Sector – CF SEDSS), ki je potekala med 29.06. – 01. 07. 2022 v Bordeaux, Francija.

Dogodek je potekal v organizaciji Evropske obrambne agencija (EDA), francoskega Ministrstva za obrambo in Francoske komisije za alternativne energije in atomsko energijo (CEA) pod okriljem francoskega predsedstva Sveta Evropske unije (EU). Udeležilo se ga je več kot 150 strokovnjakov iz 26 evropskih držav (predstavniki EU ministrstev za obrambo, industrije, evropske obrambne agencije, evropske komisije, raziskovalne agencije, …).

Poleg plenarnih predavanj, ki so bila osredotočena na zeleni prehod, povečanje energetske učinkovitosti ter nadomeščanje fosilnih goriv z obnovljivimi viri, smo slovenski strokovnjaki tudi aktivno sodelovali znotraj 4 delovnih skupin CF SEDSS (WG1, WG2, WG3 in TWG):

  • WG1: izboljšanje upravljanja z energijo in povečanja energetske učinkovitosti in učinkovitosti stavb;
  • WG2: raba obnovljivih virov energije in tehnologij v obrambnem sektorju;
  • WG3: povečanje odpornosti obrambne kritične energetske infrastrukture;
  • TWG (Transversal WG): medsektorsko področje upravljanja s politiko in upravljanjem, središče tehnologij, raziskav in inovacij ter finančni instrumenti.

Ponovno smo bili aktivni pri podajanju novih projektnih predlogov mednarodnega povezovanja.

V delovni skupini TWG, kjer slovenske interese zastopata pk. Robert Šipec (MORS) in Matej Gajzer (TECES), smo  predstavili nov predlog mednarodnega projekta VirMES (ang. Virtualisation of Multi Energy Systems). Predstavljen predlog je med udeleženci požel veliko zanimanja, hkrati pa vzpodbudil aktivno razpravo oključevanja najnovejših civilnih simulacijskih rešitev in tehnologij v obrambno področje.Projekta VirMES je že drugi slovenski predlog večjega mednarodnega projekta, ki je bil predstavljen na forumu CF SEDSS. Prvi mednarodni projektni predlog, podan s strani MORS, je bil projekt RESHUB.

Prepoznavna predstavitev Slovenije na razstavi pod sloganom »GREENING DEFENCE«

V sklopu dogodka 1. CF SEDSS Energy Technology Solutions (ETS) je potekala razstava »Strategic Autonomy in the Defence Energy Sector«, ki je bila namenjena predstavitvam energetskih projektov in rešitev. TECES in SiEnE smo ob tej priložnosti predstavili slovenski pristop v podporo zeleni tranziciji obrambnega področja z naslovom »Slovenian approach towards GREENING DEFENCE«.

Obiskovalcem smo prestavili strateški program pametnih energetsko učinkovitih premestljivih kampov za obrambne in civilne namene ter domače in mednarodne projekte v nastajanju in izvajanju, s katerim uresničujemo strateške cilje.

5. konferenca CF SEDSS III je načrtovana med 30. 11. – 1. 12. 2022 v Pragi, Češka.

Vabilo slovenskim strokovnjakom

Tematike posameznih delovnih skupin v Evropski obrambni agenciji (EDA) in raznih forumov (CF SEDSS, IF CEED) so v izredni povezavi s področji dela partnerstev TECES, SRIP Pametne stavbe in SiEnE. Eden izmed naših strateških ciljev je čim večja vključenost slovenskih strokovnjakov v mednarodne delovne skupine, v aktivnosti priprave predlogov projektov in mednarodnih sodelovanj.

Če imamo v projektih aktivno vlogo, bomo tudi lahko vključevali slovensko industrijo in raziskovalne organizacije v mednarodne projekte.

Če vas zanima sodelovanje ter se želite aktivno vključevati v aktivnosti TECES, SRIP in SiEnE, nas kontaktirajte.

Več o 4. konferenci CF SEDSS III preberite tukaj.

Več o 1. CF SEDSS III ETS konferenci in razstavi preberite tukaj.

Dodatne informacije

Za več informacij o možnostih vašega sodelovanja v aktivnostih SiEnE in vključevanja v mednarodne aktivnosti, projekte ali dobavne verige, nas kontaktirajte.

dr. Kim MEZGA – TECES .:. +386 2 333 13 54 .:. SiEnE@teces.si

Deli objavo

Sorodne objave

24. 10. 2023
Uspešni zaključek 5. sestanka Energy & Environment CapTech v Mariboru
Več kot 55 strokovnjakov iz ministrstev za obrambo, industrije, univerz in raziskovalnih inštitutov iz 16 evropskih držav je sodelovalo na 5. sestanku...
3 min branja
6. 07. 2023
Za industrijskega poročevalca v EDA EnE CapTech imenovan slovenski predstavnik
Slovenski predstavnik imenovan za industrijskega poročevalca (ang. Industry Rapporteur) skupine EDA EnE CapTech....
2 min branja
14. 10. 2022
Vodik kot pomemben energent pri ozelenitvi obrambnega sektorja
V Ljubljani je med 11.-12.10.2022 potekala prva mednarodna tematska delavnica v okviru CF SEDSS na temo vodika in vodikovih tehnologij. ...
3 min branja
25. 07. 2022
Izjemen uspeh Slovenije na razpisu EDF 2021
Na mednarodnem razpisu EDF 2021 smo slovenski partnerji dosegli izjemen uspeh, med njimi tudi TECES z dvema odobrenima projektoma. ...
2 min branja
10. 06. 2022
Obrambni sektor mora odpreti svoja vrata civilnim rešitvam
Slovenija navkljub svoji majhnosti, velika pobudnica in promotorka ozelenitve obrambnega področja tudi preko SiEnE partnerstva....
2 min branja
18. 03. 2022
Katere so najpomembnejše kritične surovine v EU obrambnem sektorju?
Predstavniki ustanoviteljev SiEnE so se marca 2022 udeležili spletne delavnice »Circularity of Critical Raw Materials«...
2 min branja