Slovenian approach towards greening defence at the “EDID 2023”

To achieve the European Green Deal goals rapidly, which address the decrease in fossil fuels reliance and ensure climate neutrality, the European Commission is increasingly encouraging the development of innovative and diverse energy-efficient solutions. The trend of development and use of energy-efficient and green technologies is also present in defence, and mostly support and synergy […]

Slovenski pristop ozelenitve obrambe na dogodku »EDID 2023«

Z namenom čim hitrejšega doseganja ciljev evropskega zelenega dogovora, ki naslavlja zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv in zagotovitev podnebne nevtralnosti, Evropska komisija vse bolj spodbuja razvoj inovativnih raznovrstnih energetsko učinkovitih rešitev. Trend razvoja in uporabe energetsko učinkovitih ter zelenih tehnologij je prisoten tudi na obrambnem področju, predvsem pa podpora in sinergija inovacijam za uporabo hkrati […]