[POZIV-INTERES] Sodelovanje v projektu E+ZERO

Strateški pomen projekta E+ZERO je pilotni Cat B projekt v okviru aktivnosti Energy and Environment CapTech znotraj Evropske obrambne agencije (EDA), kjer TECES in Ministrstvo za obrambo RS (MORS) pod okriljem Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE) prevzemata mednarodno vodilno koordinacijsko vlogo. Cilj projekta je razvoj energijsko pozitivnih in nič emisijskih […]

6. sestanek Energy & Environment CapTech z aktivno slovensko udeležbo

Dogodek je združil strokovnjake iz Evropske komisije, obrambnih ministrstev EU, Evropske obrambne agencije (EDA), industrije, akademskih krogov, ter raziskovalnih in tehnoloških organizacij (RTO), ki so poudarili zavezanost skupnim tehnološkim inovacijam v obrambni industriji. Predstavljene so bile strokovne in tehnološke rešitve, skupaj s prebojnimi tehnologijami, za reševanje okoljskih in energetskih izzivov v obrambnem in varnostnem sektorju. […]

Energy & Environment CapTech 6th meeting with active Slovenian participation

The event brought together experts from the European Commission, EU Ministries of Defence, the European Defence Agency (EDA), industry, academia, and Research and Technology Organisations (RTOs), underscoring the commitment to collaborative innovation in defence technology. This event also showcased professional and technological solutions, along with breakthrough technologies, to address environmental and energy-related challenges in the […]