Danfos Trata d.o.o.

Danfoss Trata is part of Danfoss Climate solution segment and division District energy, Buildings and Leanheat. Company is core for R&D, supply chain and business unit management. Danfoss Trata has long time history, as original company was established in 1937, it was member of IMP company and in 1995 it became part of danish corporation […]

Danfos Trata d.o.o.

Danfoss Trata je del Danfossovega Climate solution segmenta in divizije District energy, Buildings and Leanheat. Podjetje je sedež divizije za raziskave in razvoj, dobavno verigo in razvoj poslovanja. Danfoss Trata ima dolgoletno zgodovino, saj je bilo predhodno podjetje ustanovljeno 1937, bilo član IMP in 1995 postalo del danske korporacije Danfoss.

MARLES

Production and assemby of prefabricated wooden buildings and mobile and modular units.

MARLES

Proizvodnja in montaža vrhunskih prefabriciranih lesenih montažnih objektov ter mobilnih in modularnih enot.

SANING International, d.o.o., Kranj

The Saning Group is made up of professional, technology and implementation companies that master a comprehensive and high-quality level of renovation, reconstruction, construction and equipping of facilities. We offer our clients integrated technical and technological solutions, professional support and uncompromising implementation of the most demanding construction and renovation works. The establishment of the company and […]

SANING International, d.o.o., Kranj

Skupino Saning sestavljajo strokovna, tehnološka in izvedbena podjetja, ki pokrivajo celovit in visoko kakovosten nivo izvedbe sanacij, rekonstrukcij, gradenj ter opremljanja objektov. Naročnikom nudimo celovite tehnično-tehnološke rešitve, strokovno podporo in brezkompromisno izvedbo najzahtevnejših gradbenih in sanacijskih posegov. Ustanovitev podjetja z blagovno znamko Saning sega v leto 1989, ko je manjša skupina strokovnjakov pod vodstvom ustanovitelja […]

SOLVERA LYNX d.o.o.

SOLVERA LYNX is a provider of innovative solutions and advanced tools that enable our customers accurate monitoring and efficient and flexible energy usage. Our development activities are focused on all major segments of our business, the development of electronics and communication devices, energy management software development, and other data management related to the implementation of […]

SOLVERA LYNX d.o.o.

SOLVERA LYNX je ponudnik inovativnih rešitev in naprednih orodij, ki našim strankam omogočajo natančno spremljanje, učinkovito in fleksibilno rabo energije. Naše razvojne aktivnosti potekajo na vseh področjih našega dela, in sicer pri razvoju elektronike in komunikacij, razvoju programske opreme za upravljanje z energijo in podatki do umeščanja naših konceptov upravljanja z energijo v različna okolja […]

PODKRIŽNIK d.o.o.

We have been joining motivated people and state-of-art technology under one roof for more than three decades. Our company has been realising the ideas and passions of people who want to achieve higher goals in the field of Technological Progress. We have been realising demanding technological projects to create high value added, serving as a […]

PODKRIŽNIK d.o.o.

Pod eno streho že več kot tri desetletja združujemo motivirane ljudi in najsodobnejšo tehnologijo. Uresničujemo ideje in strasti ljudi, ki želijo doseči še višje cilje na področju tehnološkega napredka. Uresničujemo zahtevne tehnološke projekte, s čimer ustvarjamo visoko dodano vrednost, ki služi kot orodje za stalno rast in razvoj podjetja na področju znanja, organiziranosti, ekonomičnosti. Kot […]