EDF objavil delovni program za leto 2023

EDF 2023

O EDF delovnem programu 2023 Tretji delovni program EDF je organiziran okoli 4 tematskih razpisov in 3 razpisov, namenjenih MSP in prelomnim tehnologijam, ki jih sestavlja 34 tematik v naslednjih kategorijah. Medicinsko-obrambni odziv, Kemična, biološka, radiološka in jedrska obramba (CBRN) | 40 Mio € Informacijska superiornost | 99 Mio € Napredni pasivni in aktivni senzorji […]

New EDF work programme 2023 published!

EDF 2023

About EDF 2023 Work programme The third EDF work programme is organised around 4 thematic calls and 3 calls dedicated to SMEs and disruptive technologies, consisting of 34 topics on the following categories with a dedicated budget in M (milions). Defence medical response, Chemical Biological Radiological Nuclear (CBRN) | €40 M Information superiority | €99 […]