The consortium of the MODEL+ project visited the production facilities of the partner DANFOSS TRATA

Artificial intelligence in the field of heating and cooling systems Project MODEL+ partners meeting was hosted by the project partner DANFOSS TRATA d.o.o., which in the project coordinates the development and implementation activities of the heating and cooling system with smart drives and artificial intelligence. Participants of the event, representatives of partners and coordinators of […]

Konzorcij projekta MODEL+ na ogledu proizvodnih kapacitet partnerja DANFOSS TRATA

Umetna inteligenca na področju sistemov ogrevanja in hlajenja Srečanje partnerjev projekta MODEL+ je gostil partner projekta DANFOSS TRATA d.o.o., ki v projektu koordinira aktivnosti razvoja in implementacije sistema ogrevanja in hlajenja s pametnim pogonom in z umetno inteligenco. Udeleženci dogodka, predstavnik partnerjev  in predstavniki koordinatorja TECES, smo se strinjali, da je projekt MODEL+ eden od […]

Konzorcij projekta MODEL+ na ogledu proizvodnje modularnih objektov partnerja REM d.o.o.

Februarja 2024 smo se konzorcijski partnerji projekta MODEL+ srečali v Trebnjem. Srečanje je gostil vodilni partner projekta REM d.o.o., ki ima v projektu, poleg razvoja modularnega objekta, vlogo integratorja vseh partnerskih projektnih rešitev. Gostitelj je na sestanku izpostavil pomembnost projekta za krepitev sodelovanja in priložnosti nadaljnjih projektov. To so pritrdili tudi predstavniki partnerjev in kooordinatorja […]

HibroM Project in the prototype development phase

HibroM the preliminary technical design presentation At the meeting in February 2024, the consortium partners presented the proposed technical solution and obtained feedback from the client with the aim of adjusting the system. In this way, it will serve its purpose as efficiently as possible. We are glad that representatives of system end users and […]

Projekt HibroM v fazi razvoja prototipov

Predstavitev preliminarnega tehničnega dizajna HibroM Na srečanju konzorcijskih partnerjev in naročnika projekta HibroM februarja 2024, smo partnerji predstavili predlagano tehnično rešitev dizajna. S strani naročnika, Ministrstva za obrambo Republike Slovenije (MORS) pa smo pridobili povratne informacije, ki jih bomo vključili v nadaljnji razvoj sistema. Na ta način bo le-ta čim bolj učinkovito služil svojemu namenu. […]

HibroM visiting new production line of battery modules

TAB’s response to green transition The focus on the green transition is causing an intense increase in the need for electricity storage devices. Production of batteries for the storage of electricity will be one of the key challanges to achieve the goals of the European Green Deal. Therefore, efforts are being made to produce batteries […]

HibroM na ogledu nove proizvodne linije baterijskih modulov

Odziv TAB na zeleni prehod Usmerjenost v zeleni prehod povzroča skokovit porast potrebe po hranilnikih električne energije. Proizvodnja baterij za shranjevanje električne energije bo v prihodnosti ena izmed ključnih za doseganje ciljev evropskega zelenega dogovora. Posledično je proizvodnja baterij v vzponu, hkrati pa vlaganja v čistejše proizvodne procese in v tip baterij z nižjim okoljskim […]

Project HibroM partners visit the Slovenian Armed Forces’s Temporary Deployable Base

Climate experts predict an increased frequency of such natural disasters in the future, similar to the catastrophic floods in Slovenia in August 2023. Therefore, the timely response of the state to any new emergencies resulting from environmental and climate changes is of utmost importance. This is also one of the reasons why the Si MoD […]

Partnerji projekta HibroM na ogledu začasne baze Slovenske vojske

V prihodnje strokovnjaki za podnebne spremembe napovedujejo še povečano pojavnost tovrstnih in drugih naravnih nesreč, kot so bile katastrofalne poplave v Sloveniji v avgustu 2023. Zato je izrednega pomena pravočasno odzivanje države na morebitne nove izredne pojave kot posledica okoljskih in podnebnih sprememb. To je tudi eden izmed razlogov, zakaj MORS v okviru projekta HibroM […]