Another five members joined SiEnE in January

In January 2021, another five members joined the SiEnE partnership. Currently, SiEnE has exactly 20 officially confirmed members, and a few more are in the process of being officially confirmed. Together with the new members, we are already exploring new ways of increasing their sales opportunities and of using their knowledge to develop innovative solutions […]

Prvi delovni posvet članov partnerstva SiEnE

Po uspešni vzpostavitvi partnerstva SiEnE v jeseni 2020, pripravi prvih predlogov strateških projektov in uspešni vključitvi v ključne aktivnosti MORS in Evropske obrambne agencije (EDA), v letu 2021 pozornost usmerjamo predvsem na člane in njihovo vključevanje v prihajajoče mednarodne projekte.

Podaljšujemo pristop v SiEnE brez pristopnine do konca januarja 2021

V mesecu decembru 2020 smo zasledili povečan interes za pristop partnerjev v partnerstvo SiEnE, tudi zaradi možnosti pristopa brez dodatne pristopnine do konca 2020. Žal zaradi izrednih razmer, marsikje podaljšanih novoletnih dopustov in tudi tehničnih težav TECES zaradi prenove celotne IKT infrastrukture, marsikomu ni bilo možno pravočasno pristopiti v partnerstvo. Iz teh razlogov izjemoma podaljšujemo […]

V SiEnE v decembru pristopilo še devet novih članov

V decembru 2020 je v partnerstvo SiEnE pristopilo še devet novih članov. Trenutno SiEnE šteje natančno 15 uradno potrjenih članov, nekaj jih je še v postopku uradne potrditve. Z novimi člani že iščemo možnosti za povečanje prodajnih priložnosti in apliciranje znanj v razvoj inovativnih rešitev tako za obrambne kot civilne namene. Posebej velja poudariti, da […]

Another nine members joined SiEnE in December

In December 2020, another nine members joined the SiEnE partnership. Currently, SiEnE has exactly 15 officially confirmed members, and a few more are in the process of being officially confirmed. Together with the new members, we are already exploring new ways of increasing their sales opportunities and of using their knowledge to develop innovative solutions […]

Summary of the meeting on cooperation between civil and defence stakeholders

The SiEnE partnership has successfully completed the first public event on the possibilities for strengthening the cooperation between civil and defence stakeholders. The event was primarily focused on addressing the opportunities and possibilities for the inclusion of Slovenian partners in international defence programmes, such as those of Si MoD, the European Defence Agency (EDA), and […]

Povzetek posveta o sodelovanju civilnih in obrambnih deležnikov

V organizaciji SiEnE je bil uspešno zaključen prvi javni dogodek o možnostih krepitve sodelovanja med civilnimi in obrambnimi deležniki. Dogodek je bil usmerjen predvsem predstavitvi priložnosti in možnosti vključevanja slovenskih partnerjev v obrambne mednarodne programe, kot so programi MORS, Evropske obrambne agencije (EDA) in Zveze NATO, ter ostale obrambne verige vrednosti znotraj evropskega prostora in […]

Pristopi v SiEnE v decembru 2020 brez pristopnine

V juliju 2020 podpisan dogovor med MORS in TECES je predstavljal osnovo za vzpostavitev partnerstva SiEnE. Novo vzpostavljeno partnerstvo SiEnE predstavlja organiziran in sistematičen pristop slovenskih partnerjev k naslavljanju izzivov na obrambnem področju ter pri njihovem vključevanju v mednarodni prostor in obrambna partnerstva. Vas zanima? Izkoristite zadnjo priložnost za ugodnejši pristop v letu 2020 Zaradi […]

Posvet: Sodelovanje na obrambno varnostnem področju

Izhodišča Vedno večje zavedanje podnebnih sprememb in nujnosti varovanja okolja, potrebe po zmanjšanju izpustov ter povečanju energetske učinkovitosti se kažejo na civilnem kot tudi na obrambnem področju. Podnebne spremembe prav tako povečujejo obrambo varnostna tveganja, ki se odražajo tudi pri pripravi evropske obrambne strategije. Posledično države članice vedno bolj pozivajo, da bi morali deležniki obrambnega […]

Start of a feasibility study Smart Camps

The purpose of the study is to take a snapshot of development activities in Slovenia and to propose further activities to Si MoD in preparing a 10-year development plan for smart deployable camps and their components (in the territory of Slovenia). The purpose will also be to support the capacity building of Slovenian Armed Forces […]