[POZIV-INTERES] Poziv za vključitev v bazo ekspertov partnerstev TECES

Strateški pomen vključitve in projekt PamPIK2 Marca 2024 je TECES z MORS podpisal pogodbo o izvajanju 8-mesečnega RRI projekta PamPIK2 (Razvoj pametnih premestljivih infrastrukturnih kapacitet na podlagi študije izvedljivosti). Cilji projekta PamPIK2: Baza slovenskih ekspertov v skladu z strateškimi področji in razvojnimi misijami RR študije PamPIK (med drugim sestava Ekspertnih skupin znotraj posameznih razvojnih misij). Prenova razvojnih misij (ključne […]

[POZIV-INTERES] Sodelovanje v projektu E+ZERO

Strateški pomen projekta E+ZERO je pilotni Cat B projekt v okviru aktivnosti Energy and Environment CapTech znotraj Evropske obrambne agencije (EDA), kjer TECES in Ministrstvo za obrambo RS (MORS) pod okriljem Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE) prevzemata mednarodno vodilno koordinacijsko vlogo. Cilj projekta je razvoj energijsko pozitivnih in nič emisijskih […]

HibroM visiting new production line of battery modules

TAB’s response to green transition The focus on the green transition is causing an intense increase in the need for electricity storage devices. Production of batteries for the storage of electricity will be one of the key challanges to achieve the goals of the European Green Deal. Therefore, efforts are being made to produce batteries […]

HibroM na ogledu nove proizvodne linije baterijskih modulov

Odziv TAB na zeleni prehod Usmerjenost v zeleni prehod povzroča skokovit porast potrebe po hranilnikih električne energije. Proizvodnja baterij za shranjevanje električne energije bo v prihodnosti ena izmed ključnih za doseganje ciljev evropskega zelenega dogovora. Posledično je proizvodnja baterij v vzponu, hkrati pa vlaganja v čistejše proizvodne procese in v tip baterij z nižjim okoljskim […]

Project HibroM partners visit the Slovenian Armed Forces’s Temporary Deployable Base

Climate experts predict an increased frequency of such natural disasters in the future, similar to the catastrophic floods in Slovenia in August 2023. Therefore, the timely response of the state to any new emergencies resulting from environmental and climate changes is of utmost importance. This is also one of the reasons why the Si MoD […]

Partnerji projekta HibroM na ogledu začasne baze Slovenske vojske

V prihodnje strokovnjaki za podnebne spremembe napovedujejo še povečano pojavnost tovrstnih in drugih naravnih nesreč, kot so bile katastrofalne poplave v Sloveniji v avgustu 2023. Zato je izrednega pomena pravočasno odzivanje države na morebitne nove izredne pojave kot posledica okoljskih in podnebnih sprememb. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj MORS v okviru projekta HibroM […]

HibroM RDI project Kick-Off at Slovenian Ministry of Defence

Basic Information on the HibroM Project The HibroM project represents one of the numerous RDI projects by Slovenian partners supported by the Slovenian Ministry of Defence (Si MoD). These projects address the green transition, energy, and environmental challenges in the defence and security sector under the auspices of the Slovenian Energy and Environment Partnership in […]

Uspešni začetek RRI projekta HibroM v avditoriju MORS

Osnovno o projektu HibroM Projekt HibroM predstavlja enega izmed večjega števila razvojno – raziskovalnih in inovacijskih (RRI) projektov slovenskih partnerjev s podporo Ministrstva za obrambo (MORS), ki naslavljajo zeleni prehod, energetske in okoljske izzive na obrambnem področju pod okriljem Slovenskega partnerstva za energijo in okolje na obrambnem področju (SiEnE). Projekt HibroM se osredotoča na zaznane potrebe MORS […]

[POZIV-INTERES] Sodelovanje v RRI projektu PamPIK2 (TRL 4-8)

Vsebina poziva in osnovni opis projekta Ministrstvo za obrambo RS (MORS) je 14. marca 2023 objavilo Javni poziv zainteresiranim subjektom za sodelovanje pri izvajanju razvojno-raziskovalnih in inovacijskih projektov z namenom povečanja tehničnih/tehnoloških zmogljivosti obrambnega sistema RS. Na seznamu 16 RRI projektov se pod zaporedno številko 6 nahaja RRI projekt »Razvoj pametnih premestljivih infrastrukturnih kapacitet na […]

[POZIV-INTERES] Sodelovanje v RRI projektu HibroM (TRL 6-8)

Vsebina poziva in osnovni opis projekta Ministrstvo za obrambo RS (MORS) je konec marca 2023 objavilo Javni poziv zainteresiranim subjektom za sodelovanje pri izvajanju razvojno-raziskovalnih in inovacijskih projektov z namenom povečanja tehničnih/tehnoloških zmogljivosti obrambnega sistema RS. Na seznamu 16 RRI projektov se pod zaporedno številko 7 nahaja RRI projekt »Razvoj hibridnega mobilnega mikro omrežja začasnih […]