Zbor članov

V Zboru članov ima vsak član po enega predstavnika, preko katerega uveljavlja svoje pravice in izkazuje svojo voljo.