[POZIV-INTERES] Poziv za vključitev v bazo ekspertov partnerstev TECES

Strateški pomen vključitve in projekt PamPIK2 Marca 2024 je TECES z MORS podpisal pogodbo o izvajanju 8-mesečnega RRI projekta PamPIK2 (Razvoj pametnih premestljivih infrastrukturnih kapacitet na podlagi študije izvedljivosti). Cilji projekta PamPIK2: Baza slovenskih ekspertov v skladu z strateškimi področji in razvojnimi misijami RR študije PamPIK (med drugim sestava Ekspertnih skupin znotraj posameznih razvojnih misij). Prenova razvojnih misij (ključne […]

[POZIV-INTERES] Sodelovanje v projektu E+ZERO

Strateški pomen projekta E+ZERO je pilotni Cat B projekt v okviru aktivnosti Energy and Environment CapTech znotraj Evropske obrambne agencije (EDA), kjer TECES in Ministrstvo za obrambo RS (MORS) pod okriljem Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE) prevzemata mednarodno vodilno koordinacijsko vlogo. Cilj projekta je razvoj energijsko pozitivnih in nič emisijskih […]