SI EN
#CFSEDSS#EDA#hydrogen#INDY#MORS
3 min branja
Vodik kot pomemben energent pri ozelenitvi obrambnega sektorja
Vodik in vodikove tehnologije v vodilni vlogi pri ozelenitvi obrambnega sektorja
Vodik kot pomemben energent pri ozelenitvi obrambnega sektorja
Vodik in vodikove tehnologije v vodilni vlogi pri ozelenitvi obrambnega sektorja
3 min branja
Med 11. in 12. oktobrom 2022 je v Ljubljani potekala prva mednarodna tematska delavnica Posvetovalnega foruma za vzdržno energijo obrambnega in varnostnega sektorja (CF SEDSS) na temo vodika in vodikovih tehnologij. Namen tematske delavnice je bil raziskati priložnosti za razogljičenje obrambnega sektorja z uporabo čistega vodika in gorivnih celic.

Na delavnici z mednarodno udeležbo 80 strokovnjakov iz evropskih obrambnih ministrstev, organov EU, industrije in akademskih krogov, je tako potekala razprava o zelenem prehodu in doseganju ciljev Evropskega zelenega dogovora in podnebne nevtralnosti do leta 2050 v obrambnem sektorju.

Rešitve z vodikom in vodikovimi tehnologijami v obrambnem sektorju bo koordinator projekta TECES naslavljal skupaj z mednarodni nosilni partnerji tudi tekom dve leti trajajočega projekta »INDY, Energy Independent and Efficient Deployable Military Camps«.

Vodik kot pomemben energent pri ozelenitvi obrambnega sektorja

Vodik je danes v ospredju politične agende. Ima ključno vlogo pri prispevanju k trajnostnemu, razogljičenemu in popolnoma integriranemu energetskemu sistemu EU in je tudi ključnega pomena v strategiji EU za doseganje podnebno nevtralnega gospodarstva do leta 2050.

Vodik je vir energije oz. gorivo prihodnosti in temeljni sestavni del transformacije energetskih sistemov. Njegove tehnologije so bile s strani Evropske unije prepoznane kot prioritetno orodje za doseganje ciljev zelenega prehoda oz. doseganje ciljev evropskega zelenega dogovora.

Tematska delavnica

Zaradi vedno večjega pomena vodika tudi v obrambni, je v sklopu mednarodnega Posvetovalnega foruma za vzdržno energijo obrambnega in varnostnega sektorja (ang. Consultation Forum for Sustainable Energy in the Defence and Security Sector – CF SEDSS), pod okriljem Evropske obrambne agencije (EDA), bila organizirana tematska delavnica. Gostitelj delavnice, Ministrstvo za obrambno RS, je ob podpori TECES in partnerstva SiEnE, med 11.-12.10.2022 v Ljubljani, organiziral prvo tematsko delavnico o vodiku “Decarbonising defence through hydrogen solutions”. Delavnica je bila namenjena združenim delovnih skupin Working Group 2 on Renewable Energy Sources (WG-2 RES) in Transversal Working Group (TWG), ki sta dve od štirih delovnih skupin znotraj Posvetovalnega foruma CF SEDSS.

Rdeča nit delavnice je bila v iskanju rešitev zelenega prehoda obrambnega sektorja, ki želi doseči cilje Evropskega zelenega dogovora za doseganje podnebne nevtralnosti do leta 2050. Ker pri tem igra vodik vodilno vlogo, je na delavnici 80 strokovnjakov iz evropskih obrambnih ministrstev, organov EU, industrije in akademskih krogov, iskalo priložnosti za razogljičenje obrambnega sektorja z uporabo čistega vodika in gorivnih celic.

Na delavnici so strokovnjaki podrobneje preučili prednosti in izzive uvedbe vodika v obrambnem sektorju in izmenjali ideje, znanja in izkušnje ter tako predlagali nove projektne ideje. Slednje se bodo konkretneje naslavljale na sledeči, 5. CF SEDSS konferenci med 30.11. in 1.12.2022 v Pragi na Češkem.

Vloga SiEnE pri vodikovih tehnologijah

Na delavnici so bile predstavljene tudi aktualne projektne tematike na temo vodika, kot je na primer trajnostna mobilnost, iskanje alternativnih goriv v Sloveniji, idr. Pri tem zagotovo velja omeniti prebojni mednarodni projekt »RESHUB – Defence RESilience Hub Network in Europe«, kot primer vseevropskega povezovanja članic na obrambnem področju. Pobudo zanj je podalo Ministrstvo za obrambo RS (MORS) v okviru aktivnosti prve faze CF SEDSS.  

Tematike vodik in vodikove tehnologije postajajo poleg pametnih energetsko učinkovitih in samozadostnih kampov dvojne rabe ena izmed strateških področij delovanja partnerstva SiEnE. V tem segmentu skupaj z domačimi in mednarodnimi strateškimi partnerji poskušamo raziskati možnosti in rešitve za njegovo dvojno rabo (dual-use). V prvi vrsti nudimo podporo Ministrstvu za obrambno (MORS) in slovenskim partnerjem pri njihovem vključevanju v mednarodne razvojne projekte in dobavne ter vrednostne verige.

Na tematski delavnici CF SEDSS smo aktivno sodelovali tudi predstavniki partnerstva SiEnE in sicer s predstavitvijo mednarodnega projekta »INDY, Energy Independent and Efficient Deployable Military Camps«, pridobljenem na evropskem obrambnem skladu (EDF-2021). V dve leti trajajočem projektu, ki ga koordinira TECES, bomo skupaj z nosilnimi mednarodnimi partnerji iskali tudi ustrezne rešitve z vodikom in vodikovimi tehnologijami in podpirali evropski obrambni sektor pri zelenem prehodu.

Slika: mag. Matej Gajzer (TECES | SiEnE) med predstavitvijo strateškega mednarodnega projekta INDY, ki ga koordinira TECES.

 

Več o CF SEDSS si lahko preberete na spletni strani EDA in SiEnE.

Dodatne informacije

Za več informacij o možnostih vašega sodelovanja v aktivnostih SiEnE in vključevanja v mednarodne aktivnosti, projekte ali dobavne verige, nas kontaktirajte.

dr. Kim MEZGA – TECES .:. +386 2 333 13 54 .:. SiEnE@teces.si

Deli objavo

Sorodne objave

14. 02. 2024
Projekt HibroM v fazi razvoja prototipov
V projektu HibroM smo konec leta 2023 prešli v fazo razvoja in izdelave prototipov hibridnega mobilnega mikro omrežja začasnih baz. Konzorcijski partn...
2 min branja
24. 10. 2023
Uspešni zaključek 5. sestanka Energy & Environment CapTech v Mariboru
Več kot 55 strokovnjakov iz ministrstev za obrambo, industrije, univerz in raziskovalnih inštitutov iz 16 evropskih držav je sodelovalo na 5. sestanku...
3 min branja
6. 07. 2023
Za industrijskega poročevalca v EDA EnE CapTech imenovan slovenski predstavnik
Slovenski predstavnik imenovan za industrijskega poročevalca (ang. Industry Rapporteur) skupine EDA EnE CapTech....
2 min branja
7. 06. 2023
Minister za obrambo s TECES podpisal pismo podpore projektu INDY
Minister za obrambo Marjan Šarec in direktor TECES Matej Gajzer sta 7. junija 2023 podpisala pismo podpore izvajanju evropskega projekta INDY. ...
2 min branja
23. 02. 2023
Začetek projekta EDF-2021-INDY
Več kot 80 strokovnjakov iz 13 evropskih držav se je med 16. In 17. februarjem 2023 udeležilo otvoritvenega sestanka projekta INDY....
3 min branja
25. 07. 2022
Izjemen uspeh Slovenije na razpisu EDF 2021
Na mednarodnem razpisu EDF 2021 smo slovenski partnerji dosegli izjemen uspeh, med njimi tudi TECES z dvema odobrenima projektoma. ...
2 min branja