Odprti razpisi EDF 2024 – 1.1 milijarde EUR

O Evropskem obrambnem skladu (EDF) 2021- 2027 Sklad ima za obdobje 2021–2027 proračun skoraj 8 milijard evrov, od tega je 2,7 milijarde evrov namenjenih za skupne raziskovalne in 5,3 milijarde evrov za razvojne projekte za krepitev obrambnih zmogljivosti EU. Dodatno obstoječemu programu EDF je 5. marca 2024 Evropska Komisija (EK) predstavila prvo evropsko strategijo za […]

EDF Work Programme 2024 Published!

About the EDF 2024 Work Programme Most notable for partners innovation ecosystem in this 4th annual work programme is return of the Energy topic under Energy resilience and environmental transition. This action category aims to create and develop energy-efficient solutions and green technologies in the defence sector in the context of the current planetary crisis […]

HibroM Project in the prototype development phase

HibroM the preliminary technical design presentation At the meeting in February 2024, the consortium partners presented the proposed technical solution and obtained feedback from the client with the aim of adjusting the system. In this way, it will serve its purpose as efficiently as possible. We are glad that representatives of system end users and […]

Conclusion of the R&D feasibility study smart deployable camps

About the study The R&D feasibility study on ways of developing smart deployable infrastructure capacities (Smart Energy Efficient Camps – SmartEEC) was conducted on the basis of a public procurement contract of the Ministry of Defence of the Republic of Slovenia (Si MoD) No. 430-231/2020-13. TECES was selected as the contractor member, to carry out […]

Zaključek RR študije možnosti razvoja pametnih kampov

O študiji RR študija možnosti razvoja pametnih premestljivih infrastrukturnih kapacitet – PamPIK (Pametni premestljivi kampi) se je izvajala na osnovi javnega naročila Ministrstvo za obrambo (MORS) št. 430-231/2020-13. Za izvajalca študije je bil izbran TECES, skupaj s podizvajalci, ki so hkrati tudi člani partnersta SiEnE: Zavod za gradbeništvo Slovenije, Fakulteta za strojništvo UL (LAHDE in […]