RESHUB Project

In the framework of the RESHUB project – Defence RESilience HUB Network in Europe – the Slovenian Ministry of Defence (Si MoD) is setting up a network of self-sufficient energy hubs in Slovenia. The Ministry is also the holder of the initiative to create similar hubs in the EU. This opens up the possibility of […]

Hydrogen and natural water cycle

Traditional means of transport deploy the energy of hydrocarbons – that took millions of years to form and which are stored deep beneath the Earth’s surface – to function. In the case of the natural water cycle, the sun’s energy promotes water evaporation from natural resources, such as rivers, lakes, seas and plants. The evaporated […]

V SiEnE je v januarju pristopilo še pet novih članov

V januarju 2021 je v partnerstvo SiEnE pristopilo še pet novih članov. Trenutno SiEnE šteje natančno 20 uradno potrjenih članov, nekaj jih je še v postopku uradne potrditve. Z nekaterimi člani že aktivno sodelujemo tudi znotraj razvojnega partnerstva SRIP Pametne stavbe pod okriljem TECES-a. Področja delovanja partnerstva SRIP Pametne stavbe se vsebinsko dopolnjuje tudi s […]

Another five members joined SiEnE in January

In January 2021, another five members joined the SiEnE partnership. Currently, SiEnE has exactly 20 officially confirmed members, and a few more are in the process of being officially confirmed. Together with the new members, we are already exploring new ways of increasing their sales opportunities and of using their knowledge to develop innovative solutions […]

Prvi delovni posvet članov partnerstva SiEnE

Po uspešni vzpostavitvi partnerstva SiEnE v jeseni 2020, pripravi prvih predlogov strateških projektov in uspešni vključitvi v ključne aktivnosti MORS in Evropske obrambne agencije (EDA), v letu 2021 pozornost usmerjamo predvsem na člane in njihovo vključevanje v prihajajoče mednarodne projekte.

Podaljšujemo pristop v SiEnE brez pristopnine do konca januarja 2021

V mesecu decembru 2020 smo zasledili povečan interes za pristop partnerjev v partnerstvo SiEnE, tudi zaradi možnosti pristopa brez dodatne pristopnine do konca 2020. Žal zaradi izrednih razmer, marsikje podaljšanih novoletnih dopustov in tudi tehničnih težav TECES zaradi prenove celotne IKT infrastrukture, marsikomu ni bilo možno pravočasno pristopiti v partnerstvo. Iz teh razlogov izjemoma podaljšujemo […]

V SiEnE v decembru pristopilo še devet novih članov

V decembru 2020 je v partnerstvo SiEnE pristopilo še devet novih članov. Trenutno SiEnE šteje natančno 15 uradno potrjenih članov, nekaj jih je še v postopku uradne potrditve. Z novimi člani že iščemo možnosti za povečanje prodajnih priložnosti in apliciranje znanj v razvoj inovativnih rešitev tako za obrambne kot civilne namene. Posebej velja poudariti, da […]

Another nine members joined SiEnE in December

In December 2020, another nine members joined the SiEnE partnership. Currently, SiEnE has exactly 15 officially confirmed members, and a few more are in the process of being officially confirmed. Together with the new members, we are already exploring new ways of increasing their sales opportunities and of using their knowledge to develop innovative solutions […]

Summary of the meeting on cooperation between civil and defence stakeholders

The SiEnE partnership has successfully completed the first public event on the possibilities for strengthening the cooperation between civil and defence stakeholders. The event was primarily focused on addressing the opportunities and possibilities for the inclusion of Slovenian partners in international defence programmes, such as those of Si MoD, the European Defence Agency (EDA), and […]

Povzetek posveta o sodelovanju civilnih in obrambnih deležnikov

V organizaciji SiEnE je bil uspešno zaključen prvi javni dogodek o možnostih krepitve sodelovanja med civilnimi in obrambnimi deležniki. Dogodek je bil usmerjen predvsem predstavitvi priložnosti in možnosti vključevanja slovenskih partnerjev v obrambne mednarodne programe, kot so programi MORS, Evropske obrambne agencije (EDA) in Zveze NATO, ter ostale obrambne verige vrednosti znotraj evropskega prostora in […]