UL FS – LAHDE

Our main research activities are modelling, conceptual design and optimization of different processes in thermal engineering and thermal management. Due to the intensive technological development in recent years, we have focused also on different activities in the field of micro heat transfer and fractal structures. In addition to conventional methods of heat transfer, we have […]

ZAG

ZAG is the leading Slovenian Institute in the field of building and civil engineering. We have 220 employees and our annual turnover is approx. 11 MIO € (2019). ZAG research and testing sector is divided up into four departments: materials, building physics, structures, and geotechnics and infrastructure, it also has its own department for metrology. […]

UM FERI

UM FERI has more than 200 researchers, 50 technicians over 2000 students. It is one of the leading educational and research institutions in the field of electrical engineering and computer science in Southeast Europe. The researched activities are carried out in 8 institutes with 26 laboratories, in the fields of electrical engineering, computer science, informatics, […]

UL FME – DEE

The Department of Energy Engineering addresses a wide range of challenges in the energy and mobility sector as well as challenges of sustainable development. The challenges of sustainable energy management are inherently linked to the sector-coupling, which is addressed through a system level multi-domain and multi-scale approach. In addition to the systems level approach, we […]

UL FS – KES

Katedra za energetsko strojništvo naslavlja širok nabor izzivov sodobne energetike in mobilnosti ter trajnostnega razvoja. Izzivi trajnostnega upravljanja z energijo so inherentno povezani z medsektorskim sklapljanjem, ki ga naslavljamo s sistemskim večdomenskim in večskalnim pristopom. Zraven sistemskega pristopa se usmerjamo tudi v ključne prebojne tehnologije na komponentni in integracijski ravni, kjer pokrivamo celoten spekter od […]

UL FS – LAHDE

Naše glavne raziskovalne dejavnosti so modeliranje, idejna zasnova in optimizacija različnih procesov v toplotni tehniki in upravljanju s toploto. Zaradi intenzivnega tehnološkega razvoja v zadnjih letih smo se osredotočili tudi na različne dejavnosti na področju mikro-prenosa toplote in fraktalnih struktur. Poleg običajnih načinov prenosa toplote se v zadnjem času osredotočamo na področje toplotnih tokokrogov za […]

UM FERI

UM FERI ima več kot 200 raziskovalcev, 50 tehnikov čez 2000 vpisanih študentov. Je ena izmed vodilnih izobraževalnih in raziskovalnih ustanov na področju elektrotehnike in računalništva v jugovzhodni Evropi. Raziskovana dejavnosti se izvaja v 8 inštitutih s 26 laboratoriji, na področjih elektrotehnike, računalništva, informatike, telekomunikacij, mehatronike in medijskih komunikacij.

ZAG

ZAG je vodilni inštitut na področju gradbeništva v Sloveniji, ki je s svojimi strokovnjaki, vrhunsko opremo in multidisciplinarnim delom priznan tako v Sloveniji kot v tujini. Na ZAG je 220 zaposlenih in letni promet znaša približno 11 MIO € (2019). Raziskovalno-preizkusni sektor ZAG je razdeljen na štiri oddelke: materiale, gradbeno fiziko, konstrukcije ter geotehniko in […]