Summary of the meeting on cooperation between civil and defence stakeholders

The SiEnE partnership has successfully completed the first public event on the possibilities for strengthening the cooperation between civil and defence stakeholders. The event was primarily focused on addressing the opportunities and possibilities for the inclusion of Slovenian partners in international defence programmes, such as those of Si MoD, the European Defence Agency (EDA), and […]

Povzetek posveta o sodelovanju civilnih in obrambnih deležnikov

V organizaciji SiEnE je bil uspešno zaključen prvi javni dogodek o možnostih krepitve sodelovanja med civilnimi in obrambnimi deležniki. Dogodek je bil usmerjen predvsem predstavitvi priložnosti in možnosti vključevanja slovenskih partnerjev v obrambne mednarodne programe, kot so programi MORS, Evropske obrambne agencije (EDA) in Zveze NATO, ter ostale obrambne verige vrednosti znotraj evropskega prostora in […]

Pristopi v SiEnE v decembru 2020 brez pristopnine

V juliju 2020 podpisan dogovor med MORS in TECES je predstavljal osnovo za vzpostavitev partnerstva SiEnE. Novo vzpostavljeno partnerstvo SiEnE predstavlja organiziran in sistematičen pristop slovenskih partnerjev k naslavljanju izzivov na obrambnem področju ter pri njihovem vključevanju v mednarodni prostor in obrambna partnerstva. Vas zanima? Izkoristite zadnjo priložnost za ugodnejši pristop v letu 2020 Zaradi […]

Posvet: Sodelovanje na obrambno varnostnem področju

Izhodišča Vedno večje zavedanje podnebnih sprememb in nujnosti varovanja okolja, potrebe po zmanjšanju izpustov ter povečanju energetske učinkovitosti se kažejo na civilnem kot tudi na obrambnem področju. Podnebne spremembe prav tako povečujejo obrambo varnostna tveganja, ki se odražajo tudi pri pripravi evropske obrambne strategije. Posledično države članice vedno bolj pozivajo, da bi morali deležniki obrambnega […]

Start of a feasibility study Smart Camps

The purpose of the study is to take a snapshot of development activities in Slovenia and to propose further activities to Si MoD in preparing a 10-year development plan for smart deployable camps and their components (in the territory of Slovenia). The purpose will also be to support the capacity building of Slovenian Armed Forces […]

Začetek študije izvedljivosti razvoja PamPIK

Namen študije je ugotovitev stanja razvojnih aktivnosti v slovenskem prostoru in predlog nadaljnjih aktivnosti MORS pri pripravi 10 letnega programa razvoja pametnih premestljivih infrastrukturnih kapacitet in njihovih komponent (v slovenskem prostoru) za podporo izgradnje zmogljivosti Slovenske vojske (SV) in Uprave RS za zaščito in reševanje (URSZR). Študija poteka v sodelovanju z nekaterimi novimi člani SiEnE […]

The first six members entered partnership

In October 2020, the first six members entered into the SiEnE partnership. Together with the new partners, we are already exploring new ways to increase their sales opportunities and use their knowledge to develop innovative solutions for defence and civil purposes. Together with the new members, we are already exploring new ways to take forward […]

Oktobra pristopilo prvih šest članov

V oktobru 2020 je v partnerstvo SiEnE pristopilo prvih šest članov. Z novimi člani že iščemo možnosti za povečanje prodajnih priložnosti in apliciranje znanj v razvoj inovativnih rešitev tako za obrambne kot civilne namene. Posebej velja poudariti, da z nekaterimi člani že aktivno sodelujemo tudi znotraj dveh ostalih razvojnih partnerstev TECES (energy cluster) in SRIP […]

Presentation of SiEnE at the Greening Defence event

The event, organised by the British Embassy in Ljubljana and supported by the Slovenian Ministry of Defence (Si MoD), highlighted the possibilities in making the defence sector greener and the Armed Forces more sustainable, particularly in relation to new technologies. The aim was to highlight the importance of sustained efforts on the part of the […]

Predstavitev SiEnE na dogodku Greening Defence

Cilj dogodka je bil poudariti pomen trajnostnih prizadevanj tako v oboroženih silah kot v drugih sektorjih, vzpostaviti dvostranske vezi in raziskati možne priložnosti za nadaljnje sodelovanje. Dogodek je spadal v sklop pobude obrambnega ministrstva Združenega kraljestva k zavezi obrambnih ministrov, da se bodo zavzemali za vojaški prispevek k ublažitvi podnebnih sprememb. Dogodka se je udeležilo, […]